Ministarstvo pravde će nabaviti 8 ugovorenih analizatora

Ministarstvo pravde
Ministarstvo pravde

U skladu sa stavom (B) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 4, koji će se zaposliti prema nalogu Generalne direkcije za informacione tehnologije Ministarstva pravde, "Uslovi ispita" načela u vezi sa zapošljavanjem po ugovoru Osoblje, koje je stupilo na snagu Odlukom Vijeća ministara od 06.06.1978. Pod brojem 7/15754. U skladu s točkom 2/c Aneksa 1, ugovoreno osoblje će se zaposliti na 2020 pozicija analitičara, pri čemu će se postaviti napravljeno prema redoslijedu uspješnosti usmenog ispita koje će održati naše Ministarstvo, među 10 kandidata za svaku grupu, pod uslovom da se svrstaju u bodovni red 8-KPSS (grupa B).

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

GRUPA ZA PRIJAVU PODRUČJA OSOBLJE SE PRIMA
1. GRUPA Razvoj softvera (Java) 4
Razvoj softvera (.Net)
Testiranje softvera
Upravljanje bazom podataka
Razvoj umjetne inteligencije
Web Frontend Development
2. GRUPA Upravljanje sistemom 4
Upravljanje sistemom (Windows)
Mreža (Upravljanje mrežom)
Upravljanje sigurnosnom kopijom podataka
Upravljanje mrežnom infrastrukturom
Razvoj komunikacionih sistema
Sigurnost informacija
UKUPNO 8

Kandidati će podnositi svoje prijave u periodu od 13/09/2021-24/09/2021 do 23:59:59 na e-Government Ministarstvu pravde-Career Gate Public Recruitment and Career Gate alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. osoba ili poštom u navedenom roku neće biti prihvaćene.

Potrebne uslove za prijavu, potrebnu dokumentaciju, ostale informacije o ispitnom procesu možete pronaći na web stranici našeg Ministarstva, Adalet.gov.tr. Osim toga, kandidati će moći vidjeti informacije o ispitu kroz Vrata za karijeru.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari