Ocjene osnovnih i srednjih škola utvrđivat će se rezultatom sudjelovanja na tečaju

U osnovnim i srednjim školama ocjene izvještaja utvrđivat će se ocjenom učešća u tečaju
U osnovnim i srednjim školama ocjene izvještaja utvrđivat će se ocjenom učešća u tečaju

U osnovnim i srednjim školama ocjene izvještaja određivat će se rezultatima pohađanja kursa. Ispiti licem u lice održani u prvom semestru neće biti uključeni u ocjenu ocjene izvještaja. Ako roditelji žele da se ocjene na ispitu koriste u prvom polugodištu, moraju se prijaviti direktorima škola do 21. januara.


U aranžmanu sklopljenom 25. decembra 2020. godine najavljeno je da neće biti ispita prilikom utvrđivanja ocjene izvještaja o prvom semestru u osnovnim i srednjim školama, a trenutni ispiti će biti valjani.

S tim u vezi, tokom pripreme prvoročnih izvještaja u osnovnim i srednjim školama, postignut je dogovor da se roditelji rasterete oko postupaka koji se završavaju kako bi se osiguralo jedinstvo u praksi, uzimajući u obzir potrebe epidemioloških uslova i koristi učenika.

U pismu upućenom provincijama najavljeno je da neposredni ispiti održani u osnovnim školama 4. razreda i srednjoj školi i srednjim školama imam hatip u prvom roku neće biti uključeni u evaluaciju na kraju roka. Međutim, roditelji koji se žele prijaviti direktorima škola do 21. januara, bodovi dobijeni na ispitima moći će zatražiti da budu uključeni u ocjenu rezultata izvještaja.

S druge strane, uzimajući u obzir epidemijske uslove i princip zaštite javnog zdravlja, štampanje i distribucija izvještaja neće se vršiti u prvom semestru akademske godine u osnovnim i srednjim školama. Kartice s rezultatima bit će dostupne elektroničkim putem.

Pitanja koja će se uzeti u obzir pri određivanju ocjene prvog polugodišta u osnovnim i srednjim školama najavljena su u izjavi od 25. decembra 2020. godine. Prema tome, dok se utvrđuje vremenski rezultat, ograničen na prvi semestar akademske godine 2020. - 2021., postupci završetka roka za 1., 2. i 3. razred i dalje će se provoditi kako je određeno u relevantnoj uredbi; Rezultat će se izračunati s aritmetičkim prosjekom ocjena sudjelovanja u razrednim aktivnostima u 4. razredu. U 5., 6., 7. i 8. razredu, bodovi za učešće u razrednim aktivnostima i aritmetički prosjek ocjena projekta, ako postoje, izračunavat će se s terminom bod.

Inicijativa za roditelje

Ako postoje i licem u lice ispiti na ovim nivoima, oni neće biti uključeni u ocjenu. Roditelji koji žele da u ocjenu budu uključeni i neposredni ispiti, morat će se prijaviti školskoj upravi do četvrtka, 21. januara 2021. godine.


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi