UNECE: Globalni klimatski ciljevi ne mogu se postići bez nuklearne energije

Globalni klimatski ciljevi ne mogu se postići bez nuklearne energije.
Globalni klimatski ciljevi ne mogu se postići bez nuklearne energije.

Stručnjaci Evropskog ekonomskog vijeća Ujedinjenih naroda (UNECE) objavili su da nije moguće postići globalne klimatske ciljeve bez nuklearne energije. U nedavno objavljenom sažetom izvještaju UNECE -a o tehnologiji istaknuto je da nuklearna energija može pomoći u ispunjavanju zahtjeva Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Nuklearna energija mogla bi se promatrati kao dio šireg spektra, uz upotrebu drugih održivih tehnologija s niskim ili niskim udjelom ugljika za dekarbonizaciju globalnog energetskog sustava i energetski intenzivnih industrija.

U izvještaju, koji je jedan od niza sažetaka energetskih tehnologija koje je objavio UNECE kako bi se umanjili učinci klimatskih promjena i ubrzalo širenje tehnologija s niskim udjelom ugljika, napominje se da odluke o gašenju nuklearnih elektrana predstavljaju zastoj u nastojanjima ublažavanja klime promjena. Izvještaj je također naglasio važnost osiguranja dugoročnog rada postojećih nuklearnih elektrana.

"Nuklearna energija važan je izvor električne energije i topline s niskim udjelom ugljika koji može pridonijeti postizanju ugljične neutralnosti za zemlje koje se odluče za implementaciju ove tehnologije, pomažući tako u ublažavanju klimatskih promjena i postizanju Agende za održivi razvoj do 2030. godine", rekao je generalni sekretar UNECE-a Olga Algayerova rekla je u saopćenju.

Vrijeme ističe

Nuklearna energija, koja je niskougljični izvor energije, igra važnu ulogu u sprječavanju emisija CO2 koje uzrokuju klimatske promjene. Nuklearna energija, koja je spriječila 50Gt emisije CO74 u posljednjih 2 godina, što odgovara ukupnoj globalnoj emisiji energije od približno dvije godine, otkriva koliko je važna za postizanje ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma.

Danas nuklearna energija osigurava 20 posto električne energije proizvedene u regiji UNECE -a i 43 posto proizvodnje s niskim udjelom ugljika. Više od polovine proizvodnje električne energije u regionu UNECE -a i dalje se osigurava fosilnim gorivima. Stručnjaci stoga ističu da vrijeme ističe za brzu transformaciju globalnog energetskog sistema.

Odluku o gašenju nuklearnih reaktora treba preispitati

U izvještaju je naglašeno da je nuklearna energija aktivni dio energetskog sistema, koji pruža više od 11 posto proizvodnje električne energije u 30 zemalja regije UNECE (Belgija, Bugarska, Češka, Finska, Francuska, Mađarska, Slovačka, Slovenija, Švedska, Švicarska i Ukrajina). U izvještaju, gdje je objavljeno da 20 zemalja trenutno radi na nuklearnim elektranama, a 15 zemalja ima nove reaktore u izgradnji ili razvoju, napomenuto je da je 7 zemalja članica UNECE -a po prvi put u procesu razvoja programa nuklearne energije .

Neke zemlje, poput Kanade, Češke Republike, Finske, Francuske, Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Ruske Federacije, Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, jasno su stavile do znanja da će nuklearna energija igrati važnu ulogu ulogu u smanjenju nacionalnih emisija u budućnosti. Kao odgovor, Belgija je objavila da će postupno ukinuti nuklearnu energiju 2025. godine, a Njemačka 2023. godine. U sažetom izvještaju navedeno je da su u regiji bila aktivna ukupno 292 reaktora, a od 2000. godine više od 70 reaktora zatvoreno je iz političkih, ekonomskih ili tehničkih razloga. Uglavnom su ti reaktori zamijenjeni djelomičnim sistemima proizvodnje fosilnih goriva, što će uzrokovati poremećaje u borbi protiv klimatskih promjena.

Stručnjaci UNICE -a rekli su da bi trebalo spriječiti prerano gašenje više nuklearnih elektrana. Istaknuo je da Međunarodna agencija za energiju i Međunarodna agencija za atomsku energiju također vide ovo kao hitan prioritet za klimatske promjene.

Opcije za reaktorske tehnologije

U izvještaju, gdje je objašnjeno da se tehnologija nuklearnih reaktora sastoji od tri klase: reaktora velikih gigavatskih razmjera, malih modularnih reaktora (Mali modularni reaktori-SMR) i mikro reaktora, naglašeno je da su veliki reaktori dobro uspostavljena tehnologija koja komercijalno dostupna danas. Mali modularni reaktori imaju dizajn koji se brzo približava komercijalnoj distribuciji, a postrojenje koje radi u tom smjeru na sjevernoj obali Rusije opskrbljuje ljude toplinom i električnom energijom na velike udaljenosti. Očekuje se da će se neki projekti mikro reaktora pojaviti u zemljama dobavljačima, poput SAD-a i Kanade, u sljedećih pet godina.

Nuklearna tehnologija je konkurentna opcija

U spomenutom tehnološkom sažetku naglašeno je da je nuklearna energija konkurentna opcija i rečeno je: „Nuklearna energija nudi konkurentnu opciju u smislu proizvodnje električne energije u mnogim dijelovima svijeta u smislu indeksa troškova. Zahvaljujući jeftinom financiranju i strukturi tržišta, teret visokih početnih kapitalnih troškova u rasponu od 5-10 milijardi američkih dolara za velike nuklearne elektrane može se smanjiti. “Mikro-reaktori” malih razmjera i mali modularni reaktori budućnosti bit će lakše financirati i podržavati tehnološku interakciju s promjenjivom obnovljivom energijom.

Iako je navedeno da nuklearna energija ima potencijal povećati integraciju drugih niskougljičnih izvora energije u dekarbonizirane energetske sustave budućnosti, naglašena je i potreba zemalja koje koriste nuklearnu energiju za zajednički rad.

Turska je učinila prvi korak sa Akkuyuom

Trenutno 443 nuklearna reaktora širom svijeta nastavljaju proizvoditi niskougljičnu električnu energiju. 19 reaktor se gradi u 51 zemalja, uključujući Tursku, Kinu, Francusku, Japan, Englesku i Finsku. Nuklearna elektrana Akkuyu (NGS), koja se gradi u Mersinu, predstavlja važan korak koji je Turska poduzela u rješavanju problema klimatskih promjena. Stručnjaci napominju da bi poplave, suše i šumske požare koji su ove godine viđeni u Turskoj trebalo smatrati znakom budućih klimatskih događaja. S tim u vezi, podvlači se da okretanje zemlje nuklearnoj energiji nije opcija, već nužnost kako za klimatske ciljeve, tako i za održivi razvoj, te da prijelaz na čistu energiju ne može biti bez nuklearne energije.

Nuklearna elektrana Akkuyu sastojat će se od ukupno 3 reaktora s modernom ruskom tehnologijom 1200+ generacije VVER 4. Elektrana, koja će godišnje proizvoditi 35 milijardi kilovat-sati električne energije, zadovoljit će 10 posto energetskih potreba zemlje. Prema podacima Ministarstva energetike i prirodnih resursa; Ako NE Akkuyu radi punim kapacitetom, Turska će biti oslobođena uvoza 7 milijardi kubnih metara prirodnog plina svake godine. U zemlji u kojoj potrošnja ugljikovodičnih goriva čini 86% ukupne emisije stakleničkih plinova, Akkuyu će spriječiti emisiju 35 milijuna tona ugljičnog dioksida godišnje.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari