Institut za tehnologije željezničkog transporta TÜBİTAK regrutuje 41 kandidata za istraživača

Institut za železnički transport tubitak regrutovaće kandidate istraživače
institut za železnički transport tubitak

Institut za tehnologije željezničkog transporta TÜBİTAK zaposlit će 41 kandidata za istraživača. TÜBİTAK svoju osnovnu strategiju za budućnost gradi na kvalificiranom znanju i kvalificiranim ljudima usredotočenim na nacionalne ciljeve u istraživačkom, tehnološkom razvoju i inovacijskom ekosustavu. Na osnovu razumijevanja da su najvažniji resurs zemlje ljudi općenito, a posebno naučnici, TÜBİTAK od malih nogu potiče i podržava ljude svih dobnih skupina. U tom je smjeru važno rano privesti mlade umove proizvodnji tehnologije kako bi nacionalna i domaća tehnologija naše zemlje bila uspješna.

Tako će biti zaposleni istraživači sa skraćenim radnim vremenom.

Zapošljavanje istraživača sa skraćenim radnim vremenom sa istraživačkom infrastrukturom, mogućnostima i kapacitetima naše institucije sa studentima preddiplomskog studija na univerzitetima, zapošljavanjem honorarnog zaposlenja za obuku kvalifikovanog osoblja za istraživanje i razvoj u ime naše zemlje, a istovremeno nastavljaju s usavršavanjem i pružanjem redovne prakse u našoj instituciji Cilj ovog tečaja je pružiti kandidatima koji mogu raditi kao istraživači dok su studenti.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

1-Opis i karakteristike posla
U projektima za razvoj podsustava šinskih vozila i robotskih sistema, honorarni istraživač kandidat će biti zaposlen da učestvuje u hardveru upravljačke jedinice, ugrađenom softveru za upravljačke jedinice na različitim nivoima, obradi signala, obradi slika, serverskom softveru i mašini učenje.

 • Broj zaposlenih: 29
 • Grad u kojem će osoblje raditi: Gebze / KOCAELİ

Posebni uslovi za kandidate
Visokoškolske ustanove koje pružaju najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja; Računarsko inženjerstvo, Elektrotehničko i elektroničko inženjerstvo, Elektrotehnika, Elektronsko inženjerstvo, Elektronsko komunikaciono inženjerstvo, Softversko inženjerstvo, Telekomunikaciono inženjerstvo, Matematičko inženjerstvo, Mehatroničko inženjerstvo, Upravljačko inženjerstvo, Upravljanje i automatizacija, Računarstvo i inženjerstvo ili Upravljanje i računarsko inženjerstvo 3. razred.

2-Opis i karakteristike posla
Kandidat sa nepunim radnim vremenom za učešće u dizajnu strukturnih sistema, analizi mehaničke čvrstoće, 3D dizajnu, integraciji sistema i detaljima za proizvodnju u projektima za razvoj podsistema (elektromotor, vučna kabina, motor sa unutrašnjim sagorevanjem, rashladna jedinica ) za šinska vozila i šinska vozila Istraživač će biti zaposlen.

 • Broj zaposlenog osoblja: 9
 • Grad u kojem će osoblje raditi: Gebze / KOCAELİ

Posebni uslovi za kandidate
Visokoškolske ustanove koje pružaju najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja; Treća godina studija mašinstva, mašinskog i proizvodnog inženjerstva, mašinskog i proizvodnog inženjerstva, proizvodnog inženjerstva, automobilskog inženjerstva, vazduhoplovnog inženjerstva, vazduhoplovstva, inženjerstva železničkih sistema, mašinstva i materijala, inženjerstva vazduhoplovnih sistema ili vazduhoplovstva.

3-Opis i karakteristike posla
Kandidat-istraživač sa nepunim radnim vremenom zaposlit će se kako bi sudjelovao u sintezi katode, anode i drugih elektrokemijskih komponenata koje će se razviti za sisteme litij-jonskih baterija, proizvodnju litij-jonskih ćelija, elektrokemijsku karakterizaciju i povećanje.

 • Broj zaposlenih: 3
 • Grad u kojem će osoblje raditi: Gebze / KOCAELİ

Posebni uslovi za kandidate
Visokoškolske ustanove koje pružaju najmanje četiri godine dodiplomskog obrazovanja; Da studiram na 3. godini jednog od odseka za hemiju, hemijsko inženjerstvo, inženjerstvo materijala, inženjerstvo materijala i metalurgije, hemijsko i procesno inženjerstvo, hemijsko i procesno inženjerstvo, metalurško inženjerstvo, inženjerstvo materijala, polimerstvo, inženjerstvo polimernih materijala ili Inženjering vlakana i polimera.

PROCES PRIMENE

a) Da biste se prijavili za oglas, potrebno je da se registrujete u Sistem za prijavu posla na internet adresu „kariyer.tubitak.gov.tr“ (Pri kreiranju CV-a za prijavu, svi potrebni dokumenti moraju biti dodati u sistem elektronički). Prijave neće biti prihvaćene, osim za prijave poslane putem Job Application System-a.

b) Prijave se podnose najkasnije do 28:06 dana 2021.

c) Prijave će se ocjenjivati ​​prema referentnom kodu oglasa. Kandidati će se moći prijaviti odabirom referentnog koda za objavljivanje iz sistema prijave za posao. Prijave podnesene bez odabira referentnog koda neće se razmatrati. Kandidat će moći da se prijavi za najviše 1 (jedno) mesto sa referentnim kodom.

d) za svaki referentni kod; Prema članu (e) odjeljka "Opšti uslovi za kandidate", na razgovor će biti pozvano 5 puta veći broj osoblja koje će se regrutovati, počevši od najvišeg broja bodova. U slučaju da postoje i drugi kandidati koji imaju isti rezultat kao kandidati na zadnjem mjestu, ti kandidati će također biti pozvani na razgovor.

e) Kandidati koji budu pozvani na razgovor mogu po želji dobiti službu jedinice prije ispita (terenski ispit znanja).

f) Kandidati će se ocjenjivati ​​prema izjavi koju su unijeli u sistem prijave za posao tokom prijave, a ako su unijeti podaci netačni ili nedostaje bilo koji od dolje navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nevažećom.

 • Dokument o rezultatu univerzitetskog prijemnog ispita (odobren od OSYM-a ili Internet ispisan s kontrolnim kodom)
 • Dokument o polaganju univerzitetskog prijemnog ispita (odobren od OSYM-a ili Internet ispisan s kontrolnim kodom)
 • Trenutna studentska svjedodžba (Internet ispis sa univerziteta ili e-uprave s kontrolnim kodom),
 • Službeni i ažurni transkript koji pokazuje ponderirani prosjek ocjena,
 • Dokument o rezultatima ispita iz stranih jezika ili dokument koji pokazuje da je jezik nastave 100% engleski za sve predmete (osim za predmete koji nisu povezani sa glavnom oblašću tokom dodiplomskog obrazovanja) (pribavio i odobrio univerzitet).
 • Trenutni životopis (Vaš rezime mora biti pripremljen sa fotografijama u boji, na turskom jeziku, uključujući TR ID i brojeve telefona).
Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari