Institut za sudsku medicinu regrutovaće 79 ugovorenog osoblja

forenzička institucija
forenzička institucija

Da se zaposli kao ugovorno osoblje u skladu sa članom 6 / B Zakona o državnim službenicima br. 6, u skladu sa "Načelima u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja", koji je stupio na snagu u Centralnoj i Pokrajinskoj organizaciji Instituta za sudsku medicinu Uredbom Vijeća ministara od 1978/7/15754 i pod brojem 657/4 o do;Usmeni ispit koji će Zavod za sudsku medicinu održati za radna mjesta 1 ostalih tehničkih službenika (hemičar), 18 laboratorija, 24 službenika za zaštitu i zaštitu, 30 tehničara i 3 pomoćna osoblja (sluga), čija su lokacija, zvanje, kvalifikacija i posebna uvjeti su navedeni u Prilogu-4. Prema rezultatima, zaposlit će se ugovoreno osoblje.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Kandidati koji su ušli u KPSS 2020. godine i osvojili najmanje 70 bodova od vrste rezultata potrebnog za svako radno mjesto moći će se prijaviti za usmene ispite koje će održati predsjedništvo Instituta za sudsku medicinu. Oni koji će se prijaviti moraju ispuniti uslove navedene u petom i šestom članu Ministarstva pravde o ispitivanju, imenovanju i premještanju državnih službenika i uslove navedene u 5. članu ove najave.

Za usmene ispite, na osnovu ocjena postignutih na centralnom ispitu, kandidati će biti pozvani do 3 puta veći broj mjesta najavljenih za svako mjesto, počevši od najvišeg broja bodova.

Oni koji će se prijaviti moraju ispuniti sljedeće opće i posebne uslove navedene u Prilogu-1.
Opći uvjeti:

  • a) biti državljanin Republike Turske,
  • b) Da ispunjava starosne uslove navedene u članu 22 Zakona br. 2021 od 657. aprila 40. godine, što je krajnji rok za prijavu, a ne da ima 35 godina od prvog januara godine u kojoj se održava se centralni ispit (Oni koji su rođeni 01. januara 1985. ili kasnije, moći će se prijaviti.)
    Da budu mlađi od 2020 godina od prvog dana januara godine u kojoj se održava centralni ispit (KPSS-30) za radno mesto službenika za zaštitu i bezbednost (Oni koji su rođeni 01. januara 1990. i posle toga moći će da se prijave za ispit.)
  • c) Nema interesa za vojnu službu ili nije navršio starosnu dob za odsluženje vojnog roka, odslužio je aktivnu vojnu službu ili je odložen ili premješten u rezervni razred,
  • ç) da ne bude osuđen za zločine navedene u izmijenjenom članu 657/48-A / 1 zakona br. 5,
  • d) Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 657. zakona br. 53, koji nema mentalnu bolest koja bi ga mogla sprečiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost,
  • e) Ne oduzimanje javnih prava,
  • f) da ima obrazovnu kvalifikaciju potrebnu za imenovanje na određeno vrijeme do isteka roka.

Mjesto i način primjene

Prijave Instituta za sudsku medicinu http://www.atk.gov.tr Izradit će se na službenoj web stranici na adresi. Nikakvi dokumenti neće biti poslani poštom ili drugim komunikacijskim kanalima nakon prijave na web lokaciji. Tokom prijave, fotografija, KPSS dokument sa rezultatom, diploma ili privremena diploma i posebna sigurnosna iskaznica (označena pištoljem) za radno mjesto službenika za zaštitu i sigurnost moraju biti učitane u sistem, tako da kandidati moraju imati pdf ili sliku format ovih dokumenata spreman. Registracioni broj prijave sistem će automatski dodijeliti kandidatima koji pravilno završe postupak prijave.
Kandidati će moći podnijeti samo jednu prijavu za svako ugovorno mjesto i zvanje. Ako se isti kandidat prijavi za više radnih mjesta i zvanja, sve će se njihove prijave smatrati nevaljanim, a oni koji su položili ispit na ovaj način neće biti pokrenuti čak i ako su uspješni.

Datumi prijave

Prijave počinju u 12:2021 u ponedeljak, 10. aprila 00., a završavaju u 22:2021 u četvrtak, 17. aprila 00.

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari