Ministarstvo omladine i sporta nabavit će 350 ugovorenih sportskih stručnjaka i trenera

Ministarstvo sporta mladih
Ministarstvo sporta mladih

Republika Turska Ministarstvo omladine i sporta Generalna direkcija za kadrove Najava zapošljavanja 2021/b ugovorenih sportskih stručnjaka i trenera u okviru nacionalnosti za 4.

U okviru stava (B) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 4 i načela u pogledu zapošljavanja ugovorenog osoblja od 6. Pod brojem 6/1978, među onima koji ispunjavaju uslove za državljanstvo da bi se zaposlili u pokrajinskoj organizaciji našeg ministarstva, pokrajinskim upravama za omladinu i sport, prema broju podružnica, grupa i kvota utvrđenim na listi broj 7 i prema redoslijedu bodova obrasca za ocjenjivanje kvalifikacija iz Aneksa-15754, 1 punih vrijeme kada će biti angažirani “Specijalisti i treneri po ugovoru o sportu po ugovoru”.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE 

USLOVI PRIJAVE

Opšti uslovi

 1.  Da ispunjava uslove navedene u podtačkama 657, 48, 4 i 5 podtačke (A) prvog stava člana 6. Zakona o državnim službenicima br. 7,
 2. Navršivši 18 godina na zadnji dan datuma podnošenja prijave,
 3. Ne biti stariji od 60 godina posljednjeg dana podnošenja zahtjeva, 4. Ne primati penziju od Zavoda za socijalno osiguranje, (Osim penzije za udovicu i siročad)
 4. Nema invalidnosti za rad sa punim radnim vremenom,
 5. Biti na prva tri mjesta kao sportista na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama ili gluhoolimpijskim igrama i/ili biti u prva tri stepena kao sportista na svjetskim prvenstvima kao sportista u olimpijskim ili paraolimpijskim ili gluhoolimpijskim sportovima, i/ili biti prvi sportista u olimpijskim ili paraolimpijskim sportovima ili gluhoolimpijskim sportovima na evropskim prvenstvima Nakon što je upisao tri stepena i/ili biti nacionalni sportista najmanje 15 puta u olimpijskim, paraolimpijskim ili gluhoolimpijskim sportovima i/ili aktivno služio kao trener reprezentacije na međunarodnim takmičenjima najmanje 7 puta u posljednjih pet godina u olimpijskim, paraolimpijskim ili gluhoolimpijskim sportovima,
 6. Rezultati arhivskog istraživanja su pozitivni,

Posebni uslovi
Za pozicije trenera;
a) Da posjedujete certifikat o treniranju na nivou barem osnovnog treniranja (drugi nivo) u grani navedenoj na listi br.

 • Kandidati moraju ispunjavati uslove od zadnjeg dana prijave.
 • Barem na osnovnom nivou treniranja (drugi nivo), certifikat o treniranju mora odgovarati poziciji i grani na koju će se podnijeti zahtjev.
 • Podaci sportskog informacionog sistema će se zasnivati ​​na utvrđivanju informacija kandidata o trenerskom poslu i nacionalnosti. Kandidati bi prije prijave trebali provjeriti točnost informacija o treneru i nacionalnosti, a ako otkriju nedostajuće ili netočne informacije, trebali bi se prijaviti relevantnim savezima i njihove podatke ispraviti putem sportskog informacijskog sistema.

PRIJAVNI OBRAZAC, MESTO I VREME

 1. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijavu mogu podnijeti svoje prijave na e-Upravi Ministarstva omladine i sporta-Karijerna vrata Javno zapošljavanje i Vrata za zapošljavanje u periodu od 31. avgusta (10:00)-13. septembra 2021 (17:00).https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) će se izvršiti elektronički putem adrese.
 2. Kandidati će postaviti dokumente navedene u naslovu III- DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU, na mjesta navedena u sistemu prijave u “.jpeg ili .pdf formatu”.
 3. Zahtjevi kandidata koji se ne prijave putem adrese Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) neće se uzeti u obzir.
 4. Prijave koje nisu u skladu sa principima navedenim u ovoj najavi, poštom ili ličnom prijavom, neće biti prihvaćene.
 5. Nakon finalizacije prijave neće se izvršiti nikakve promjene u informacijama o kandidatu iz bilo kog razloga.
 6. Kandidati će se moći prijaviti samo na jednu od različitih pozicija koje ispunjavaju uslove za prijavu.
 7. Kandidat će sam biti odgovoran za točan postupak prijave, potpunu i u skladu sa pitanjima navedenim u najavi.
Armin

sohbet

  Budite prvi koji će komentirati

  Komentari