Ministarstvo pravde da zaposli 814 ugovorenih izvršitelja

ministarstvo pravde
ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde polagaće ispit iz okvira "Načela u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja", koji su stupili na snagu odlukom Vijeća ministara od 6/6/1978 i pod brojem 7/15754, i člana 657 / B Zakona o državnim službenicima pod brojem 4, čije su mjesto, broj, zvanje i kvalitet navedeni u priloženoj listi. 814 izvršnih sekretara koji su ugovoreni bit će angažirani prema rezultatima prijave i usmenim ispitima koje će položiti sudske komisije utvrđene kao pravosudna komisija.Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Prijavljeni ispit i / ili usmeni ispit koji će održati komisije za pravosuđe, KPSSP2020 na ispitu za izbor javnog osoblja 2020. godine (KPSS-3) za dodiplomske studente, KPSSP2020 na ispitu za odabir javnog osoblja 2020. godine (KPSS-93) za diplomce vanrednih studija , 2020. za diplomce srednjeg obrazovanja. Oni koji postignu 2020 ili više bodova na KPSSP94 rezultatu na ispitu za izbor osoblja (KPSS-70) moći će se prijaviti.

Mjesto prijave i potrebni dokumenti

Prijave će se vršiti putem e-Uprave, a kandidati će se slati između 23/02/2021 - 12/03/2021 do 23:59:59. www.turkiye.gov.t je Oni će svoje prijave podnijeti na ekranu "Prijava za posao Ministarstva pravde". Prijave predane lično ili putem pošte neće se prihvatiti.

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari