Univerzitet Trakya regrutuje 62 ugovorena zdravstvena osoblja

Univerzitet u Trakji
Univerzitet u Trakji

Iz rektorata Univerziteta Trakya: Na osnovu rangiranja bodova grupe KPSS (B) za 657. godinu, bez pismenog i / ili usmenog ispita (od kandidata koji ispunjavaju uslove za prijavu) u skladu sa Načelima o zapošljavanju ugovornog osoblja koje će biti zaposleno u našem Univerzitetska bolnica u okviru člana 4 / B Zakona o državnim službenicima br. 2020 Uposlenici sa ugovorom biće regrutovani za dolje navedena radna mjesta.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

POZICIJA
KOD
NASLOV BROJ USLOVI PRIJAVE
101 farmaceut 1 Da diplomiram na Farmaceutskom fakultetu.
102 medicinska sestra 24 Da bih diplomirala na Odjelu za medicinske sestre.
103 medicinska sestra 15 Završila srednjoškolske ustanove iz područja sestrinstva
bića.
104 medicinska sestra 5 Imate diplomu nege, posjedujete certifikat o njezi za intenzivnu njegu ili imate najmanje 1 godinu iskustva u području intenzivne njege.
105 medicinska sestra 3 Diplomirao na polju sestrinstva u srednjoškolskim ustanovama, posjedovao certifikat o njezi ili ima najmanje 1 godinu iskustva u području intenzivne njege
bića.
106 medicinska sestra 3 Imati diplomu nege, posjedovati certifikat o njezi novorođenčadi ili najmanje 1 godinu u području intenzivne njege novorođenčadi
biti iskusan
107 medicinska sestra 2 Da je diplomirala na polju nege u srednjoškolskim ustanovama, da ima certifikat o nezi novorođenčadi ili da ima najmanje 1 godinu iskustva u oblasti neonatalne intenzivne nege.
108 Zdravstveni tehničar 1 Diplomirani saradnik na programu ortopedske proteze i ortotike
biti
109 Zdravstveni tehničar 1 Diplomirani je saradnik na programu patoloških laboratorijskih tehnika, ima iskustvo u citologiji u patološkom laboratoriju i radi na polju rutinske patologije najmanje 1 godinu.
bića.
110 Zdravstveni tehničar 1 Da ima diplomu medicinskih tehnika snimanja i ima najmanje 6 mjeseci iskustva u angio procedurama.
111 Zdravstveni tehničar 1 Da ima diplomu medicinske tehnike snimanja.
112 Zdravstveni tehničar 2 Da bude diplomirani saradnik na programu anestezije.
113 laborant 1 Da bude diplomirani saradnik na programu Medicinskog laboratorija.
114 Rendgenski tehničar 1 Da bude diplomac Odjela za radiološkog tehničara u srednjim stručnim školama
(Za rad na Stomatološkom fakultetu).
115 Ostalo zdravlje
osoblje
1 Diplomirao je audiologiju i najmanje godinu dana u tom području
da sam radio.

ZAHTEVI ZA PRIJAVU KANDIDATA

1- Biti turski državljanin i ispunjavati opšte uslove navedene u članu 657 Zakona br. 48.
2- Nema penzijske i starosne penzije ni od jedne institucije socijalnog osiguranja.
3- Budući da će kandidati početi raditi odmah, postoji situacija koja ih sprečava da započnu posao.
(Uključujući i zdravlje).
4- Ne imati prepreku radu na dužnosti i u smjenama.
5- Da bi se udovoljilo zahtjevima za naslov za koji se traži.
6- Među onima koji su zaposleni kao ugovorno osoblje u posljednjih 1 (jednu) godinu, njihove ustanove nisu raskinule ugovore zbog ponašanja protivno načelima ugovora o pružanju usluge ili nisu jednostrano raskinule ugovor u roku od ugovorni period (sa navedenim izuzecima).

Zahtev za KPSS skor nije potreban u skladu sa Načelima o zapošljavanju ugovorenog osoblja za kandidate koji će se prijaviti za mesto farmaceuta. U slučaju više od jedne prijave, za ovo radno mjesto održat će se ispit, a datum, vrijeme i mjesto bit će navedeni posebno.

NAČIN PRIMJENE, MJESTO, VRIJEME I POTREBNI DOKUMENTI

U roku od 15 dana od dana objavljivanja ove najave u Službenom listu;

1- Kopija ličnog dokumenta,
2- Fotokopija diplome ili izlaznih dokumenata (dokumenti do kojih se dolazi putem e-Uprave su valjani),
3- Ako je potrebno za naslov za koji se konkuriše, potvrda, dokument koji se odnosi na rad i iskustvo (Potvrda se mora izdati u skladu sa Uredbom o obrazovanju Ministarstva zdravlja)
4- Dokument koji pokazuje 2020 KPSSP3 skor za dodiplomske studente, 2020 KPSSP93 skor za diplomce vanrednih studija, 2020 KPSSP94 skor za diplomace srednjeg obrazovanja
5- Moraju se lično prijaviti u Rektorat Univerziteta Trakya s jednom fotografijom. (Kako će se obrazac izjave popunjavati tokom prijave, prijave poslane poštom neće se prihvatiti.)

nije: Kandidati će se prijaviti navođenjem šifre položaja za samo jedan naslov.
U roku od pet radnih dana nakon roka za prijavu, rangiraće se rezultati grupe KPSS (B) i rezultati će biti objavljeni na trakya.edu.tr. Budući da će ova najava biti u obliku obavještenja, neće se vršiti zasebna obavještenja.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari