Ministarstvo pravde da zaposli 5075 ugovorenog osoblja

ministarstvo pravde
ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde zaposlit će ukupno 3.605 osoblja, uključujući 700 ugovorenih zapisničara, 625 ugovornih izvršitelja, 110 ugovorenih čuvara i zaštitara, 25 vozača po ugovoru, 10 ugovorenih kuhara i 5.075 tumača za znakovni jezik.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Najava Ministarstva pravde koja se odnosi na zapošljavanje ugovorenog zapisničara, izvršitelja, čuvara i službenika osiguranja, vozača, kuhara i tumača za znakovni jezik objavljena je u Službenom glasniku od 23. februara 2021. godine.

Iz Generalne direkcije za kadrove Ministarstva pravde:

UGOVORENI SLUŽBENIK, KONZULTANT, ZAVOD ZA ZAŠTITU I SIGURNOST,

ZAPOŠLJAVANJE VOZAČA, ŠEFA I ZNAKOVA JEZIKA

NAJAVA ISPITA

Služiti u sudskom i upravnom sudstvu;

"Principi u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja" i pod brojem 1 u aneksu Odluke Vijeća ministara od 6/6/1978 i pod brojem 7/15754, čije su mjesto, broj, zvanje i kvalitet navedeni u PRILOGU-657 / A, B , C, D, E, F liste U okviru člana 4 / B Zakona o državnim službenicima, prema rezultatima primijenjenog i / ili usmenog ispitivanja od strane pravosudnih komisija, 3.605 ugovorenih zapisničara (PRILOG 1 / A) , 700 ugovorenih izvršitelja (ANEKS-1 / B), 625 ugovorenih službenika za zaštitu i sigurnost (PRILOG 1 / C), 110 ugovorenih vozača (EK-1 / D), 25 ugovorenih kuhara (EK-1 / E) i 10 ugovorenih znakova Biće angažovani tumači za jezik (EK-1 / F).

Informacije o statusu obrazovanja kandidata i ocjene za javni ispit za izbor osoblja (KPSS) dobiće se putem web usluga. Kandidati koji nemaju informacije o maturi na e-Vladi moraju ažurirati podatke o diplomiranju iz obrazovne institucije iz koje su diplomirali, tako da tokom prijave ne trpe nikakve viktimizacije. Prijave kandidata koji se prijave za drugu ocenu koja nije KPSS ocena navedena u oglasu neće se uzimati u razmatranje. Odgovornost u ovom pitanju pripada samom kandidatu.

Prijavljeni ispit i / ili usmeni ispit koji će održati komisije za pravosuđe, KPSSP2020 na ispitu za izbor javnog osoblja 2020. godine (KPSS-3) za dodiplomske studente, KPSSP2020 na ispitu za odabir javnog osoblja 2020. godine (KPSS-93) za diplomce vanrednih studija , 2020. za diplomce srednjeg obrazovanja. Oni koji postignu 2020 ili više bodova na KPSSP94 rezultatu na ispitu za izbor osoblja (KPSS-70) moći će se prijaviti. Oni koji će prvi put biti zaposleni na ugovorenim radnim mjestima navedenim u ANEKS-1 / A, B, C, D, E, F listama, moraju ispunjavati sljedeće uvjete napisane u članovima 5 i 6 Uredbe Ministarstva pravde o Ispit, imenovanje i premještaj službenika.

Način i datum prijave

Prijave će se vršiti putem e-Devleta (e-Devlet), a kandidati će se slati između 23/02 / 2021-12 / 03/2021 do 23:59:59. www.turkiye.gov.t je Oni će svoje prijave podnijeti na ekranu "Prijava za posao Ministarstva pravde". Prijave predane lično ili putem pošte neće se prihvatiti.

Kandidati se mogu prijaviti komisiji pravosuđa samo za jedno od ugovorenih radnih mjesta čije su mjesto, broj, naziv i kvalitet navedeni u ANEKS-1/A,B,C,D,E,F listama. Ako se utvrdi da se kandidat prijavio u više od jedne pravosudne komisije ili više od jednog zvanja, nijedna njegova prijava neće biti prihvaćena. kazanČak i ako su zaposleni, neće biti zaposleni.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari