Ministarstvo transporta i infrastrukture KPSS 2021/4 Objavljeni rezultati plasmana

Objavljeni rezultati smještaja kpss-a Ministarstva prometa i infrastrukture
Objavljeni rezultati smještaja kpss-a Ministarstva prometa i infrastrukture

Rezultate KPSS 2021/4, koji su usko povezani sa ugovorenim kandidatima za osoblje koji će biti imenovani u Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture, objavio je ÖSYM. Preferencije za zapošljavanje osoblja Ministarstva saobraćaja i infrastrukture preuzete su između 16. i 23. marta 2021.Obaveštenje u vezi sa ugovorenim položajima Ministarstva saobraćaja i infrastrukture prema rezultatima plasmana KPSS 2021/4;

Prema rezultatima smještaja KPSS 31.03.2021/2021 koje je ÖSYM objavio u srijedu, 4, kandidati koji su postavljeni na ugovorena mjesta našeg Ministarstva, Petak, 16. aprila 2021 pripremom sljedećih dokumenata do kraja radnog dana, “Ministarstvo prometa i infrastrukture, Generalna direkcija za kadrove, Hakkı Turayliç Caddesi br: 5 Emek Çankaya / ANKARA”Lično ili pošiljkom (APS / Cargo / Mail aplikacije koje je dostavilo Ministarstvo neće biti odgovorni za kašnjenja koja mogu nastati).

POTREBNI DOKUMENTI

 1. Obrazac prijave za imenovanje ( http://www.uab.gov.tr možete dobiti sa adrese interneta ili Generalne direkcije za osoblje),
 2. Originalna ili overena kopija diplome ili potvrde o završenom diplomi (Originalna ili odobrena kopija potvrde o ekvivalentnosti diplome za maturante obrazovnih institucija u inostranstvu koju prihvata Savet za visoko obrazovanje, http://www.turkiye.gov.tr Potvrda diplomiranog studenta sa bar kodom ispisana kroz vrata e-države),
 3. KPSS 2021/4 dokument s rezultatima i plasmanom, informatiziran s verifikacijskim kodom,
 4. Fotokopija lične karte / lične karte koja sadrži turski matični broj,
 5. Potvrda o statusu barkoda koju su izdale ovlaštene vojne jedinice za muške podnositelje zahtjeva ili je štampana putem kapija e-uprave (potvrda o demobilizaciji za kandidate koji su završili vojnu službu),
 6. Dokument iz javnog tužilaštva u kojem se navodi da nema krivične evidencije u posljednja tri mjeseca ili dokument forenzičke evidencije s barkodom ispisanim kroz kapiju e-uprave,
 7. 2 fotografije pasoša (veličine 4,5 × 6, snimljene u posljednjih 6 mjeseci u skladu s odredbama Uredbe o odijevanju i odijevanju osoblja koje radi u javnim institucijama i organizacijama),
 8. 3628 i deklaraciju robe koju treba popuniti odredbama Uredbe o deklaraciji robe (naše Ministarstvo) http://www.uab.gov.tr Može se dobiti na internetskoj adresi ili u Generalnoj direkciji za kadrove, popunit će se s obje strane i staviti u zatvorenu kovertu, a na koverti će biti napisani TR broj i ime i prezime
 9. Etički ugovor javnih službenika (Ministarstvo zdravlja) http://www.uab.gov.tr možete dobiti sa adrese interneta ili Generalne direkcije za osoblje),
 10. Izjava o zdravlju (Peticija u kojoj se navodi da ne postoji bolest ili invaliditet koji bi ga mogli spriječiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost u bilo kojim klimatskim uvjetima, http://www.uab.gov.tr možete dobiti sa adrese interneta ili Generalne direkcije za osoblje),
 11. Izjava o adresi (Ministarstvo zdravlja) http://www.uab.gov.tr možete dobiti sa adrese interneta ili Generalne direkcije za osoblje),
 12. Kandidati koji su radili ili rade u javnim institucijama i organizacijama moraju sa sobom donijeti odobreno službeno svjedočenje (oni koji su radili u skladu sa članom 657 / B Zakona o državnim službenicima br. 4, navodeći zvanje, trajanje i razlog za odlazak )
 13. Izjava o osiguranoj usluzi (prihvatit će se dokument s bar kodom odštampan kroz vrata e-uprave)

Kandidati koji su smješteni u naše Ministarstvo moraju se prijaviti tako što će u cjelosti i u cjelosti dostaviti gore navedene dokumente.

Napomena: Kandidati koji ne ispunjavaju uslove za imenovanje izgubit će sva prava koja proizlaze iz smještaja. 

Kako naučiti rezultate KPSS-a za Ministarstvo saobraćaja?

Kandidati će imati rezultate smještaja ÖSYM-a od 31 sati 2021. marta 09.30. godine.  result.osym.gov.tr Oni im mogu pristupiti s internetske adrese sa svojim TR ID brojevima i lozinkama kandidata.

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari