Uprava za zaštitu ličnih podataka zaposliće 10 pomoćnih stručnjaka

agencija za lične podatke
agencija za lične podatke

Da bi radio na pozicijama 8. stepena u klasi opštih administrativnih usluga Uprave za zaštitu ličnih podataka; Pismeni ispit će se održati 10. Za 2020 pomoćnika stručnog osoblja za zaštitu ličnih podataka, prema rezultatima ispita za odabir javnog osoblja za 2021. i 09. godinu (KPSS). Među kandidatima koji se prijavljuju za svaku grupu, na pismeni ispit pozvaće se 10 puta veći broj slobodnih radnih mesta, počevši od najviše ocene prema rangu rezultata KPSS-a.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Kao rezultat rangiranja, ostali kandidati koji imaju isti rezultat kao i posljednji kandidat bit će pozvani na pismeni ispit.

Prijemni ispit će se održati u dvije faze, pismeni i usmeni, a pismeni ispit će se održati test metodom.

Kandidati koji će pristupiti ispitu ispunit će sljedeće zahtjeve:

a) Da ispunjava opšte uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48.

b) da je učestvovao u javnom ispitu za odabir osoblja (KPSS) koji je održavao Centar za mjerenje, odabir i raspoređivanje (ÖSYM) 2020. ili 2021. godine i da je osvojio najmanje 75 bodova ili više od vrsta bodova navedenih u gornjoj tabeli ,

c) u skladu sa osobljem i potrebama institucije;

  1. Da diplomiraju na pravnim fakultetima koji pružaju najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja ili na visokoškolskim institucijama u inostranstvu čiju je ekvivalentnost prihvatilo Vijeće visokog obrazovanja (za grupu KPSSP-4),
  2. Diplomirati na političkim, ekonomskim i administrativnim naukama, ekonomskim i poslovnim fakultetima koji pružaju najmanje četvorogodišnje osnovno obrazovanje ili na visokoškolskim institucijama u inostranstvu čiju je ekvivalentnost prihvatilo Vijeće za visoko obrazovanje (za KPSSP-33 i KPSSP-38 grupe),
  3. Fakulteti sa najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja; Da diplomiraju na odsjecima za elektroniku, elektro-elektroniku, elektroniku i komunikacije, računarski inženjering i inženjerstvo informacionih sistema u oblasti inženjerstva ili na visokoškolskim institucijama u inostranstvu čiju je ekvivalentnost prihvatilo Vijeće za visoko obrazovanje (za grupu KPSSP-3),

ç) Da biste dobili najmanje 70 (sedamdeset) bodova u posljednjih pet godina od "Ispita za poznavanje stranog jezika (YDS)" koji je proveo Centar za procjenu, izbor i smještaj (ÖSYM), ili do drugog dokumenta s međunarodnom valjanošću prihvaćenim u uvjetima znanja jezika ili njegove ekvivalencije. (Za tabele ekvivalencije ispita stranih jezika s međunarodnom valjanošću: osym.gov.tr

d) da ne napuni trideset petu godinu od prvog dana januara 2021. (Rođeni nakon 01.01.1986)

Datum i način prijave ispita

Prijave za ispit mogu se predati Agenciji lično ili u roku za prijavu dodavanjem sljedećih dokumenata u obrazac prijave za pomoć specijalista za zaštitu ličnih podataka, koji će se preuzeti i popuniti između datuma 31. avgusta 08. i 2021. septembra / 27 sa web stranice Agencije (www.kvkk.gov.tr). Dostavlja se poštom. Prijave pristigle nakon 09:2021 na rok za prijavu neće se prihvatiti, a neće se uzimati u obzir i kašnjenja u poštanskoj pošti.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari