Zakonom o restrukturiranju br. 7326, Zajmoprimac će udahnuti utjehu!

zakon o konfiguraciji
zakon o konfiguraciji

Zakon br. 7326 o restrukturiranju određenih potraživanja i izmenama i dopunama nekih zakona objavljen je u Službenom glasniku od 9. juna 2021. godine, pod brojem 31506 i stupio na snagu.

Ovim zakonom;

 • Plaćanje duga izračunatog ažuriranjem omjera D-PPI (indeks cijena domaćih proizvođača) umjesto svih neplaćenih poreza i ostalih dugova poreznoj upravi i s tim povezanih povećanja i kamata,
 • Potpuno brisanje poreznih kazni (porezni gubitak),
 • Brisanje 50% kazni za nepravilnosti i posebne nepravilnosti koje ne zavise od poreske osnovice,
 • Plaćanje duga izračunatog ažuriranjem stope D-PPI umjesto izvornika poreza na neplaćena motorna vozila i srodnih kamata,
 • Isplata duga izračunata ažuriranjem omjera D-PPI umjesto svih prometnih kazni i drugih administrativnih kazni i s tim povezanih kamata, kamata i odgoda povećanja,
 • Isplata duga izračunata ažuriranjem D-PPI omjera umjesto svih potraživanja za zajam za školarinu i doprinose i s tim povezane kašnjenja,
 • Predmet tužbe; rješavanje sporova kao što su porezne procjene, porezne kazne i administrativne novčane kazne,
 • Strukturiranje potraživanja čiji su postupci poreske inspekcije i procene u toku
 • Neprovođenje porezne inspekcije i procjene za porezne obveznike koji su povećali poreznu osnovicu ili porez i ispunili uvjete,
 • Usklađivanje poslovnih evidencija sa stvarnim stanjem deklariranjem robe, mašina, opreme, uređaja i sefova koji nisu uključeni u evidenciju iako postoje u preduzeću ili koji nisu uključeni u evidenciju, ali nisu u preduzeću, i potraživanja od partnera,
 • Strukturiranje poreza obračunatog na deklaracije predane sa rezervom,
 • Isplata strukturiranih iznosa u gotovini ili na rate do 36 meseci u dvomesečnim periodima,
 • Kod gotovinskih plaćanja vrši se dodatnih 90% popusta od iznosa izračunatog po omjeru D-PPI,
 • Ako se kazne za promet i druge administrativne kazne plaćaju unaprijed, popust od 25% na originale,
 • Ako je poželjna opcija obročnog plaćanja, pod uvjetom da se prva rata plati na vrijeme, ako se preostale rate uplate u roku druge rate;

- Pravljenje dodatnih 50% popusta od iznosa izračunatog u omjeru D-PPI,
- 12,5% popusta na prometne kazne i ostale administrativne kazne,

 • 10% popusta od poreza ako se svi porezi nastali kao rezultat porezne osnovice ili povećanja poreza plaćaju unaprijed u roku plaćanja prve rate,
 • Plaćanje strukturiranih dugova debitnim i kreditnim karticama ugovornih banaka,
 • Ukidanje nametnutog založnog prava proporcionalno uplatama izvršenim u okviru zakona,
 • Oni koji su prekršili Zakon br. 7256 i restrukturiranje tekućih dugova,
 • Restrukturiranje dugova čije se odlaganje nastavlja u okviru Zakona br. 6183,
 • dovedene su tako važne mogućnosti i pogodnosti.

Da biste iskoristili ove mogućnosti, prijavu morate podnijeti do 31. avgusta 2021. godine.

S druge strane, prema šestom stavu člana 7326. Zakona br. 10, mjesečne stope promjena D-PPI između datuma kada treba izvršiti inspekciju i datuma objavljivanja zakona, za one koji su to učinili da njihov pregled vozila nije obavljen do 9. kada je zakon objavljen, i između datuma objavljivanja zakona i datuma inspekcije. U slučaju da su pregledani do 6. (uključujući i ovaj datum) plaćanjem naknada za ispit sa iznosom koji se izračunava uzimajući u obzir mjesečnu stopu od 2021%, mjesečni višak od 0,75% koji se obračunava za periode koji kasne na ispitu će se odreći.

Pored toga, obveznici poreza na dohodak i pravna lica, koji podliježu punoj odgovornosti i vode knjige na bilansnoj osnovi, evidentirali su nepokretnosti i drugu ekonomsku imovinu koja podliježu amortizaciji (isključujući nepokretnosti i ekonomsku imovinu koja je predmet transakcija prodaje-zakupa-otkupa ili izdavanja potvrde o zakupu) na dan stupanja na snagu zakona.) Do 31. uvedena je mogućnost revalorizacije, pod uslovom da se poštuju opseg, uslovi i odredbe člana.

Armin

sohbet

  Budite prvi koji će komentirati

  Komentari