Univerzitet Van Yüzüncü Yıl regrutuje 91 ugovoreno osoblje

Bolnica Medicinskog centra Dursun Odabas Univerziteta Van Yuzuncu Yil
Bolnica Medicinskog centra Dursun Odabas Univerziteta Van Yuzuncu Yil

Službeni glasnik od 657. I pod brojem 4 priložen Uredbi br. 06.06.1978/7 od 15754. Za zapošljavanje u bolnici Medicinskog centra Dursun Odabaş i drugim centralnim jedinicama Univerziteta Van Yüzüncü Yıl u skladu sa stavkom (B) člana 28.06.2007 Zakona o državnim službenicima br. 26566. Prema paragrafu (b) dodatnog člana 2 Principa u vezi sa izmenama i dopunama principa u vezi sa zapošljavanjem ugovornog osoblja objavljenog u grupi KPSS (B), zaposliće se 91 ugovoreno osoblje za pozicije navedene u nastavku.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

NIT. KOD NASLOV PCS KVALIFIKACIJE
E01 MIDWIFE 4 POSTANITE PREDSJETNIK PRIPREME.
E02 MIDWIFE 2 POSTANITE prvostupnik primaljskog odsjeka. POTVRDITI DA SU UNIVERZITETSKE BOLNICE RADILE MINIMALNO PET GODINA U ISPORUČNOJ JEDINICI Ginekologije i akušerstva.
E03 MIDWIFE 2 POTVRDITI DA GA JE DIPLOMIRALO MINISTARSTVO ZDRAVLJA I DA JE RADIO U MINISTARSKIM SLUŽBAMA U INSTITUCIJAMA KOJE DAJU ZDRAVSTVENE USLUGE.
H01 NURSE 10 BITI DIPLOMIRANI PREDDIPLOMSKI ODJELJENJ ZA SESTRINSTVO.
H02 NURSE 2 POTVRDITI DA JE DIPLOMIRANI ODJELJENJ ZA SESTRINSTVO I DA JE RADIO U OPŠTIM INTENZIVNIM NJEGAMA SESTRINSKIH USLUGA.
H03 NURSE 2 POTVRDITI DA JE DIPLOMIRANO DIPLOMSKO SESTRINSTVO I DA JE RADIO U SESTRINSKIM USLUGAMA.
H04 NURSE 5 DIPLOMIRATI SA SESTRA ZA SESTRINSTVO SREDNJIH OBRAZOVNIH INSTITUCIJA
H05 NURSE 5 POTVRĐUJU DA SU SREDNJE OBRAZOVNE USTANOVE DIPLOMIRALE IZ SESTRINSTVA I RADILE U USLUGAH SESTRINSTVA.
H06 NURSE 2 DA DIPLOMIRUJU S OBRAZOVANJA SESTRA S OBRAZOVANJA USTANOVA SEKUNDARNOG OBRAZOVANJA I POTVRĐUJU DA SU BAR MALO JEDNU GODINU U INSTIDACIJAMA ZA LIJEČENJE INSIDERA RADILI U SESTRINSTVU.
H07 NURSE 4 DIPLOMIRATI SESTRINSKO NEGO PODRUČJE SREDNJIH OBRAZOVNIH USTANOVA I POTVRDITI DA JE TO ISKUŠENO U NOVOROĐENOJ INTENZIVNOJ USLUGI. DODATAK I DOKUMENTU KOJI STE RADILI BROJ DVE GODINE U USLUHI ZA SESTRINSTVO.
H08 NURSE 2 DA BI DIPLOMIRALI SA SESTRA ZA SESTRINSTVO USTANOVA SREDNJEG OBRAZOVANJA I POTVRDILI DA SU RADILI U SESTRINSKIM USLUGAMA MALO PET GODINA U NOVOOROĐENOJ INTENZIVNOJ NJEGI. TAKOĐER DA SE POTVRDI DA JE POHVATIO NOVOROĐENE PRESKUŠAVANJE RASPRAVE KORISNIKA SA MINISTARSTVOM ZDRAVSTVA ODOBRENIM PROGRAMOM NEONATALNOG REZITUACIJA.
H09 NURSE 2 DA DIPLOMIRUJU SA SESTRINSKOG PODRUČJA SREDNJIH OBRAZOVNIH USTANOVA I POTVRĐUJU DA SU RADILI U SESTRINSKIM USLUGAMA U Ginekologiji. DALJE, DA POTVRDI DA JE MINISTARSTVO ZDRAVLJA ODOBRILO OSNOVNI PROGRAM OBUKE PRVE POMOĆI, STERILIZACIJSKOG I NEONATALNOG REZITUACIJSKOG PROGRAMA.
H10 NURSE 2 DIPLOMIRANI SA SESTRA ZA SESTRINSTVO USTANOVA SREDNJEG OBRAZOVANJA I BAR DVE GODINE OPĆE HIRURGIJE, ORTOPEDIJE I UNUTARNJIH USLUGA
IZJAVITE DA STE RADILI U USLUGAH SESTRINSTVA.
H11 NURSE 2 DA SU SREDNJE OBRAZOVNE USTANOVE DIPLOMIRALE IZ SESTRINSTVA I RADILE U SESTRINSKIM USLUGAMA U ENDOSKOPIJI
DOKUMENT.
H12 NURSE 2 DIPLOMIRANI SA SESTRINSKOG PODRUČJA USTANOVA SREDNJEG OBRAZOVANJA I RADILI U SESTRINSKIM USLUŽNICAMA MALO DVE GODINE U ANESTEZIOLOGIJI I REANIMACIJI JEDINICA ZA INTENZIVNU NEGU U UNIVERZITETSKIM BOLNICAMA
DOKUMENT DA SE DOGODILO.
H13 NURSE 3 DIPLOMIRANI SA SESTRA ZA SESTRINSTVO INSTITUCIJA SEKUNDARNOG OBRAZOVANJA I RADILI U SESTRINSKIM USLUŽNICAMA BROJ JEDNU GODINU U UŠIMA-GLATOM I OČNIM BOLNICAMA KOJE PRUŽAJU USLUGE LIJEČENJA
DOKUMENT DA SE DOGODILO.
H14 NURSE 4 DIPLOMIRATI SA SESTRA ZA SESTRINSTVO INSTITUCIJA SEKUNDARNOG OBRAZOVANJA I NA MINIMALNO TRI UNIVERZITETSKE BOLNICE U Ginekološkim bolestima i porodničkim službama, te u rađaonici ili PERIONATOLOŠKOJ JEDINICI.
DOKUMENT KOJI RADITE GODINU
H15 NURSE 2 DIPLOMIRANI SA SESTRA ZA SESTRINSTVO INSTITUCIJA SEKUNDARNOG OBRAZOVANJA I BAR TRI GODINE IZ NEUROLOŠKIH USLUGA UNIVERZITETSKIH BOLNICA
DOKUMENT DA JE RADIO.
H16 NURSE 2 DIPLOMIRANO SA PODRUČJA SESTRINSTVA SESTARA SREDNJEG OBRAZOVANJA I DJEČJE USLUGE BOLNICA KOJE PRUŽAJU USLUGE LIJEČENJA
DOKUMENT KOJI STE RADILI U SESTRINSKIM USLUGAMA.
H17 NURSE 2 DIPLOMIRANI SA SESTRA ZA SESTRINSTVO INSTITUCIJA SEKUNDARNOG OBRAZOVANJA I HITNE SLUŽBE BAREM DVE GODINE U BOLNICAMA KOJE PRUŽAJU USLUGE LIJEČENJA
POTVRĐUJTE DA STE RADILI U USLUGAH SESTRINSTVA.
H18 NURSE 2 POTVRDITI DA SU SREDNJE OBRAZOVNE USTANOVE DIPLOMIRALE S SESTRINSTVOM I RADOM U SESTRINAMA SESTRINSTVA U NOVOROĐENOJ JEDINICI MALO DVIJE GODINE U BOLNICAMA KOJE PRUŽAJU USLUGE LIJEČENJA, TAKOĐER MINISTARSTVO ZDRAVLJA
POTVRDITI DA JE REZIMATIVNI PROGRAM OBUČAN.
H19 NURSE 2 DIPLOMIRANI SA SESTRA ZA SESTRINSTVO USTANOVA SREDNJEG OBRAZOVANJA I RADILI SU U KARDIOVASKULARNOJ HIRURGIJI BILO JEDNU GODINU U BOLNICAMA KOJI NUDE POJEDINAČNE USLUGE LIJEČENJA.
DOKUMENT.
ST01 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 2 DIPLOMIRANJE PROGRAMA ANESTEZIJE VANREDNI DIPLOMAT I OPŠTA INTENZIVNA SKRB
DOKUMENT KOJI STE RADILI NA JEDINICI BAR JEDNU GODINU.
ST02 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 2 ZAVRŠAVAJUĆI PROGRAM ANESTEZIJE KAO ANESTEZIJU I BAR PET GODINE ANESTEZIJE U OPERATIVNOJ JEDINICI UNIVERZITETSKIH BOLNICA
DOKUMENT KOJI STE RADILI KAO TEHNIČAR.
ST03 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 1 BITI DIPLOMIRAN KAO ANESTEZIJSKI PROGRAM I POTVRDITI DA SU RADILI U OPERATIVNOJ JEDINICI BOLNICA KOJA OBEZBEĐUJE INDOMIDIRANO LIJEČENJE BAR SA TRI GODINE TEHNIČKOG STRUČNOG KODEKSA ANESTEZIJE. TAKOĐE PRIMJENJENI UREĐAJI ZA RAČUNARSKU TOMOGRAFIJU
DOKUMENT DA STE PRIMILI TRENING KORISNIKA.
ST04 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR 1 DA BUDE DIPLOMIRAN IZ PROGRAMA PRVE I HITNE POMOĆI KAO PRIDRUŽIVAČ I POTVRDITI DA JE RADIO S KODEKSOM PRVE I HITNE POMOĆI TEHNIČARU / AMBULANTI I POMOĆI TEHNIČARU U MINISTARSTVU ZVANOSNE ZDRAVSTVA. TAKOĐE, DOBIO JE NAPREDNI KURS ZA PRAKSU ŽIVOTA I RACIONALNU UPORABU TRENINGA DROGA ZA DJECU KOJU JE ODOBRILO MINISTARSTVO ZDRAVLJA.
DOKUMENT.
DS01 OSTALI ZDRAVSTVENI OSOBI 1 DIPLOMIRANI PROGRAM STARIJE NEGE KAO PRIDRUŽENI DIPLOMAT I MINIMALNO PET GODINA U KORONARNOJ ANGIOGRAFIJSKOJ JEDINICI UNIVERZITETSKIH BOLNICA
DOKUMENT DA JE RADIO.
DS02 OSTALI ZDRAVSTVENI OSOBI 1 DIPLOMIRATI SA PODRUČJA HITNE MEDICINSKE TEHNIČARSKE SREDNJE OBRAZOVNE USTANOVE I POTVRDITI DA SU RADILI BAR PET GODINA U UNIVERZITETSKIM BOLNICAMA. TAKOĐE JE ISKUSTVENO U HORMONIMA I PRIMJENAMA ZA LIJEČENJE ISPITIVANJA U PEDIJATRIJSKOJ ENDOKRONOLOŠKOJ KLINICI UNIVERZITETSKIH BOLNICA I PRIJAVLJIVANJU VRIJEME KRETANJA ČIMBENIKA I KEMOTERAPIJE U HEMATOLOŠKOJ KLINICI.
DOKUMENT.
DS03 OSTALI ZDRAVSTVENI OSOBI 1 DA BUDE DIPLOMIRAN PRIDRUŽENIM DIPLOMATOM IZ LABORANT PROGRAMA. DOKUMENT KOJI STE RADILI NA PODRUČJU LABORATORIJE. CENTRIFUGALNE VRSTE, REAKCIJA LANCA POLIMERAZA (PCR) I ELISA TEHNIKE OBRAZOVANJE I TRENING ZA PRIMJENU HORMONSKIH I BIOHEMIJSKIH UREĐAJA.
DOKUMENT.
DS04 OSTALI ZDRAVSTVENI OSOBI 1 Diplomirani inženjer BIOLOGIJE I MINIMALNO PET GODINA U LABORATORIJIMA MEDICINSKE BIOKEMIJE UNIVERZITETSKIH BOLNICA
DOKUMENT DA JE RADIO.
DS05 OSTALI ZDRAVSTVENI OSOBI 1 DA BUDU DIPLOMIRANI IZ PRVIH I SURADNIKA PROGRAMA ZA HITNU POMOĆ I POTVRDITI DA SU BILI TRI GODINE RADILI NA TEMU. TAKOĐE, DOBIO JE DJECU I ODRASLU NAPREDNU ŽIVOTNU PODRŠKU, OBRAZOVANJE I PROCJENU PACIJENATA I OSNOVNE PRAKSE OBUKE.
CERTIFIKAT
DS06 OSTALI ZDRAVSTVENI OSOBI 1 DIPLOMIRANI IZ PROGRAMA DIJALIZE ASSOCIJALNI DIPLOMAT I MINISTARSTVO ZDRAVLJA ODOBRENO OBRAZOVNO SESTRINSTVO, PRVA I HITNA POMOĆ, HITNA SLUŽBA I EKG
IMATI OBRAZOVNE DOKUMENTE.
R01 RTG TEHNIČAR 1 PROGRAM DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH TEHNIKA SLIKANJA KAO PRIDRUŽENI DIPLOMAT I RADIO BAR DVE GODINE NA MEDICINSKOM SLIKANJU PET-CT U JEDINICI NUKLEARNE MEDICINE JAVNIH BOLNICA INED INSTITUCIJE ZA LIJEK
DOKUMENT DA SE DOGODILO.
R02 RTG TEHNIČAR 1 DIPLOMSKI IZ PODRUČJA RADIOLOGIJE SREDNJIH OBRAZOVNIH USTANOVA I
POTVRDITI DA SU UNIVERZITETSKE BOLNICE BROJ TRI GODINE RADILE NA RADIOLOŠKOJ JEDINICI.
R03 RTG TEHNIČAR 4 PROGRAM MEDICINSKIH TEHNIKA SLIKANJA NAJATRAKTIVNIJA RADIOLOŠKA JEDINICA UNIVERZITETSKIH BOLNICA
DOKUMENT DA JE RADIO MALO TRI GODINE.
R04 RTG TEHNIČAR 3 DIPLOMIRANI PROGRAM TEHNIKE MEDICINSKIH SLIKA KAO PRIDRUŽENI DIPLOMAT I MINIMALNO TRI GODINE U UNIVERZITETSKOJ BOLNICSKOJ JEDINICI ZA RADIOLOGIJU
DOKUMENT DA JE RADIO.
R05 RTG TEHNIČAR 1 PROGRAM MEDICINSKIH TEHNIKA SLIKE VANREDNI DIPLOMAT
I DOKUMENTIRAJU DA SU UNIVERZITETSKE BOLNICE BROJ TRI GODINE RADILE U JEDINICI ZA NUKLEARNU MEDICINU
P01 PSIHOLOG 1 BITI DIPLOMIRANI DIPLOMSKI DIPLOMSKI DIPLOMAT I BITI BROJ JEDNE GODINE RADIO U JAVNIM INSTITUCIJAMA SA PSIHOLOŠKIM STRUKOVNIM KODEKSOM. DOKUMENT DA JE OBUČIO JEZIČKE I GOVORNE POREMEĆAJE TRENINGOM ZA PRIMJENU TESTOVA U NEUROPSIHOLOGIJI. TAKOĐER, SVEUČILIŠTE ODOBRILO KOGNITIVNOG PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA
DOKUMENT DA STE PRIMILI OBUKU TERAPIJSKE PRAKSE.
B01 KANCELARIJSKO OSOBLJE 1 DA BI BILI DIPLOMIRANI NA DIPLOMSKOM DIPLOMSKOM ODJELJENJU ZA KINO-TV I DA BI RADILI BAR JEDNU GODINU SA STRUKOVNIM KODEKSOM PROIZVOĐAČA RADIO TELEVIZIJE. DOKUMENT DA SE OBUČIO NA DUŽNOSTI DA KORISTI OPSTRUKCIJU I JIMMY JIB OPERATORA.
B02 KANCELARIJSKO OSOBLJE 1 DA BUDU BAKO PET GODINA RADILI U JAVNIM INSTITUCIJAMA. POTVRDITI DA IMA MINIMALNIH 160 SATI RAČUNARSKOG RAČUNOVODSTVENOG OBUČAVANJA O PRETHODNOM OBUČAVANJU RAČUNOVODSTVENIH KOMPETENCIJA, UPRAVLJANJU SISTEMOM UPRAVLJANJA SISTEMIMA PRIMENE I UPRAVLJANJU MODULOM ZA OBRAČUN.
D01 TIM ZA PODRŠKU 1 BITI DIPLOMIRANI DOPUNJENI DIPLOMAT U PROGRAMIRANJU RADIO-TV. DOKUMENT KOJI STE RADILI NA TERENU BARMAK DVIJE GODINE. POTVRDITI DA JE OBUČEN U KORIŠĆENJU OBSTRUKCIJE I TEHNIČKOG UPRAVLJANJA.
 OPŠTI USLOVI
1) Sljedeći opšti uslovi potrebni su za podnosioce zahtjeva, kako je navedeno u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48:
  • a) biti državljanin Republike Turske.
  • b) da se ne lišavaju javnih prava.
  • c) čak i ako su prošli rokovi navedeni u članu 53 turskog kaznenog zakona; krivična djela protiv sigurnosti države, čak i ako su pomilovana ili zatvorena na godinu dana ili više zbog namjerno počinjenog zločina, zločini protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, pronevjera, iznuda, primanje mita, krađa, prevara, falsifikovanje, zloupotreba povjerenje, lažno da se ne osuđuje za bankrot, namještanje ponuda, namještanje, pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja.
  • d) za muške kandidate u pogledu statusa vojne službe; Nema nikakve veze sa vojnom službom, završi aktivnu službu ili odloži ili premjesti u rezervni razred, ako nije navršio dob vojne službe.
  • e) da nema mentalnu bolest koja bi ga mogla sprečiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost, ne dovodeći u pitanje odredbe člana 657. zakona br. 53.

PRIJAVNI OBRAZAC, MESTO I VREME

1 - Prijave će se podnijeti lično na Kadrovski odjel našeg univerziteta u roku od 15 dana (do kraja radnog vremena) nakon objavljivanja objave u Službenom glasniku, prijave poslane poštom neće se prihvatiti. Kandidati su dužni da u računarskom okruženju popune obrazac zahteva za posao na adresi „www.yyu.edu.tr“ i predaju ga zajedno sa ostalim potrebnim dokumentima (potvrda o obrazovanju, KPSS rezultat i potvrda o iskustvu za potrebna zvanja, obrazovanje, potvrda o kursu itd.).

2 - Kandidati će se prijaviti navođenjem kvalifikacijskog koda za samo jedan naslov. Ako se prijava podnese na više od jednog naziva kvalifikacijskog koda, obje aplikacije smatrat će se nevaljanima.

3 - Prijave onih koji pogrešno popune prijavni obrazac ili predaju nedostajuće dokumente neće biti prihvaćene. Prijave onih za koje se utvrdi da su dali lažne izjave tokom prijave i postupaka i onih koji ne predaju tražene dokumente smatrat će se nevaljanim, a imenovanja će biti otkazana čak i ako su izvršena.

4 - Od kandidata koji imaju pravo na nagodbu tražit će se da predaju originale ili ovjerene kopije dokumenata koje su prijavili (potvrdu o obrazovanju, iskustvo i / ili obrazovanje za željena zvanja, dokumente sa kursa). Protiv onih koji prijave / podnesu lažne dokumente biće preduzete pravne radnje.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari