Zračna luka Istanbul opslužila je 1.825.233 putnika u maju

dhmi miliona hiljada putnika preferiralo je dišni put u maju
dhmi miliona hiljada putnika preferiralo je dišni put u maju

Republika Turska Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture Državna uprava za aerodrome (DHMI) objavila je statistiku vazduhoplovnih aviona, putnika i tereta za maj 2021. godine.

U maju je broj aviona koji slijeću i polijeću na našim aerodromima koji odgovaraju okolišu i putnicima, gdje se poduzimaju sve mjere predostrožnosti za epidemiju koronavirusa (COVID-19), dostigao 38.668 na domaćim letovima i 25.160 na međunarodnim linijama. U maju se odvijalo 82.120 avionskih saobraćaja, uključujući prelete.

U ovom mjesecu domaći putnički promet bio je 3.121.536, a međunarodni putnički promet 2.438.433 na aerodromima širom Turske. Tako je u maju opsluženo ukupno 5.568.364 putnika, uključujući direktne tranzitne putnike.

Zračni prijevoz tereta (tereta, pošte i prtljage); U maju je to bilo 38.750 tona na domaćim letovima, 186.696 tona na međunarodnim linijama i ukupno 225.446 tona.

1.825.233 PUTNIKA OSOBLJENO NA LETALICI ISTANBUL U MAJU

U maju je na aerodrom u Istanbulu sletjelo i poletilo 16.444 aviona. Izvršeno je 3.905 domaćih i 12.539 međunarodnih letova.

U maju je na aerodromu opsluženo 491.249 putnika, uključujući 1.333.984 na domaćim letovima i 1.825.233 na međunarodnim linijama.

U maju je na aerodrom Atatürk u Istanbulu sletelo i poletelo 3.364 aviona, gde se nastavljaju opšte vazduhoplovne aktivnosti i prevoz tereta.

Tako je na ova dva aerodroma ostvareno ukupno 19.808 avionskog prometa.

PRIBLIŽNO 30 MILIONA PUTNIKA KOJIH JE VAZDUH PUTOVAO U PET MJESECA

U petomjesečnom periodu (januar-maj); Slijetanje i polijetanje zračnog prometa na aerodromima bilo je 223.824 na domaćim letovima i 109.261 na međunarodnim linijama. Tako je nadvožnjacima ostvareno ukupno 467.160 saobraćaja aviona.

Domaći putnički saobraćaj u aerodromima širom Turske od 18.496.492 od 10.912.735 međunarodnog putničkog prometa u ovom periodu dobio je ukupno 29.433.199 putnik sa direktnim tranzitnim putnicima.

Tokom predmetnog razdoblja, teretni (teretni, poštarski i prtljažni) promet aerodroma; 198.240 tona u domaćim linijama i 860.448 tona u međunarodnim linijama.

U petomjesečnom periodu aerodrom u Istanbulu je prevozio 80.910 aviona i 9.416.756 putnika. Ovaj broj je iznosio 15.649 aviona na aerodromu Atatürk u Istanbulu. Broj saobraćaja aviona na dva aerodroma u istom periodu je 96.559.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari