Ministarstvo omladine i sporta će kupiti 1000 ugovorenih trenera

Ministarstvo sporta mladih
Ministarstvo sporta mladih

Generalna direkcija kadrova Ministarstva omladine i sporta Republike Turske do 2021. ugovorila je najavu zapošljavanja trenera

Nalog o bodovanju KPSS B grupe KPSS P657 za 4. godinu će se zaposliti u pokrajinskim organizacijama pokrajinskih direkcija našeg ministarstva u okviru stava (B) člana 6. Zakona o državnim službenicima br. 6 i načela u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja od 1978. /7/15754 i pod brojem 2020/3 Puno radno vrijeme “1/B ugovoreni trener” bit će izabrano među kandidatima koji će biti pozvani do tri (3) puta više od broja slobodnih kvota navedenih u listi Aneksa-4 za slobodna radna mjesta trenera na osnovu rezultata usmenog i praktičnog ispita.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

USLOVI PRIJAVE

 1. Da ispunjava uslove navedene u podtačkama 657, 48, 4 i 5 podtačke (A) prvog stava člana 6. Zakona o državnim službenicima br. 7,
 2. Biti državljanin Republike Turske,
 3. Da diplomira na odjelima visokoškolskih ustanova koje pružaju fizičko ili sportsko obrazovanje na dodiplomskom nivou,
 4. Da imate najmanje 2020 (šezdeset) bodova iz KPSS (B) grupe KPSSP3 rezultata u 60. godini,
 5. Navršivši 18 godina na zadnji dan datuma podnošenja prijave,
 6. Da nisu stariji od 65 godina od posljednjeg dana datuma prijave,
 7. Ne prima starosnu penziju od Zavoda za socijalno osiguranje (osim udovice i siročadi)
 8. Nemajući bolest koja sprečava kontinuirano obavljanje njegove dužnosti,
 9. Nema invalidnosti za rad sa punim radnim vremenom,
 10. Rezultati arhivskog istraživanja su pozitivni,
 11. Da posjeduju certifikat o treniranju na nivou barem osnovnog treniranja (drugi nivo) u grani navedenoj na listi br.
 • Kandidati moraju ispunjavati uslove od zadnjeg dana prijave.
 • Barem na osnovnom nivou treniranja (drugi nivo), certifikat o treniranju mora odgovarati poziciji i grani na koju će se podnijeti zahtjev.
 • Podaci sportskog informacionog sistema će se temeljiti na utvrđivanju informacija kandidata o treniranju. Kandidati bi prije prijave trebali provjeriti točnost svojih trenerskih podataka, a ako otkriju nedostajuće ili netočne informacije, trebali bi se prijaviti nadležnim savezima i njihove informacije o treniranju ispraviti putem sportskog informacijskog sistema.
 • Osim izuzetaka u Aneksu 1 Načela u pogledu zapošljavanja ugovorenog osoblja, prijave onih koji su napustili posao zbog raskida ugovora, čiji ugovor ne prelazi godinu dana od datuma raskida, neće biti prihvaćene . Ako se ovo pitanje shvati kasnije, njihovi ugovori će biti otkazani čak i ako su sklopljeni.

PRIJAVNI OBRAZAC, MESTO I VREME

 1. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijavu mogu podnijeti svoje prijave na e-upravi 20. septembra (10:00)-27. septembra 2021 (17:00) u Ministarstvu omladine i sporta-Vrata za karijeru Javno zapošljavanje i Vrata za karijeru (isealimkariyerkapisi). cbiko.gov.tr). to će učiniti elektronički.
 2. Kandidati će postaviti dokumente navedene u naslovu III- DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU, na mjesta navedena u sistemu prijave u “.jpeg ili .pdf formatu”.
 3. Zahtjevi kandidata koji se ne prijave putem adrese Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) neće se uzeti u obzir.
 4. Prijave koje nisu u skladu sa principima navedenim u ovoj najavi, poštom ili ličnom prijavom, neće biti prihvaćene.
 5. Nakon finalizacije prijave neće se izvršiti nikakve promjene u informacijama o kandidatu iz bilo kog razloga.
 6. Kandidati će se moći prijaviti samo na jednu od različitih pozicija koje ispunjavaju uslove za prijavu.
 7. Kandidat će sam biti odgovoran za točan postupak prijave, potpunu i u skladu sa pitanjima navedenim u najavi.
Armin

sohbet

  Budite prvi koji će komentirati

  Komentari