Univerzitet Dicle regrutovaće 99 zdravstvenih radnika po ugovoru

Univerzitetske bolnice Dicle
Univerzitetske bolnice Dicle

Univerzitet Dicle, rok za prijavu je 23. juni 2021. godine, medicinska sestra, dijetetičarka, zdravstveni tehničar, oralno i stomatološko zdravlje, primit će 99 zdravstvenog osoblja po ugovoru.

Izmjene i dopune principa u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja objavljene u Službenom glasniku od 657. I pod brojem 4, radi zapošljavanja u univerzitetskim bolnicama Dicle i punog radnog vremena u skladu sa članom 28.06.2007 (B) Zakona o državnim službenicima Br. 26566, sa svojim troškovima pokrivenim iz posebnog budžeta Prema stavu (b) Aneksa 2 Principa o principima, na osnovu rezultata grupe KPSS (B), ugovoreno osoblje sa sledećim zvanjima i kvalifikacijama regrutovana.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE 

Univerzitet Dicle zaposlit će ugovoreno zdravstveno osoblje

Univerzitet Dicle zaposlit će ugovoreno zdravstveno osoblje

Univerzitet Dicle zaposlit će ugovoreno zdravstveno osoblje

I - OPĆI I POSEBNI USLOVI

1 - Da ispuni uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48.

2 - Čak i ako su prošla razdoblja navedena u članu 53 turskog kaznenog zakona, zatvorska kazna od 1 (jedne) godine ili više zbog namjerno počinjenog krivičnog djela ili zločina protiv državne sigurnosti, čak i ako je pomilovan odbrana, zločini protiv državne tajne i špijunaže, pronevjera, pronevjera, podmićivanje, krađa, prijevara, krivotvorenje, povreda povjerenja, prijevara, bankrot, namještanje ponuda, namještanje performansi, pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja. osuđen

3 - da su položili ispit KPSS (P2020) 3. za dodiplomske studente, 2020. KPSS (P93) za diplomce vanrednih studija i 2020. KPSS-P94 za svršene srednjoškolce.

4 - Ne primaju starosnu ili starosnu penziju ni od jedne ustanove socijalnog osiguranja.

5 - kandidati; Član 657 / B Zakona o državnim službenicima br. 4 kaže da "U slučaju da na taj način zaposleni raskidaju ugovore zbog kršenja principa ugovora o službi i oni jednostrano raskidaju ugovor ugovornog perioda, izuzev izuzetaka utvrđenih Odlukom Vijeća ministara, institucije će biti ugovorene dok ne prođe jedna godina od datuma raskida i ne mogu biti zaposlene na radnim mjestima “.

6 - za muškarce; da ne bude uključen u vojnu službu, da je služio aktivnu vojnu službu ili da bude odložen ili premješten u rezervni razred

7 - Ugovori onih koji ne ispunjavaju uslove navedene u ugovoru o pružanju usluga koji treba potpisati sa kandidatima bit će raskinuti.

8 - Oni koji su otpušteni iz svojih institucija u okviru Dekret-zakona ili čiji su ugovori jednostrano raskinuti ne mogu se primeniti.

9 - Odsustvo prepreke za rad na dužnosti.

10 - Oni koji su raznim uredbama otpušteni iz javne službe ne mogu se prijaviti.

II - DOKUMENTI KOJI SE DODAJU SISTEMU U ONLINE PRIMENI

1 - Obrazac za prijavu (popunjava se na mreži iz sistema)

2 - Osobna iskaznica će se skenirati i dodati.

3 - Diploma ili privremeni certifikat o diplomiranju (prihvaća se ovjerena ili barkodirana e-uprava).

4 - 2020 KPSS (P3) za dodiplomske studente, 2020 KPSS (P93) za postdiplomske studente i 2020 KPSS-P94 rezultat rezultata ispita za srednju školu bit će povučeni iz sistema.

5 - Potvrda o završenom diplomskom studiju iz sistema prepisa 100 (za farmaceuta)

6 - Odobreni dokument ili potvrda koja pokazuje radno iskustvo, ako je to potrebno u primijenjenom naslovu

Internetski sistem prijave Univerziteta Dicle na web adresi pbs.dicle.edu.tr popunit će se u potpunosti i pravilno, a prijava će se izvršiti elektroničkim putem, zajedno s privitkom potrebnih dokumenata. Prijave će se vršiti putem interneta na adresi pbs.dicle.edu.tr našeg univerziteta u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. (Rok za prijavu je do 23.59.) Kandidati se mogu prijaviti samo na jedno od objavljenih mjesta. (Obje prijave kandidata koji se prijave za više od jednog mjesta smatrat će se nevaljanim.) Prijave koje su kandidati predali lično ili poštom neće se prihvatiti.

III - OCJENA PRIJAVA I OBJAVLJIVANJE REZULTATA

Nakon ispitivanja prijava u elektroničkom okruženju polažu se pismeni i usmeni ispiti.

Na osnovu 2020 KPSS (P3) za dodiplomske studente, 2020 KPSS (P93) za postdiplomske studente i 2020 KPSS-P94 za srednju školu, utvrdit će se glavni kandidati i 3 puta rezervni kandidati.

Rezultati smještaja bit će objavljeni u odjeljku za najave na web mjestu našeg univerziteta dicle.edu.tr u roku od 15 (petnaest) radnih dana. Ako se glavni kandidati ne prijave za imenovanje, bit će pozvani zamjenski pobjednici. Ako pravovremeno nema kandidata među glavnim dobitnicima ili ako se utvrdi da oni ne ispunjavaju tražene uslove, zamjenski kandidati bit će poredani. Budući da će ova najava biti u prirodi obavještenja, neće se vršiti zasebna obavijesti. Kandidati koji imaju pravo biti imenovani http://www.dicle.edu.tr U roku od 7 (sedam) radnih dana od dana objavljivanja na adresi, oni moraju popuniti potrebne dokumente i predati ih osobno Odjelu za kadrove kako bi mogli započeti posao.

Ugovori onih za koje se utvrdi da ne ispunjavaju tražene uslove bit će raskinuti. Ako im je naša administracija platila cijenu, ta cijena će biti nadoknađena zajedno sa zakonskim kamatama. Za odredbe koje nisu obuhvaćene saopštenjem primjenjuju se opće zakonske odredbe. Dokumentacija se neće vratiti podnosiocima zahtjeva. Nakon ocjene, oni koji su utvrđeni kao originalni i rezervni bit će objavljeni na našoj web stranici. Budući da će ova najava biti u obliku obavještavanja onima koji imaju pravo biti imenovani, neće se odvojeno obavještavati dotični.

  • Adresa: Odsjek za osoblje Sveučilišta Dicle Sveučilišni kampus / DIYARBAKIR
  • Kontakt telefon: 0 412 241 10 15 / Tel za podršku: 2981 5182-5136
  • Datum prve prijave: 09.06.2021
  • Rok za prijavu: 18.06.2021(saat 23:59’kadar) 4960/1-1
Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari