Metropolitanska općina Istanbul zaposliće 278 policajaca

Općina Istanbul Buyuksehir primit će policajca
Općina Istanbul Buyuksehir primit će policajca

Da bi bio zaposlen u gradskoj opštini Istanbul, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima br. 657; Prema odredbama "Propisa o opštinskoj policiji", 278 upražnjenih policijskih službenika regrutovaće osoblje za svoje osoblje, pod uslovom da nose titulu, razred, ocenu, broj, kvalifikacije, KPSS ocenu, osnovni KPSS rezultat i druge uslove.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Općina Istanbul Buyuksehir postat će policajca

OPĆI I POSEBNI UVJETI PRIJAVE

Opšti i posebni uslovi koji se traže u prijavama za upražnjene policijske službenike gradske općine Istanbul su sljedeći.

 OPĆI UVJETI PRIJAVE

Kandidati koji će se prijaviti za imenovanje u najavljene kadrove policijskih službenika moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove navedene u podtački (A) prvog stava člana 657. Zakona o državnim službenicima br.

1. Biti turski državljanin.

2. Ne oduzimanje javnih prava.

3. Čak i ako su prošla razdoblja navedena u članu 53 turskog kaznenog zakona; Zločini protiv sigurnosti države, čak i ako je zatvorska kazna ili pomilovanje godinu dana ili više za zločin počinjen namerno, zločini protiv ustavnog poretka i njegovog funkcionisanja, pronevjera, iznuda, primanje mita, krađa, prevara, prevara, zloupotreba povjerenja , prevaran da ne bude osuđen za krivična djela stečaja, nameštanje tendera, nameštanje izvršenja dela, pranje imovine proistekle iz krivičnog dela ili krijumčarenje.

4. za muške kandidate u pogledu vojnog statusa; Ne zanimati se za vojnu službu ili nije navršio starosnu dob za odsluženje vojnog roka, ili ako je dostigao starosnu obavezu za odsluženje vojnog roka, da je odslužio aktivno ili odloženo služenje vojnog roka ili da bude premješten u rezervni razred.

5. Nema mentalnih bolesti koje bi ga mogle spriječiti u kontinuiranom obavljanju svoje dužnosti.

6. Da bi se udovoljilo ostalim zahtjevima za prijavu na najavljene pozicije.

7. Nema štete u započinjanju svoje dužnosti kao rezultat istraživanja arhiva.

POSEBNI UVJETI PRIJAVE 

1. Za najavljeno zvanje kadra policijskog službenika, da ispunjava obrazovne uslove od posljednje škole i da je položio grupni ispit KPSS (B) 2020. za ovo obrazovanje i da je dobio minimalnu ocjenu navedenu u gornjoj tabeli u relevantni tip rezultata.

2. Vaganje i merenje na prazan stomak, golih i golih nogu, najmanje 1.67 metara za muškarce, najmanje 1.60 metara za žene i bez razlike veće od 1 kilograma (+, -) između dijela s visinom od više manja od 10 metra i težina. (Određivanje visine i težine izvršit će naša institucija.)

3. Na datum ispita ne smiju biti stariji od 30 godina. (Rođen 7. I kasnije).

4. Neizbacivanje iz javnih institucija i organizacija u kojima su ranije radili iz nediscipline ili moralnih razloga.

MJESTO PRIJAVE, DATUM, METODA I TRAJANJE

Među kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita, počevši od kandidata s najvišom ocjenom, na ispit će biti pozvan 5 (pet) puta veći broj slobodnih mjesta koja će biti imenovana, počevši od kandidata s najvišom ocjenom ( Ukupno 1390 ljudi) i ovi će kandidati biti pozvani na ispit i bit će izmjereni pod nadzorom liječnika prije polaganja ispita. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete za visinu i težinu navedeni tokom prijave bit će eliminirani bez polaganja prijavnog ispita. Pored toga, za ove će se kandidate poduzeti pravne radnje zbog njihovog lažnog predstavljanja.

Prijave koje ne ispunjavaju uslove navedene u najavi i prijave poslane poštom i e-poštom neće se obrađivati.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari