Metropolitanska opština Izmir će kupiti 100 vatrogasaca

Predsjedništvo općine Izmir Buyuksehir regrutovaće vatrogasce
Predsjedništvo općine Izmir Buyuksehir regrutovaće vatrogasce

Da bi bio zaposlen u opštini Izmir, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima br. 657; Prema odredbama Opštinske uredbe o vatrogasnim jedinicama, službenici će biti regrutovani otvorenim imenovanjem na upražnjena radna mesta navedena u nastavku, pod uslovom da imaju zvanje, razred, ocenu, broj, kvalifikacije, KPSS ocenu, osnovni KPSS rezultat i druge uslove .

redNe

osoblje

naslov

Hizmet

razred

osoblje

stepen

osoblje

komad

kvalifikacije pol KPSS

skor

tip

KPSS

ocjene

     1 Vatrogasac GPP 11 50 Diplomirao iz jednog od područja vatrogastva i zaštite od požara i podružnica srednjoškolskih ustanova. Da imate najmanje vozačku dozvolu (C) klase Žena muškarac P94 Minimum 60 bodova
2 Vatrogasac GPP 10 50 Završio jedan od Vatrogasnih i protivpožarnih programa, vatrogastva i civilne zaštite, Civilne odbrane i vatrogasnog programa saradnika. Da imate najmanje vozačku dozvolu (C) klase Žena muškarac P93 Minimum 60 bodova

OPĆI I POSEBNI UVJETI

Opšti i posebni uslovi koje treba slijediti u prijavama za upražnjene vatrogasne kadrove općine Izmir, su sljedeći.

OPĆI UVJETI PRIJAVE

Kandidati koji će se prijaviti za imenovanje u najavljene vatrogasne kadrove moraju imati sledeće opšte uslove navedene u podtački (A) prvog stava člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48.

 • Biti turski državljanin.
 • Da se ne lišavaju javnih prava.
 • Čak i ako su prošla razdoblja navedena u članku 53 turskog Kaznenog zakona; djela protiv sigurnosti države, čak i ako je osuđena na godinu dana ili više za namjerno krivično djelo ili amnestiju, djela protiv ustavnog poretka i njegovog funkcioniranja, pronevjeru, korupciju, primanje mita, krađu, prijevare, prijevare, zlouporabu povjerenja, prijevaru da ne bude osuđen za stečaj, zabludu u nadmetanju, zabludu u vršenju djela, pranje novca ili krijumčarenje.
 • Za muške kandidate u pogledu vojnog statusa; Ne zanimati se za vojnu službu ili nije navršio starosnu dob za odsluženje vojnog roka, ili ako je dostigao starosnu obavezu za odsluženje vojnog roka, da je odslužio aktivno ili odloženo služenje vojnog roka ili da bude premješten u rezervni razred.
 • Nema mentalne bolesti ili tjelesni invaliditet koji bi ga mogli spriječiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost.
 • Da bi se udovoljilo ostalim zahtjevima za prijavu na najavljene pozicije.

POSEBNI UVJETI PRIJAVE

 • Da bi se ispunili obrazovni uslovi za najavljene vatrogasne kadrove od škole koju su završili i da bi se minimalni KPSS rezultat odredio u vrsti rezultata za osoblje koje će biti regrutovano na ispitu za izbor javnog osoblja 2020. godine.
 • Vaganje i mjerenje trebaju biti najmanje 1.67 metara za muškarce, najmanje 1.60 metara za žene na prazan želudac, na prazan želudac i najmanje 1 metara za ženke, a nema razlike veće od 10 kilograma (+, - ) između dijela visine veće od 30 metra i težine i XNUMX godina starosti. Određivanje visine i težine donijet će naša općina.
 • U zdravstvenom smislu moraju se pridržavati uvjeta rada vatrogasne službe, pod uvjetom da nemaju fobiju poput zatvorenog prostora, uskog prostora i visine.
 • Imati vozačku dozvolu najmanje (C) klase koja je data odredbama Zakona o saobraćaju na autoputevima od 13/10/1983 i pod brojem 2918 i navedena u kvalifikacionom dijelu tabele.
 • Ne smije se uklanjati iz javnih institucija i organizacija s kojima je ranije sarađivao iz disciplinskih ili moralnih razloga.

DOKUMENTI TRAŽENI OD KANDIDATA TOKOM PRIJAVE

Obrazac za prijavu će se dobiti u našoj instituciji ili na web stranici naše opštine, izmir.bel.tr.

Sljedeći dokumenti će biti priloženi uz obrazac prijave.

 • Fotokopija lične karte ili lične karte,
 • Original, ovjerena kopija diplome ili svjedodžbe o diplomiranju ili otisak QR koda iz e-Uprave (kopije može ovjeriti naša općina, pod uvjetom da se preda original),
 • Original ili overena kopija Uverenja o ekvivalentnosti za diplomce stranih škola (kopije može overiti naša opština, pod uslovom da je original podnet),
 • Original ili overena kopija vozačke dozvole (kopije može overiti naša opština, pod uslovom da je original dostavljen),
 • Kompjuterski ispis KPSS rezultata sa verifikacionim kodom preuzet sa lokacije OSYM,
 • Izjava o nevojnoj službi za muške kandidate,
 • Izjava da ne postoji prepreka da kontinuirano obavlja svoju dužnost,
 • 2 biometrijske fotografije (od kojih će 1 biti zalijepljena na obrazac),

MJESTO PRIJAVE, DATUM, METODA I TRAJANJE

Kandidati, za polaganje usmenog i praktičnog ispita;

 • Od 05.2021 do 28.05.2021, Uz obrazac za prijavu i gore navedene dokumente, Direkcija za obuku vatrogasnih jedinica opštine İzmir, hehit Er Mehmet Çadırcı Cad. Br: 50 Şirinkapı Buca İZMİR, oni će se prijaviti lično u roku od radnog vremena i dovršiti postupak prijave.
 • Prijave poslane poštom, poštom ili na drugi način neće biti prihvaćene.
 • Prijave podnesene s nepotpunim informacijama i dokumentima ili bez kvalifikacija neće se vrednovati.

OCJENA PRIJAVA - NAJAVA PRIHVATLJENE PRIJAVE

 • C. Provjerom kompatibilnosti matičnog broja i OSYM zapisa, kandidati će biti rangirani prema njihovim KPSS rezultatima, počevši od kandidata s najvišom ocjenom, pet puta većim brojem slobodnih mjesta koja će biti imenovana, kandidati će biti pozvani na usmeni i prijavljeni ispit.
 • Ostali kandidati koji imaju isti rezultat kao i posljednji kandidat koji je pozvan na ispit bit će pozvani na ispit.
 • Kandidati koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita imaće svoje KPSS rezultate i mesto i vreme na ispitu nakon ocenjivanja prijava. 06.2021 web stranicu naše opštine na http://www.izmir.bel.tr biće objavljeno u.
 • Kandidate čija prijava bude prihvaćena i pozvana na ispit daje naša općina, gdje su podaci o identitetu kandidata te mjesto i datum ispita "Ispitni ulazni dokument" bit će poslano. Ovaj dokument će biti predstavljen na ulazu u ispit.
 • Neće se obavještavati kandidati koji se ne mogu kvalificirati za ispit.
 • Dokumentacija za prijam na ispit bit će poslana kandidatima koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita na adresu navedenu u odjeljku s kontaktnim podacima na obrascu za prijavu. Adresa navedena u prijavnom obrascu bit će prihvaćena kao adresa obavijesti, a za pogrešne obavijesti o adresi odgovorna je podnositeljica zahtjeva.

LOKACIJA, VRIJEME I PREDMETI ISPITA

Usmeni i praktični ispit 14.06.2021-09.07.2021 Uprava podružnice za obuku vatrogasnih brigada grada metropolitanske općine Izmir Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. Br: 50 Şirinkapı Buca, İZMİR. Ispiti započinju u 09.00:XNUMX.

Ako se usmeni i praktični ispit ne mogu završiti istog dana, nastavit će se sutradan.

Kandidati koji ne pristupe ispitu najavljenog datuma ispita i / ili ne mogu prisustvovati izgovoru, smatrat će se izgubljenim pravom polaganja.

Ispit će se održati u dva dijela, usmenom i praktičnom za mjerenje znanja i sposobnosti kandidata.

Usmeni ispit;

 1. Ustav Turske,
 2. Ataturkova načela i istorija turske revolucije,
 3. Zakon br. 657 o državnim službenicima,
 4. Osnovno zakonodavstvo o lokalnoj upravi,

Obuhvaća teme.

Praktični ispit, Obuhvatit će mjerenje profesionalnog znanja i sposobnosti povezanih sa zvanjem osoblja i mjerenje karakteristika kao što su vožnja i sportska izdržljivost.

OCJENA ISPITA - PRIGOVOR REZULTATIMA

Usmeni ispit; Ukupno se sačinjava preko 25 punih bodova, po 100 bodova za svaki od gore navedenih predmeta, a bodovi koje su dodijelili članovi ispitnog odbora bilježe se zasebno u izvještaju.

Praktični ispit; Ostvaruje se preko 100 punih bodova, a bodovi koje su dodijelili članovi ispitnog odbora bilježe se u zasebnim zapisnicima.

Vrednovanje na ispitu; Rezultat ispita izračunava se polaganjem 40% usmenog dijela ispita i 60% prijavljenog dijela, a ocjene članova ispitnog odbora bilježe se u zasebnom izvještaju. Da biste se mogli smatrati uspješnim na ispitu, potrebno je osvojiti najmanje 100 bodova od 60 punih bodova.

Ocena uspeha kandidata za imenovanje utvrđuje se uzimajući aritmetički prosek ocene na ispitu koji se izračunava u skladu sa gornjim objašnjenjem i KPSS ocenom.https://www.izmir.bel.tr) se najavljuje.

Ako su ocjene uspjeha kandidata iste, prioritet će imati viši KPSS rezultat.

Polazeći od najveće ocjene uspjeha, kandidati onoliko koliko bude imenovano osoblje određuju se kao glavni kandidati. Glavna lista kandidata bit će objavljena na web stranici naše općine, a pismeno će se obavijestiti i one sa liste. Imati ocjenu 60 ili više na ispitu neće predstavljati stečeno pravo za kandidate koji ne mogu pristupiti ovom rangiranju.

Rezultati ispita mogu se naći na web stranici naše ustanove (https://www.izmir.bel.tr) pismeno u roku od sedam dana od objavljivanja, Mimar Sinan, vair Eşref Blv. Na nju se može uložiti žalba Odjelu za ljudske resurse i obuku općine Izmir, podružnice službenika, koja se nalazi na adresi Kültürpark Hol-2 Konak Izmir. Prigovore će zaključiti ispitna komisija u roku od sedam dana i odgovarajuća osoba će biti obaviještena u pisanom obliku.

Ispitna komisija; Na kraju ispita ima pravo ne zauzeti neke ili bilo koje od mjesta najavljenih u najavi ispita ako su ocjene uspjeha niske ili nedovoljne.

OSTALA PITANJA

Na internet adresi naše institucije (izmir.bel.tr) biće objavljen oglas za dokumente koji će se tražiti od kandidata koji polože ispit za sastavljanje imenovanja.

Tokom prijava i postupaka, ispitivanja onih za koje se utvrdi da daju lažne izjave ili na bilo koji način sakrivaju istinu smatraju se nevaljanima i njihovi zadaci se ne obavljaju. Čak i ako su imenovanja takvih slučajeva određena, njihova se imenovanja otkazuju. Ove osobe ne mogu zahtijevati nikakva prava i bit će podnijeta krivična prijava glavnom javnom tužiocu.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari