Saopštenje Ministarstva zdravlja 2021. Ždrijeb za promjenu starosti 65-72

ministarstvo zdravlja
ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja, rok za prijavu je 4. maj 2021. godine, najava ždrijeba za promjenu starosti 2021-65 godine za 72. godinu.Iz Ministarstva zdravlja:

NAJAVA STAROSTI OD 2021-65 GODINE STANOVI PONOVNOG IMENOVANJA 72

Prema Aneksu 3359 Osnovnog zakona o zdravstvenim uslugama br. 1, "obavljaju se imenovanja za specijaliste, ljekare, stomatologe i farmaceute i radna mjesta javnih institucija i organizacija u skladu sa zakonodavstvom o medicini. nakon završetka postupaka propisanih zakonom, bez dobijanja otvorenog odobrenja za imenovanje, a njihovo postavljanje vrši Ministarstvo zdravlja bez pregleda i ždrijeba. " odredba je uključena.

S druge strane, u Aneksu 17 spomenutog zakona, „Ljekari i ljekari specijalisti koji rade u zdravstvenim ustanovama i organizacijama koje pripadaju Ministarstvu zdravlja i njegovim podružnicama i porodični ljekari zaposleni u skladu sa odredbama Zakona o porodičnoj medicini br. 24 od 11., Ministarstvo odobrava svake godine, pod uslovom da može raditi do sedamdeset dvije godine. " regulativa je uključena.

U tom kontekstu, u skladu s Okružnicom od 23. I brojem 11/2017, postupci smještaja koji će se provesti kako bi se osiguralo ponovno zapošljavanje ljekara i ljekara specijalista koji su bili u dobi od 2017 do 19 godine i koji su prethodno radili u Ministarstvu zdravlja ili povezanim organizacijama su. To će se raditi ždrijebom u računarskom okruženju.

OPĆI PRINCIPI

1) Prijave su objavljene na web stranici Ministarstva zdravlja Generalne direkcije za menadžment usluge (https://yhgm.saglik.gov.tr/), kroz Informacijski sistem o osoblju (PBS), sa sistemom za provjeru identiteta mrežnog prolaza e-Devlet, i unutar rokova navedenih u rasporedu crtanja.

2) Mjesto i vrijeme izvlačenja (https://yhgm.saglik.gov.trbiće objavljeni na internetu.

3) Kandidati koji se prijave ispunjavaju obrazac za prijavu elektroničkim putem na PBS-u, spremaju i dovršavaju svoje postavke između datuma navedenih u kalendaru lutrije. Nakon postupka finalizacije, podaci i postavke aplikacije neće se mijenjati. Prijave koje nisu finalizirane neće se uzimati u razmatranje.

4) Konačni obrazac za prijavu neće se zasebno slati kao fizički dokumenti.

5) Kandidati koji se prijave mogu biti u mogućnosti da donesu najviše deset (10) izbora u okviru najavljenog kalendara, s obzirom na mesta koja će biti otvorena u Kadrovskom informacionom sistemu (PBS). Kandidati koji izjave da se žele nagoditi općom lutrijom bit će smješteni na upražnjena mjesta sa općom ždrijebom ako ne mogu biti postavljeni prema njihovim željama.

6) Oni koji se žele prijaviti za lutriju i otkazati prijavu, mogu je otkazati elektroničkim putem putem PBS-a do srijede, 05. maja 2021. - utorka, 18. maja 2021., 18:00. Oni koji su otkazali prijavu za lutriju ne mogu se ponovo prijaviti za ovu lutriju.

7) Prijave koje se ne smatraju prikladnim kao rezultat ispitivanja bit će objavljene na PBS-u kao zamjena za obavještenje, zajedno s razlozima odbijanja, a prigovori će se zaprimati elektroničkim putem, a rezultati će se objavljivati ​​na PBS-u.

8) Periodi navedeni u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 97 uzimaće se u obzir pri preraspoređivanju onih koji su se povukli i koji se smatraju povučenima iz državne službe. Međutim, prijave onih koji su u ovoj situaciji bit će prihvaćene, jer od isteka roka za prijavu na izvlačenje preostaje mjesec dana do isteka invalidnosti.

9) U obaveštenju o imenovanju kandidata koji su postavljeni na radna mesta u Ministarstvu zdravlja i povezanim institucijama, za osnovu će se uzeti adresa koju je kandidat naveo u prijavi.

10) Oni koji su zaposleni u bilo kojem osoblju ili na radnom mjestu kao rezultat izvlačenja neće moći ponovo aplicirati za lutriju godinu dana nakon objave rezultata lutrije.

11) Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove navedene u tekstu oglasa neće biti prihvaćene. Oni čiji su zahtjevi nehotično prihvaćeni i stavljeni žrebom neće biti imenovani i bit će otkazani čak i ako su imenovanja zakazana.

B- KANDIDATI KOJI SE MOGU PRIJAVITI NA KURS I ZAHTEVE

1) Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48.

2) Ljekari i ljekari specijalisti koji su na dan partije navršili 65 godina života i ranije radili u Ministarstvu zdravlja ili povezanim institucijama i koji nisu navršili 72 godine (ljekari mlađi od 65 godina) mogu se primijeniti i na druga najavljena pravila otvorenog sastanka.)

3) Ljekari i ljekari specijalisti koji se penzionišu po službenoj dužnosti zbog navršene 65. godine života i nastavljaju raditi kao ugovoreni porodični ljekar moći će se prijaviti za ovo pravilo.

4) Prijave za lotove onih koji ne ispunjavaju gore navedene uslove neće biti prihvaćene.

C-POTREBNI DOKUMENTI

Da bi se dovršili postupci imenovanja kandidata koji su nakon izvlačenja postavljeni na radna mjesta u Ministarstvu zdravlja i povezanim institucijama, slijedeći dokumenti na osnovu imenovanja, zajedno s molbama za prijavu; U okviru najavljenog kalendara, oni će biti poslani teretom ili dostavljeni ručno na adresu navedenu u aneksu ustanove u kojoj su nastanjeni.

a) Potpisana peticija u kojoj se navodi status kaznene evidencije.

b) Potpisana peticija u kojoj se navodi da nisu povezane sa vojnom službom. (Imenovanje ostalih neće biti izvršeno)

c) Potpisana peticija u kojoj se navodi da nema mentalnih bolesti koje bi ga mogle spriječiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost.

d) Fotografija pasoša (6 snimljenih u posljednjih šest mjeseci)

e) Obrazac izjave o imovini.

f) Odobreni raspored usluga koji će oni koji napuste svoju dužnost dok rade u drugim javnim institucijama i organizacijama dobiti od svojih posljednjih institucija.

g) Dokument kojim se navodi da se zaposleni u javnim ustanovama i organizacijama i zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama otpuštaju iz svojih ustanova.

KANDIDATI KOJI SU NAJAVILI OSOBLJE I POLOŽAJE KAO REZULTAT ŽRTVA, TREBAJU DOSTAVITI DOKUMENT OSNOVNOG IMENOVANJA NA IMENOVANJE NA NAVEDENU ADRESU.

TR MINISTARSTVO ZDRAVLJA, OPŠTA DIREKCIJA MENADŽMENT USLUGA

Bilkent Campus Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Br: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Kontakt: 0 (312) 585 10 00

2021. GODINA 65-72 RASPORED KURSA ZA RESTORACIJU STAROSTI

najava izvlačenja za promjenu starosti Ministarstva zdravlja

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari