SSI će zaposliti 50 pomoćnika revizora socijalnog osiguranja

SSR pomoćnik socijalnog osiguranja revizor će izvršiti zapošljavanje
SSR pomoćnik socijalnog osiguranja revizor će izvršiti zapošljavanje

Predsjedništvo ustanove za socijalno osiguranje bit će zaposleno u pokrajinskoj organizaciji te ustanove, a 50 pomoćnih revizora za socijalno osiguranje bit će angažirano putem prijemnog ispita u razredu općih administrativnih usluga.

Postojat će dvije faze prijemnog ispita, pismeni i usmeni ispit.

Za zapošljavanje pomoćnika revizora socijalnog osiguranja; U tipovima bodova za ispit za odabir javnog osoblja za 2019. i 2020. godinu (KPSS), obrazovna grupa, broj kandidata koji će biti pozvani na pismeni i usmeni ispit i osnovni rezultat za KPSS dati su u Tabeli 1 u detaljima najave .

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

USLOVI PRIJAVE

Da bi sudjelovali na prijemnom ispitu za revizora pomoćnika socijalne sigurnosti, kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Da ispuni opšte uslove navedene u podtački (a) prvog stava člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48.

b) nema prepreka za kontinuirano obavljanje svoje dužnosti.

c) Ne može biti stariji od trideset pet godina od prvog januara godine u kojoj se polaže prijemni ispit.

d) Da su dobili osnovni rezultat i više u KPSS tipu rezultata navedenom u Tabeli-1.

e) Da podnese prijavu u roku.

POSTUPCI PRIJAVE I ODOBRENJA

Prijave će se vršiti kako je navedeno u nastavku.

a) prijave; Započet će 24. maja 2021. na adresi e-Devlet (turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) i završiti na kraju radnog vremena 04. juna 2021. (u 17.30).

b) Kandidati će ući na ekran prijave sa svojim TR ID brojem i popuniti prijavni obrazac klikom na dugme "U redu" i "potvrditi" nakon što u potpunosti i tačno popune "Obrazac za prijavu ispita za socijalnog osiguranja".

c) Nakon završetka prijave kandidata, sistem će provjeriti KPSS ocjenu putem ÖSYM. Prijava kandidata čiji su podaci pogrešni neće se ocjenjivati.

d) kandidat; će elektronički skenirati i u obrazac za prijavu staviti fotografiju veličine 4.5 × 6 snimljenu u posljednjih 6 mjeseci. Tokom prijave neće biti potrebne dodatne fotografije.

e) Kandidati će svoje kontakt podatke (adresu, broj telefona, e-mail adresu) napisati u najnovijem obliku.

f) Prijavni obrazac mora biti popunjen u potpunosti i bez grešaka. Kandidat će biti odgovoran za tačnost podataka u prijavi.

g) Prijave neće biti prihvaćene izvan elektroničkog okruženja.

h) Određivanje kandidata koji će ispunjavati uslove za polaganje prijemnog ispita vrši se prema KPSS-ovom rangu uspeha kandidata.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari