Generalna direkcija za rudarstvo i naftne poslove će zaposliti 50 zaposlenih po ugovoru

Generalna direkcija za rudarstvo i naftne poslove zaposlit će ugovoreno osoblje
Generalna direkcija za rudarstvo i naftne poslove zaposlit će ugovoreno osoblje

Zaposliti se u Generalnoj direkciji za rudarstvo i naftne poslove, u okviru "Načela u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja", koji je stupio na snagu članom 657 (B) Zakona o državnim službenicima br. Ukupno 4 ljudi će biti angažirano na pozicijama 06.06.1978 stručnjaka za površinsko rudarstvo i 7 stručnjaka za istraživanje mina, kao rezultat pismenih i usmenih prijemnih ispita diplomaca dolje navedenih odjela.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

rudnik

USLOVI PRIJAVE

Stručnjak za površinsko rudarstvo
Za kandidate koji će se prijaviti na prijemni ispit za radno mjesto ugovorenog osoblja sa zvanjem specijalista površinskog rudarstva traže se sljedeći uslovi:

 • a) Da ispune opšte uslove navedene u podstavu (A) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48.
 • b) da niste navršili četrdeset godina od prvog dana januara godine u kojoj se održava prijemni ispit. (Rođen nakon 1. januara 1981.)
 • c) Da diplomirate na odsjecima navedenim u tabeli fakulteta koji pružaju najmanje 4 godine obrazovanja, ili na jednom od četverogodišnjih fakulteta čiju ekvivalenciju prihvaća Vijeće za visoko obrazovanje.
 • ç) Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u podzemnim rudarskim operacijama. (Ukupno mora postojati najmanje 1800 valjanih dana uplate premije osiguranja. Broj dana plaćanja premije osiguranja neće se uzeti u obzir, osim za podzemne rudarske radove.)
 • d) da se ne nalazi u stanju koje ga sprječava da duže vrijeme putuje u zdravstvenom smislu i obavlja utvrđene dužnosti.
 • e) Za kandidate muškog pola, koji su odslužili aktivnu vojnu službu, koji su izuzeti, suspendovani ili premješteni u rezervni razred.

Stručnjak za premjeravanje mina
Za kandidate koji će se prijaviti na prijemni ispit za radno mjesto ugovorenog osoblja sa zvanjem stručnjaka za geodetske poslove traže se sljedeći uslovi:

 • a) Da ispune opšte uslove navedene u podstavu (A) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48.
 • b) da niste navršili četrdeset godina od prvog dana januara godine u kojoj se održava prijemni ispit. (Rođen nakon 1. januara 1981.)
 • c) Da diplomirate na odsjecima navedenim u tabeli fakulteta koji pružaju najmanje 4 godine obrazovanja, ili na jednom od četverogodišnjih fakulteta čiju ekvivalenciju prihvaća Vijeće za visoko obrazovanje.
 • ç) Da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. (Mora postojati važeći minimum od ukupno 360 dana isplate premija osiguranja. Ne postoji zahtjev za rad u rudarskim preduzećima u izračunu broja dana plaćanja premije osiguranja. U određivanju profesionalnog iskustva; Periodi službe dokumentovani kao inženjer plaćanjem premija ustanovama socijalne zaštite u privatnom sektoru i ugovorenim uslugama u skladu sa Uredbom-zakonom br.
 • d) da se ne nalazi u stanju koje ga sprječava da duže vrijeme putuje u zdravstvenom smislu i obavlja utvrđene dužnosti.
 • e) Za kandidate muškog pola, koji su odslužili aktivnu vojnu službu, koji su izuzeti, suspendovani ili premješteni u rezervni razred.

POTREBNI DOKUMENTI, PRIJAVA, MJESTO I DATUM

Kandidati mogu podnijeti svoje prijave u periodu od 25. Do 08/2021/05 do 09:2021:23 na Generalnoj direkciji za rudarstvo i naftne poslove e-uprave-Javno zapošljavanje i Ulaz za karijeru. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Prijave poslane lično ili poštom u roku navedenom u oglasu neće se prihvatiti.
Dokumenti koje treba učitati u sistem;

a) Za kandidate koji će se prijaviti za radno mjesto sa nazivom "Specijalista za podzemno rudarstvo", to pokazuje da su radili najmanje 5 (pet) godina u rudarskim preduzećima koja rade sa površinskom proizvodnom metodom. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu Barkod dokument pribavljen s adrese (Relevantna adresa sadrži crtični kôd kvara na usluzi i uključuje podatke o poslodavcu. Stoga se prijave kandidata koji nemaju prijavljeni bar kod i podatke o poslodavcu neće prihvatiti.),
b) Za kandidate koji će se prijaviti za radno mjesto sa nazivom „Specijalista za podzemno rudarstvo“, također, ako postoje, dopis javnih institucija u kojem se navodi da rade na površini ili evidencija Tehničkog / Stalnog nadzora,
c) Pokazuje najmanje 1 (jednu) godinu profesionalnog radnog iskustva za kandidate koji će se prijaviti za radno mjesto sa zvanjem "Specijalista geodetske izmjere" https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu Barkod dokument pribavljen s adrese (Relevantna adresa sadrži crtični kôd kvara na usluzi i uključuje podatke o poslodavcu. Stoga se prijave kandidata koji nemaju prijavljeni bar kod i podatke o poslodavcu neće prihvatiti.),
ç) Za kandidate koji će se prijaviti za radno mjesto sa nazivom "Stručnjak za geodetsku izmjeru", također, ako postoje, dopis javnih institucija u kojem se navodi da radi kao inženjer ili službeni dokument ili dokumenti odobreni pečatom i vlažni potpis koji ste dobili od poslodavca u vezi sa njegovim profesionalnim iskustvom,
d) Detaljan CV sa fotografijom, od kandidata po potrebi; Možete zatražiti originale dokumenata postavljenih na sistem.

Kandidati koji su diplomirali na odsjecima koji nisu navedeni ili na ekvivalentnim odsjecima univerziteta u inostranstvu i mogu se prijaviti moraju otpremiti odgovarajući dokument u polje "Dokument koji ukazuje na ekvivalentnost" u fazi "Vaši drugi dokumenti" tokom aplikacije za e-upravu kako bi njihove prijave treba ocijeniti.

Kandidati su dužni u potpunosti prenijeti potrebna dokumenta u sistem za svako radno mjesto za koje se prijave. Kandidati će biti odgovorni za sve greške ili propuste u postavljenim dokumentima.

Tokom i nakon faze prijave, prijave kandidata za koje se utvrdi da su netačne u dokumentima koje su postavili na sistem ili bilo kakve falsifikate u dokumentima koje postavljaju smatrat će se nevažećima, ugovor neće biti potpisan čak i ako uzmu ispita i uspješni su.

Nakon završetka procesa prijave, kandidati bi trebali provjeriti je li njihova prijava završena na ekranu "Moje aplikacije". Aplikacija koja ne prikazuje "Application Received" na ekranu "My Applications" neće se uzeti u razmatranje.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari