Ministarstvo pravde regrutovati 58 stalnih radnika

ministarstvo pravde
ministarstvo pravde

Da budu zaposleni u kazneno-popravnim zavodima tipa İzmir / Menemen R i Elazığ R i u kaznenim institucijama i pritvorskim kućama u Ankari, Denizliju, Istanbulu i Kahramanmaraşu i pritvorskim kućama u okviru Ministarstva pravde, Generalne direkcije zatvora i pritvorskih kuća; 4857 Ovim zakonom, na osnovu izdvojenih javnih institucija i organizacija koje se prijavljuju u postupku primljene radnika i u okviru Uredbe o principima, Turska poslovna asocijacija (TEO) treba da bude zaposlena na neodređeno vrijeme 58 ugovora o radu (Aneks 1) učinit će stalnim dobitkom radnika.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

USLOVI PRIJAVE

Opšti uslovi

1. br. 2527 turske plemićke profesije koja mogu slobodno i umjetnost. U Turskoj, javnost, ne dovodeći u pitanje odredbe zakona koji se odnosi na zapošljavanje u privatnim organizacijama ili na radnim mjestima, mora biti turski državljanin,

2. navršivši 18 godina od datuma objavljivanja, a ne starije od 35 godina,

3. Nemajući nikakvu vojnu službu na dan objavljivanja, završenu ili odloženu aktivnu vojnu službu zbog statusa vojne službe,

4. da nisu primili starosnu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja,

5. Ne lišavanje korišćenja javnih prava,

6. Sigurnosna istraga i istraživanje arhiva koje će se o njoj izvršiti bit će pozitivno zaključeni,

7. Čak i ako su prošli rokovi navedeni u članu 5237 turskog Kaznenog zakona br. 53 ili je odlučeno da se odgodi objavljivanje presude;

a) da ne bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ili više zbog namjernog zločina,
b) Zločini protiv sigurnosti države, ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, privatnog života i tajne sfere života i seksualnog imuniteta, te zločini protiv droga ili stimulansa, pronevjera, iznuda, primanje mita, krađa, prevara, krivotvorenje , zloupotreba povjerenja, čak i ako je pomilovan, da ne bude osuđen za lažni bankrot, nameštanje tendera, nameštanje izvršenja dela, pranje imovine proistekle iz krivičnog dela, krijumčarenja i prostitucije,
c) Nema tekuće istrage ili krivičnog gonjenja za zločine protiv ustavnog poretka i funkcionisanje ovog poretka, privatni život i tajnu sferu života, zločine protiv seksualnog imuniteta i zločine protiv droga ili stimulansa,

8. ne bude otpušten iz javnih institucija i organizacija iz bilo kog razloga zbog svoje dužnosti ili profesije,

9. Samo će se jedno radno mjesto (pokrajina) primijeniti s najavljene (ANEKS-1) liste. Ako se utvrdi da je podnesen zahtjev za više radnih mjesta (pokrajina), neće se prihvatiti prijava kandidata.

10. Da ima prebivalište u provinciji u kojoj se osoblje za koje se treba prijaviti od datuma objave,

11. Prema petom članu Uredbe o procedurama i principima za zapošljavanje zaposlenih u javne institucije i organizacije, za kandidate koji imaju prioritet u zapošljavanju; Imati dokument koji pokazuje status prioriteta, iako to ne predstavlja pravo u korist podnosioca zahtjeva u pogledu zapošljavanja,

12. Probni rad radnika koji će biti regrutovani je šezdeset dana, a ugovori onih koji ne uspiju u probnom roku raskinut će se bez naknade bez potrebe za periodom obavještavanja. 13. Prijave kandidata za koje se smatra da ne ispunjavaju uslove za zapošljavanje, administracija može prekinuti u svakoj fazi objavljivanja, ispita i postupka prijavljivanja za posao.

14. Završiti obrazovni status naveden u najavi od datuma najave,

15. Od datuma objave, neophodni su opći i posebni uslovi traženi u naslovu na koji se podnosi prijava.

16. Institucija može raskinuti ugovore onih čiji je zdravstveni status nesposoban za rad kao radnik u dodeljenom zvanju u roku od 2 godine nakon početka rada.

17. Osoblje se, u slučaju potrebe, može rasporediti u druge jedinice ustanove koje su objavile oglas.

Posebni uslovi

Da bi bio zaposlen kao službenik za čišćenje;

1. Da je najmanje diplomac osnovnog obrazovanja do datuma objavljivanja,

Budući da su na datum objave mlađi od 2 godina (oni koji su rođeni 35. marta 4. i nakon toga moći će se prijaviti),

3. U pogledu zdravstvenog stanja: Ovjeriti izvještajem zdravstvenog odbora da će od punopravnih državnih bolnica povezanih s Ministarstvom zdravlja dobiti potvrdu da ne postoji prepreka za fizičko i mentalno obavljanje njegovih dužnosti u skladu sa postupkom smjenskog rada .

OBRAZAC PRIJAVE, MJESTO I DATUM

1.Başvuru u Turskom poslovnom udruženju (TEO) na web stranici 04 - 03 održavaće se na mreži između. (Prijave predane lično, poštom ili e-poštom neće se prihvatiti.)

2. Svaki kandidat će se prijaviti za samo jedno radno mjesto (provinciju) navedeno na web stranici İŞKUR-a. Ako se utvrdi da je podnesen zahtjev za više radnih mjesta (pokrajina), neće se prihvatiti prijava kandidata.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari