Preduzeća turskog uglja regrutovaće 5 pomoćnika inspektora

11 Turska preduzeća za proizvodnju uglja obavljaju kupovine radnika sa invaliditetom
11 Turska preduzeća za proizvodnju uglja obavljaju kupovine radnika sa invaliditetom

Za Generalnu direkciju turskih preduzeća za ugljen bit će angažirano 5 pomoćnika inspektora. Rok za prijavu je 20. avgust 2021.

OPŠTA DIREKCIJA TURSKOG UGLJENOG PREDUZEĆA INSPEKCIJSKI ODBOR PREDSJEDNIŠTVO POMOĆNIK INSPEKTORA PRIJAVLJIVANJE ISPITA

7 pomoćnika inspektora 5. stepena će biti regrutovano putem konkursnog ispita koji će biti dodijeljen šefu inspekcijskog odbora Centralne organizacije naše institucije.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

 USLOVI ZA PRIJEM ISPITA 

a) Da ispunjava uslove propisane članom 48 Zakona o državnim službenicima,

b) da su završili jedan od fakulteta univerziteta koji školuju rudarske, geološke, geofizičke, hemijske, mašinske, građevinske ili elektrotehničke inženjere ili neku od domaćih ili stranih obrazovnih institucija čiju su ekvivalentnost prihvatila nadležna tijela,

c) sposobnost rada i putovanja u svim vrstama putovanja i klimatskih uslova,

d) da nisu napunili 2021 godina prvog dana januara 35 (oni koji su rođeni 01 ili kasnije moći će pristupiti ispitu.

e) da ne bude osuđen kaznom koja ograničava slobodu osim zločina iz nehata,

f) Prema rezultatima ispita za odabir javnog osoblja (KPSS) koji je ÖSYM održao 14.-20. 21. jula 2019. ili 6-12. 13. septembra 2020., sa najmanje 1 bodova u KPSS 80 bodovnom rezultatu, od datum ispita sa engleskog, njemačkog ili francuskog jezika. Imati valjan dokument koji pokazuje da je jedan od njih dobio najmanje 70 bodova sa ispita za polaganje stranog jezika (YDS) (ili drugog ispita koji ima međunarodnu valjanost i čija je ekvivalentnost prihvaćena od OSYM),

NAČIN PRIMJENE I TRAJANJE

Prijave za ispit izvršit će se elektroničkim putem na internetskoj adresi tki.gov.tr ​​do 20:08, 2021. Prijave na sistem nakon 23:59 21/08/2021 neće biti prihvaćene.

 

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari