Ministarstvo omladine i sporta zaposlit će 4346 stalnih radnika

Ministarstvo omladine i sporta zaposlit će stalne radnike
Ministarstvo omladine i sporta zaposlit će stalne radnike

Ministarstvo omladine i sporta Generalna direkcija za kadrovske poslove Zakon br. 4857, Predsjednička uredba br. 2 o Glavnom štabu i proceduri, Uredba o procedurama i principima koji se primjenjuju na javne ustanove i organizacije i javne ustanove i organizacije kao bivši osuđenici ili Ozlijeđene osobe koje se u borbi protiv terorizma ne smatraju invalidima. U okviru odredbi Uredbe o procedurama i principima koje treba primijeniti pri zapošljavanju, preko Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) bit će zaposleno 4346 stalnih radnika ogranci službenika za čišćenje i službenika za sigurnost, čija je distribucija navedena u dopunskoj listi, zaposleni u pokrajinskoj organizaciji Ministarstva.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPŠTI USLOVI

 • a) Da ispune uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48.
 • b) Biti turski državljanin, ne dovodeći u pitanje odredbe Zakona br. 2527 o slobodi profesije i umjetnosti stranaca turskog plemstva i zapošljavanja u javnim, privatnim ustanovama ili na radnim mjestima.
 • c) Da su navršili 18 godina (rođeni 23.08.2003. i ranije).
 • d) Čak i ako je pomilovan, zločini protiv sigurnosti države, zločini protiv ustavnog poretka i funkcioniranja ovog poretka, zločini protiv nacionalne odbrane, zločini protiv državnih tajni i špijunaže, pronevjera, iznuda, mito, krađa, prijevara, krivotvorenje, zloupotreba povjerenja, lažni bankrot Ne biti osuđen za namještanje tendera, namještanje performansi, pranje vrijednosti imovine proizašle iz krivičnog djela ili krijumčarenje.
 • e) Da ispune uslove iz posebnog zakona ili drugog zakona.
 • f) Ne smijete biti lišeni korištenja javnih prava.
 • g) Sigurnosna istraga i/ili arhivsko istraživanje trebaju biti pozitivno zaključeni.
 • h) Nije u vezi sa služenjem vojnog roka za kandidate muškog pola (nakon što su obavili, suspendovali ili izuzeli).
 • i) da ne prima penziju, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje institucije socijalne sigurnosti.
 • j) da nema bolest koja ga sprječava u neprekidnom obavljanju dužnosti.
 • k) da nema prepreka za puno radno vrijeme i rad u smjenama.
 • l) Boravi u granicama pokrajine u kojoj se nalazi pozicija za koju se prijavljuje.
 • m) Da ispuni zahtjeve polova za radno mjesto za koje se prijavljuje.

POSEBNI USLOVI

1) za zanimanje Službenik bezbjednosti;

 • a) da nisu navršili 35 godina (oni rođeni 27.08.1986. i kasnije)
 • b) Da ima najmanje srednju stručnu spremu (srednju školu i ekvivalentnu).
 • c) da imate ličnu kartu nenaoružanog privatnog zaštitara koja važi od posljednjeg dana podnošenja zahtjeva (27. avgusta 2021.).

2) za zanimanje službenika za čišćenje;

 • a) Da ima najmanje srednju stručnu spremu (srednju školu i ekvivalentnu).

Kandidati moraju ispuniti uslove do roka (27. avgusta 2021.) navedenih u zahtjevima za radnom snagom koje je objavila turska Agencija za zapošljavanje (İŞKUR).

OBRAZAC PRIJAVE, MJESTO I DATUM

1) Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijavu moći će se prijaviti putem veze "Traženje posla" na internet adresi esube.iskur.gov.tr ​​u periodu od 23. do 27. avgusta 2021. godine prijavljivanjem sa svojim TR ID brojem i lozinkom. Osim toga, aplikacije se mogu podnositi sa servisnih mjesta i linije Alo 170.

2) Svaki kandidat će se moći prijaviti za radno mjesto i zanimanje na listi koju je objavila Turska agencija za zapošljavanje (İŞKUR).

3) U prijavama će se uzeti u obzir prva adresa naselja za osobe registrovane u sistemu registracije stanovništva zasnovanog na adresi. Prijave kandidata koji se presele u mjesto gdje će zahtjev biti ispunjen u roku za prijavu neće se prihvatiti. Što se tiče promjene prebivališta, datum registracije u Upravi za stanovništvo uzeće se kao osnova u upitu koji je upućen iz Sistema za registraciju stanovništva zasnovanog na adresi. Kandidati koji promijene prebivalište u mjestu u kojem će zahtjev biti ispunjen moći će se prijaviti za odgovarajuće oglašavanje ako podnesu Izvještaj o podacima o adresi koji će dobiti od Uprave za stanovništvo jedinicama Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) u roku za podnošenje zahtjeva .

4) Prijave koje nisu u skladu sa principima navedenim u ovom saopštenju neće biti prihvaćene.

5) Sam kandidat će biti odgovoran za to da proces prijave bude bez grešaka, potpun i u skladu sa pitanjima navedenim u saopštenju.

Armin

sohbet

  Budite prvi koji će komentirati

  Komentari