TCDD će zaposliti ugovornog kontrolora saobraćaja

tcdd će zaposliti ugovornog kontrolora prometa
tcdd će zaposliti ugovornog kontrolora prometa

Izmjene i dopune Uredbe o ispitivanju i imenovanju ugovorenih inženjera, arhitekata, tehničara, geodeta, oficira za kretanje koji će biti zaposleni u Generalnoj direkciji državnih željeznica Republike Turske.Republika Turska Generalne direkcije državnih željeznica of Business:

ARTICLE 1 - Uslijediti nakon izraza "ugovoreno" u ime Uredbe o ispitivanju i imenovanju ugovorenih inženjera, arhitekata, tehničara, geodeta, službenika pokreta koji će biti zaposleni u Generalnoj direkciji državnih željeznica Republike Turske objavljene u Službenim novinama od 29. i pod brojem 11. Kontrolor prometa, “dodana je fraza.

ARTICLE 2 - Izraz "kontrolor prometa" dodan je nakon izraza "ugovoreno" u prvom stavku člana 1. iste Uredbe.

ARTICLE 3 - Izraz "kontrolor prometa" dodan je iza izraza "ugovoreno" u prvom stavku člana 2. iste Uredbe.

ARTICLE 4 - Ova Uredba stupa na snagu na dan objavljivanja.

ARTICLE 5 - Odredbe ove Uredbe izvršava generalni direktor Državnih željeznica Republike Turske.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari