Prihvaćeno novo restrukturiranje javnih potraživanja! Koji će se javni dugovi strukturirati?

prihvaćeno je novo restrukturiranje javnih potraživanja koja javna dugovanja mogu biti restrukturirana
prihvaćeno je novo restrukturiranje javnih potraživanja koja javna dugovanja mogu biti restrukturirana

Prijedlog zakona o restrukturiranju određenih zahtjeva i izmjena i dopuna nekih zakona usvojen je u Generalnoj skupštini Velike nacionalne skupštine Turske i postao zakon.

Od 30. aprila 2021. porezi, naknade i dugovi i kazne premija SGK bit će restrukturirani. Oni koji su imali koristi od posljednjeg restrukturiranja, ali nisu mogli na vrijeme platiti dugove, također će moći profitirati od restrukturiranja.

Zakonom će se oni koji žele restrukturirati dugovanja obraćati nadležnim javnim institucijama do 31. avgusta. Strukturirani dugovi mogu se platiti u gotovini ili na 18 rata. Isplate će započeti 30. septembra 2021.

Prema usvojenom zakonu, izmjenom i dopunom Zakona o poreskom postupku, određena dugovanja prema Ministarstvu trezora i finansija, Ministarstvu trgovine, Instituciji socijalne sigurnosti (SGK), posebnim pokrajinskim upravama, opštinama, Predsjedništvu za praćenje i koordinaciju investicija (YIKOB ) će biti restrukturiran.

Međutim, izuzeće će biti administrativne novčane kazne koje su izrekle regulatorne i nadzorne institucije, administrativne novčane kazne izrečene u okviru borbe protiv Kovid-19 i administrativne novčane kazne koje proizlaze iz upotrebe duhana i duhanskih proizvoda.

Obaveze za razdoblja prije ovog datuma, uključujući 30. april 2021. godine, koje će zakonom biti obuhvaćene opsegom restrukturiranja, su:

- Porezi i s njima povezane poreske kazne, zakašnjenja kamata i odlaganja povećanja u vezi sa poreskim prijavama koje se do tog datuma moraju podnijeti porezi koji su u okviru Zakona o poreskom postupku i na osnovu prijave,

- osim druge rate poreza na motorna vozila obračunatog za 2021. godinu, obračunatog poreza i s njim povezanih poreznih penala, zateznih kamata, zaostalih naknada,

- Poreske kazne, administrativne novčane kazne, koje ne zavise od poreske osnovice, u odnosu na donesene odluke,

- Primarna i sekundarna javna potraživanja, koja su odseci za naplatu povezani sa Ministarstvom trezora i finansija preneli u ured za naplatu na dalje postupanje u okviru Zakona o naplati javnih potraživanja; Izjava o robama, mašinama, opremi, uređajima i blagajnicima, koji nisu uključeni u evidenciju iako postoje u preduzeću, ili koji nisu uključeni u evidenciju, ali nisu u preduzeću, i izjava o potraživanjima od partnera ,

- carinske takse, administrativne novčane kazne, kamate, kamate na zakašnjenje, zakašnjela plaćanja, koja podležu carinskoj odgovornosti u okviru Carinskog zakona i drugih relevantnih zakona, a prate ih sakupljački uredi povezani sa Ministarstvom trgovine, do kraja određenih perioda, a nakon njih slijede sakupljački uredi pridruženi SGK-u. neplaćena potraživanja iako obračunata,

- Premija osiguranja, odbitak penzija i korporativno osiguranje, premija osiguranja za slučaj nezaposlenosti, premija podrške socijalnom osiguranju i kazna za kašnjenje i zakašnjela naknada u vezi s tim, vezana za april 2021. godine i prethodne mjesece, koja proizlaze iz statusa osiguranja u okviru relevantnih članova Zakon o socijalnom osiguranju i opštem zdravstvenom osiguranju.

- Fakultativne premije osiguranja i premije osiguranja zajednice u vezi sa aprilom 2021. godine i prethodnim mjesecima, kao i kašnjenje kazna i zakašnjelih naknada zbog njih,

- premija osiguranja obračunata na iznos nedostajuće izrade utvrđen kao rezultat preliminarne procjene, istraživanja ili utvrđivanja posebnih konstrukcija i radova koji su predmet tendera, kao i kazna kašnjenja i povećanje odlaganja zbog njih,

- administrativne novčane kazne povezane sa djelima počinjenim i primijenjenim u skladu sa relevantnim zakonima, te kazna za kašnjenje i povećanje kašnjenja zbog njih

- carina, porez na posebne transakcije i doprinos obrazovanju, i s tim povezana kasna potraživanja za naknadu za april 2021. godine i prethodne mjesece, koja se slijede u skladu sa relevantnim zakonima,

- Primarna i sporedna javna potraživanja od posebnih pokrajinskih uprava, koja se slijede prema Zakonu br. 6183 i čiji su rokovi dospijeća prije ovog datuma, uključujući 30. april 2021. godine, ali nisu plaćena na dan objavljivanja propisa.

D-PPI MJESEČNA STOPA PROMJENE KOJA SE KORISTI U OBRAČUNU

Zakon takođe predviđa restrukturiranje dugova prema opštinama. Prema tome, porezi i s njima povezane porezne kazne, zatezne kamate i povećanja u vezi sa poreskim prijavama trebale su se podnijeti do ovog datuma za razdoblja prije 30. aprila 2021. godine u okviru Zakona o poreznom postupku, a porezi na osnovu deklaracija; Što se tiče 2021. godine, porez obračunat prije navedenog datuma i s tim povezane porezne kazne, zatezne kamate i povećanja odlaganja takođe su u okviru zakona.

S druge strane, naknade i potraživanja od opština koja dospevaju pre 30. aprila 2021. godine u skladu sa Zakonom o opštinskim prihodima, ali nisu plaćena na dan objavljivanja ove uredbe; Opštine koje su obuhvaćene Zakonom o opštinama primat će neplaćene naknade za vodu, otpadne vode i čvrsti otpad od datuma objavljivanja ove uredbe, iako je datum dospijeća predmetni datum; Prema članku pod naslovom "Obaveza pribavljanja dozvole, tretmana i odlaganja" zakona o životnoj sredini metropolitanskih opština, neplaćena potraživanja za čvrsti otpad na datum donošenja prijedloga, iako je rok dospijeća prije 30. aprila 2021. godine, i svi pripadajuća dodatna potraživanja su takođe uključena u strukturiranje.

Prema zakonu, mjesečna stopa promjene D-PPI koja će se koristiti u provedbi uredbe uključuje mjesečnu stopu promjene indeksa veleprodajnih cijena (WPI) do 31. decembra 2004. godine, koju je utvrdio Turski zavod za statistiku za svakog mjeseca, a mjesečna stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena (PPI) od 1. januara 2005. izražat će mjesečnu stopu promjene domaćeg indeksa cijena proizvođača (D-PPI) od 1. januara 2014. i stopa od 1 posto mjesečno od 2016. novembra 0,35.

FINANSIJSKA POTRAŽIVANJA KOJA SE MORAJU ODBITI OD NAKNADE

Neka potraživanja koja su pravosnažno finalizirana također se restrukturiraju. Shodno tome, od potraživanja koja će pratiti Ministarstvo trezora i finansija, posebne pokrajinske uprave i uredi za naplatu pri opštinama, od datuma donošenja i objavljivanja propisa, oslobodit će se sljedećih dugova:

- od datuma objavljivanja ove uredbe, umjesto sporednih potraživanja, ako je neplaćeni dio poreza koji dospijevaju, a još nisu plaćeni ili još nisu plaćeni, i povezana javna potraživanja poput zatezne kamate i zatezne kamate, i neplaćeno potraživanje sastoji se samo od sporednih potraživanja na dan objavljivanja ove uredbe.-Iznos koji se izračunava na osnovu mjesečne stope promjene PPI-a; Pod uslovom da je u potpunosti plaćeno u vremenu i na način predviđen zakonom, sekundarna javna potraživanja kao što su zatezne kamate i zakasnela naknada zbog poreza, te sve poreske kazne i povećanja kašnjenja u vezi s tim kaznama, uključujući ona koja su plaćena prije,

- 50 posto poreznih penala koji dospijevaju, ali nisu plaćeni ili period isplate još nije prošao i bez obzira na poreznu osnovicu, i 50 posto poreznih penala izrečenih zbog učešća i taj će se iznos izračunati na osnovu mjesečne stope promjene D-PPI do objavljivanja ove uredbe, umjesto zakasnelog iznosa; Ako se neplaćeno potraživanje sastoji samo od zatezne kamate, iznosa koji se izračunava na osnovu mjesečne stope promjene D-PPI umjesto zakasnele naknade, preostalih XNUMX posto novčanih kazni i svih zakasnjelih naknada povezanih s tim kaznama, pod uslovom da su u potpunosti plaćene u vremenu i na način predviđen zakonom,

- Iznos koji će se izračunati na osnovu mjesečne stope promjene D-PPI do objavljivanja zakona, umjesto povezanih javnih potraživanja kao što su kamate, zatezne kamate, zakasnela naknada, koja nisu plaćena ili period plaćanja nije još donesena i sve administrativne novčane kazne navedene u ovoj uredbi,

- u slučaju da se neplaćeni dio ostalih primarnih javnih potraživanja, koja još nisu plaćena ili čiji rok plaćanja još nije prošao, te sekundarna javna potraživanja poput kamata, zateznih kamata, zateznih kamata i zateznih kamata u vezi s tim potraživanjima , a neplaćeno potraživanje sastoji se samo od pomoćnih potraživanja. Sva sekundarna javna potraživanja kao što su kamate, zatezne kamate, zatezne kamate, primijenjena kašnjenja, pod uslovom da se iznos izračuna na osnovu mjesečne stope promjene D- PPI do datuma objavljivanja ove uredbe, umjesto sekundarnih potraživanja, u potpunosti se plaća u vremenu i na način predviđen zakonom,

- Sva potraživanja kamata po stopi od dva promila izračunata u skladu sa Zakonom o naplati određenih javnih potraživanja postupkom nagodbe, u slučaju da su uplaćeni iznosi koji nisu plaćeni do datuma objavljivanja ove uredbe. u skladu sa prva dva člana Zakona o postupku namire i naplate određenih javnih potraživanja.

STRUKTURIRANJE NEPLATNIH CARINSKIH POREZA

Prema zakonu, neplaćeni dio carinskih poreza, koji nisu plaćeni ili još nisu plaćeni, a koje slijede sakupljački uredi povezani sa Ministarstvom trgovine, umjesto toga, plaća se do datuma objavljivanja ovog propisa sekundarnih javnih potraživanja kao što su kamate, zatezne kamate i naknada za kašnjenje. Iznos koji će se izračunati na osnovu mjesečnih stopa promjena PPI-a i naplata svih administrativnih kazni će se odreći.

Administrativne novčane kazne Ministarstva trgovine koje nisu plaćene ili im još nisu istekle i zbog carinske odgovornosti, a 50 posto administrativnih kazni izrečenih zbog odredbi o učešću iz Prekršajnog zakona u potpunosti se plaća u vremenu i na način naveden u Preostalih 50 posto neće biti plaćeno.

30 posto izrečenih administrativnih novčanih kazni, ovisno o carinjenoj vrijednosti robe i, ako ih ima, cjelokupnom izvorniku carinskih poreza i s tim povezanim javnim potraživanjima poput kamata, kamata, povećanja kašnjenja izračunava se na osnovu mjesečnih D- Stopa promjene PPI do objavljivanja ove uredbe, pod uvjetom da se iznos plati u cijelosti, preostalih 70 posto novčanih kazni i sva sekundarna javna potraživanja kao što su kamate, zatezne kamate, naknada zbog kašnjenja zbog izvornih potraživanja neće biti biti prikupljeni.

Prema zakonu, porez na motorna vozila koji će se platiti za svako vozilo prije donošenja propisa, administrativna novčana kazna za promet prema Zakonu o autocestama, naplata putarine u skladu sa ukinutim Zakonom o osnivanju i dužnostima Generalna direkcija autoputeva i Zakon o uslugama Generalne direkcije autoputeva, i u slučaju da se najmanje 10 posto iznosa izračuna na osnovu mjesečnih stopa promjene D-PPI i iznosa koeficijenta, umjesto uplaćene su administrativne novčane kazne i kamate, zatezne kamate, zakasnela naknada zbog ovih potraživanja, biće dozvoljeno naučno ispitivanje tokom perioda plaćanja rata navedenog u zakonu.

Kako bi se proizvođačima i uvoznicima duhanskih proizvoda, makarona, cigaretnih listova i alkoholnih pića omogućilo da koriste privatne etikete i natpise, koji se moraju koristiti u okviru nadležnosti Ministarstva trezora i finansija, privatna potrošnja za proizvodi uključeni u odgovarajuće tabele Posebnog zakona o porezu na potrošnju, koji je strukturiran prema ovom zakonu, porez, porez na dodatu vrijednost koji dospijeva nakon 1. oktobra 2020. godine, carina koja proizlazi iz prijave ovih poreza i dospjele kamate i docnje na ove poreze, umjesto odložnih kamata i kasnih povećanja, cjelokupan iznos koji se izračunava na osnovu mjesečnih stopa promjena D-PPI do objave propisa

Ako se iznosi strukturirani na osnovu propisa ne uplate u predviđenom roku i na način, datum dospijeća neće biti promijenjen.

OPĆINA I YIKOBOVA POTRAŽIVANJA

Prema članovima Zakona o opštinskim prihodima, pod nazivom „Radovi podložni naknadama“ i „Ulaznice u muzeje i udjeli od rudnika do opština“, naknade i udjeli koji se prikupljaju, a naknade za vodu, otpadnu vodu i čvrsti otpad dospijevaju prije 30. Aprila 2021. godine, iako datum objavljivanja ove uredbe. U slučaju da se uplate iznosi utvrđeni kao rezultat kalkulacija za neplaćene, odustaje se od naplate svih vrsta kazni i povećanja u vezi s tim potraživanjima .

Metropolitanske opštine, u skladu sa člankom pod naslovom „Obaveza pribavljanja dozvole, tretmana i odlaganja“ Zakona o zaštiti životne sredine, svih neplaćenih naknada za čvrsti otpad, koje dospevaju do 30. aprila 2021. godine, i svih vrsta ugovora, poput kamata, zatezne kamate, zakasnele naknade, povezane s njima. U slučaju da se plate iznosi koji se obračunavaju za poskupljenja, kazna, zatezna kamata i kamata u vezi s tim potraživanjima neće biti plaćene.

U okviru zakona o osnivanju i dužnostima Generalne direkcije uprave za vodu i kanalizaciju u Istanbulu, uprave gradskih opština za vodu i kanalizaciju prikupljaće se u slučaju plaćanja svih neplaćenih originala troškova vode i otpadnih voda i utvrđenih iznosa kao rezultat izračuna i pripadajućih kamata, zatezne kamate, prirast kašnjenja neće biti.

S druge strane, uredbom će originalna potraživanja YIKOB-a koja nisu isplaćena iako im je rok dospeća pre 30. aprila 2021. godine i koji su nastavljeni u skladu sa Zakonom o naplati javnih potraživanja i s tim povezana pomoćna potraživanja takođe biti strukturiran.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari