Ministarstvo trgovine regrutuje 750 ugovorenih radnika

Ministarstvo trgovine
Ministarstvo trgovine

Ministarstvo trgovine, koje će biti zaposleno u skladu sa "Načelima u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja" utvrđenim klauzulom (B) člana 657 Zakona o državnim službenicima br. 4 i Odlukom Vijeća ministara od 06.06.1978 i pod brojem 7 / 15754, upražnjenim rasporedom (Fizička kompetencija) i ugovorni službenik za zaštitu će se polagati sa usmenim ispitom.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

UVJETI ISPITA

a. Da ispunjava opšte uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,

b. Biti mlađi od trideset godina od prvog dana januara godine u kojoj se održava prijemni ispit (01.01.1991) i mogu se prijaviti oni koji su rođeni kasnije.),

c. Najmanje četvorogodišnji fakulteti i pravne škole, međunarodni odnosi, politologija i međunarodni odnosi, ekonomija, ekonomija, javna uprava, politologija i javna uprava, poslovanje, finansije, ekonometrija, ekonomija rada i industrijski odnosi, statistika, međunarodna trgovina i Diplomirati na odsjecima za logistiku, međunarodnu trgovinu i menadžment, međunarodnu trgovinu, finansije i bankarstvo, carinsku upravu ili gore navedena odjeljenja visokoškolskih ustanova u inostranstvu čiju je ekvivalentnost odobrilo Vijeće za visoko obrazovanje

D. Da biste dobili rezultat od 2020 i više iz relevantnog tipa KPSS rezultata navedenog u gornjoj tabeli, na Ispitu za odabir javnog osoblja koji je OSYM održao 70. godine,

do. Da budu visoki najmanje 172 cm za muškarce i najmanje 165 cm za žene,

f. Od punopravnih državnih bolnica povezanih s Ministarstvom zdravlja, on / ona nema mentalnu bolest ili tjelesni invaliditet koji bi ga mogao spriječiti u neprekidnom obavljanju dužnosti, ima psihijatrijsku bolest, poremećaj ličnosti, neurološki poremećaj, strabizam, sljepilo , noćno sljepilo, daltonizam, gubitak sluha, hromost, mucanje, mišićno-koštani ili mišićno-koštani poremećaji.

Dobivanje izvještaja medicinske komisije u kojem se navodi da nema prepreka ili sličnih prepreka i navodi da „On može služiti i koristiti oružje u cijeloj zemlji“,

Navedeni izvještaj tražit će se od kandidata koji imaju pravo biti imenovani tokom postupka predaje dokumenata.

Datum i način prijave za ispit: Prijave će se primati u digitalnom okruženju između 09/08 / 2021-18 / 08/2021. Kandidati koji žele pristupiti ispitu, e-upravi (Ministarstvo trgovine / Vrata karijere) i Vrata karijere https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr će predati svoje prijave putem Prijave poslane poštom ili na drugi način neće biti prihvaćene.

Kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju nijedan od traženih uvjeta neće se ocjenjivati.

Pored toga, u okviru dodatnog člana 2 Opšte uredbe o ispitima za one koji će biti imenovani prvi put u javne službe, prijave za regrutaciju ugovorenih konzervatorskih službenika kandidata koje je OSYM centralno smjestio sa KPSS rezultatom 2020. neće biti uzeti u obzir.

Kandidati će biti pozvani na prijavljeni ispit (Fizička osposobljenost) četiri puta veći od broja osoblja koje će biti imenovano prema KPSS-ovom nalogu za uspeh. Ako postoji više kandidata koji imaju istu ocjenu kao i posljednji kandidat, svi će ti kandidati biti pozvani na ispit fizičke osposobljenosti.

Datum i mjesto ispita:

Slijede rezultati prijave i datum, vrijeme i mjesto usmenog ispita. http://www.ticaret.gov.tr Bit će objavljeno u odjeljku za najave na web stranici. Pored toga, kandidati će moći vidjeti informacije o svojim ispitima kroz Vrata karijere.

Armin

sohbet

    Budite prvi koji će komentirati

    Komentari