Ministarstvo trgovine da nabavi 30 pomoćnika inspektora

Ministarstvo trgovine
Ministarstvo trgovine

Kako bi bili zaposleni u Odjelu za usmjeravanje i inspekcije Ministarstva trgovine, osoblje 8. i 9. razreda "pomoćnika trgovinskog inspektora" iz klase općih administrativnih usluga bit će dodijeljeno najviše 5 za predsjedništvo Grupe za vanjsku trgovinu, 10 za predsjedništvo Carinske grupe i 15 za predsjedništvo Grupe za unutrašnju trgovinu. Prijemni ispiti će se održati kako bi se zaposlio pomoćnik trgovinskog inspektora.


PRIJAVA ISPITA

  • Prijave za prijemne ispite vršit će se putem veze navedene na web stranici Ministarstva trgovine (www.ticaret.gov.tr) između 09. i 18. decembra 2020. godine. Prijava za ispit popunjava se postavljanjem fotografije i popunjavanjem prijavnice. Prijave predane ručno ili putem pošte neće se prihvatiti.
  • Prijave koje nisu u skladu sa uslovima navedenim u najavi i prijave koje nisu predane u predviđenom roku se ne razmatraju.
  • Među kandidatima za prijemni ispit, oni za koje se utvrdi da su dali lažne izjave ili su dali dokumente, ne imenuju se smatrajući rezultate ispita nevažećim. Čak i ako je imenovanje određeno, oni se otkazuju i podnosi se krivična prijava Uredu glavnog javnog tužioca kako bi se primijenile relevantne odredbe turskog Kaznenog zakona br. 5237.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi