Ministarstvo vanjskih poslova angažirat će 2 sekretarice po ugovoru

Osoblje će biti zaposleno na dvije upražnjene ugovorne pozicije sekretara u Generalnom konzulatu TC Los Angeles.

KVALIFIKACIJE KANDIDATA

1. Biti državljanin Republike Turske,
2. da ne budu stariji od 41 godine od datuma ispita,
3. Da se maturira sa najmanje srednjim ili ekvivalentnim školama i stranim školama koje je odobrilo Ministarstvo za nacionalno obrazovanje da bi bile jednake tim školama,
4. da ne bude lišena javnih prava,
5. da ne budu osuđeni na zatvorsku kaznu, pronevjeru, sukob, korupciju, primanje mita, krađu, prijevaru, prevaru, zloupotrebu vjere, čak i ako su bili izloženi teškom zatvorskom ili više od šest mjeseci zatvora ili amnestiji,
6. imati ili odslužiti vojnu službu za muškarce,
7. da potvrdi da nema prepreka za rad u svim vrstama klimatskih uslova sa izveštajem zdravstvene komisije (izveštaj zdravstvenog odbora traži se od kandidata koji se zapošljavaju),
8. vrlo dobro poznaje engleski i turski jezik,
9. Koristite računar i pisaću mašinu.

DOKUMENTI KOJI SE OD KANDIDATA TRAŽE ZA PRIJAVU

1. Peticija za prijavu u kojoj se navodi želja za učešćem na ispitu (kontaktne informacije kao što su adresa, broj telefona, adresa e-pošte takođe treba uključiti u peticiju)
2. CV (CV),
3. fotokopije stranica koje su obrađene u originalnom ili odobrenom turskom pasošu,
4. Originalna ili ovjerena kopija lične karte i kopija sa obje strane,
5. Original ili ovjerenu kopiju diplome stečene na posljednjoj školi, i njenu kopiju,
6. Za muškarce, uvjerenje o otpustu iz vojske ili dokument u kojem se navodi da nije povezan s vojnom službom,
7. 6 fotografije pasoša u boji snimljene u posljednjih 2 mjeseci,

Za prijave putem pošte mogu se poslati fotokopije dokumenata 3., 4., 5. i 6. naloga, pod uvjetom da se izvornici predaju prije pismenog ispita.

ISPIT

Kod polaganja ispita mora se predočiti originalni pasoš ili lična karta.

a) Pismeni ispit stručnosti:
Pismeni kvalifikacijski ispit održat će se u srijedu, 6. oktobra 2021. u 14:00 u TC Los Angeles konzulatu.

Teme ispita:

Prijevod s turskog na engleski (1 sat)
Prijevod s engleskog na turski (1 sat)
Turski sastav (1 sat)
Matematika (1 sat)

b) Usmeni i prijavljeni ispit iz takmičenja:
Kandidati koji uspješno polože pismeni ispit osposobljenosti bit će pozvani na usmeni i praktični takmičarski ispit koji će se održati u našem Generalnom konzulatu u srijedu, 13. oktobra 2021. godine, u 14:30.
Predmeti usmenog ispita: Opća kultura, Turska i svjetska geografija, Osmanska historija, Historija turske revolucije.
Predmeti praktičnog ispita: (Računar) Ispit za pisaću mašinu

DATUM PRIJAVE

Prijave se podnose na Generalnom konzulatu "22 Wilshire Blvd. Suite 2021, Beverly Hills CA-8500 ”ili lično tokom radnog vremena (900: 90211-08: 30 i 13: 00-14: 00 radnim danima). Naš generalni konzulat nije odgovoran za kašnjenja i gubitke koji se mogu pojaviti putem pošte.

EXAM PLACE

Pismeni ispit: TC Los Angeles/Generalni konzulat, “8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills CA-90211 ”Oralno i praktično Sınav: Generalni konzulat TC Los Angeles, “8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills CA-90211 ”
Tel: 1 (310) 228-4468
E-mail: consulate.losangeles@mfa.gov.tr

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari