Ministarstvo omladine i sporta da zaposli 500 ugovorenih kadrova

Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo omladine i sporta

Za zapošljavanje u domskim direkcijama Ministarstva omladine i sporta, na osnovu rezultata KPSS B grupe KPSSP2020 iz 3. godine, usmeni ispit rezultira između kandidata koji će biti pozvani do 4 (četiri) puta veći od broja upražnjenih kvota za svako radno mesto prema polu, prema redosledu uspeha Angažirat će se osoblje za upravljanje spavaonicom.

Ministarstvo omladine i sporta zaposliće ugovoreno osoblje

USLOVI PRIJAVE

 1. Da ispunjava uslove navedene u podtačkama 657, 48, 4 i 5 podtačke (A) prvog stava člana 6. Zakona o državnim službenicima br. 7,
 2. Biti državljanin Republike Turske,
 3. Diplomirati na visokoškolskim ustanovama barem na dodiplomskom nivou,
 4. Da imate najmanje 2020 (šezdeset) bodova iz KPSS (B) grupe KPSSP3 rezultata u 60. godini,
 5. Da nisu stariji od 65 godina od posljednjeg dana datuma prijave,
 6. Ne prima starosnu penziju od Zavoda za socijalno osiguranje (osim udovice i siročadi)
 7. Nemajući bolest koja sprečava kontinuirano obavljanje njegove dužnosti,
 8. Nema invalidnosti za rad sa punim radnim vremenom,

Osim onih koji su izuzeti u Aneksu 1 principa koji se odnose na zapošljavanje ugovorenog osoblja, prijave onih koji su podneli ostavke na dužnost zbog raskida ugovora, čiji ugovori ne prelaze godinu dana od datuma raskida, neće biti prihvaćene. Ako se ovaj problem kasnije shvati, njihovi će se ugovori otkazati čak i ako su sklopljeni.

Kandidati moraju ispunjavati uslove od zadnjeg dana prijave.

 PRIJAVNI OBRAZAC, MESTO I VREME

 1. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijavu predaće svoje prijave elektronskim putem 28. decembra 2020. (10:00) - 13. januara 2021. (17:00) popunjavanjem "Obrasca za prijavu ispita za regrutaciju osoblja za ugovorene studentske domove" na basvuru.gsb.gov.tr.
 2. Kandidati će dokumente navedene u naslovu prenijeti na mjesta navedena u aplikacijskom sistemu kao fotografiju u .jpeg formatu.
 3. Nakon što kandidati popune svoje prijave, popunit će svoje prijave pomoću gumba "Potvrdi prijavu".
 4.  Zahtjevi kandidata koji ne popune obrazac za e-prijavu ili ne odobre prijavu putem basvuru.gsb.gov.tr ​​neće se uzeti u razmatranje.
 5. Prijave koje nisu u skladu sa principima navedenim u ovoj najavi, poštom ili ličnom prijavom, neće biti prihvaćene.
 6. Nakon finalizacije prijave neće se izvršiti nikakve promjene u informacijama o kandidatu iz bilo kog razloga.
 7. Kandidati će se moći prijaviti za samo 1 (jedno) radno mjesto.
 8. Kandidat će sam biti odgovoran za točan postupak prijave, potpunu i u skladu sa pitanjima navedenim u najavi.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Armin

sohbet

  Budite prvi koji će komentirati

  Komentari