Pažnji kandidata smještenih u TCDD Taşımacılık AŞ u okviru Obima zakona br. 3713!

Pažnji kandidata koji su stavljeni u delokrug zakona br.
Pažnji kandidata koji su stavljeni u delokrug zakona br.

Pažnji kandidata smještenih u Generalnu direkciju TCDD Taşımacılık AŞ u okviru zakona br. 3713


POTREBNI DOKUMENTI

1) Izvještaj o zdravstvenom odboru (Izvještaj o zdravstvenom odboru koji se može dobiti od bolnica u potpunosti ili službenih bolničkih ustanova)

2) 2 Broj ovjerene diplome uzorka (Ako se preda originalna diploma, fotokopiju diplome odobrava ovlaštena osoba TCDD Taşımacılık A.Ş.)

3) Uzorak sertifikovane lične karte 2 (ako je dostavljena originalna lična karta, fotokopiju lične karte odobrava ovlašćeno lice TCDD Taşımacılık A.Ş.)

4) 2 sertifikat o brojčanom otpustu (za one koji su služili vojni rok) ili vojni statusni list (oni koji su suspendovani) (mogu se dobiti od srodnih institucija ili sistema e-uprave)

5) 2 dokumenta o rezultatima YDS-a (Oni koji imaju dokument o rezultatu YDS na nivou ABC takođe su dužni ponijeti dokument jer će to utjecati na ugovorne naknade)

6) Certifikat 2 Number Service (Za one koji su radili u bilo kojoj instituciji socijalne sigurnosti) (Može se dobiti od srodnih institucija ili sistema e-uprave)

7) Adresa (može se dobiti od srodnih institucija ili sistema e-uprave)

8) 6 komada fotografije (posljednji 6 snimljen prošlog mjeseca)

9) 2 Broj kaznenih evidencija (može se dobiti od srodnih institucija ili sistema e-uprave)

Kandidati su dužni pripremiti gore pomenute dokumente i prijaviti se osobno u Odjel za kadrove i administrativne poslove Generalnog direktorata TCDD Taşımacılık AŞ (Adresa: Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi br. 05, Željeznička stanica - Altındağ / ANKARA) između 22. i 2021. januara 3. godine.

22 Januar Aplikacije koje su podnesene nakon završetka radnog vremena 2021 i / ili poštom neće biti prihvaćene.


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi