Ministarstvo omladine i sporta da zaposli 15 ugovorenih kadrova

Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo omladine i sporta

U centralnoj organizaciji Ministarstva omladine i sporta; ugovorna radna mjesta, čiji su naziv / naziv, način rada, naknada i broj navedeni u donjoj tabeli, u skladu sa odredbama Aneksa 375 Uredbe br. 6 i Uredbe o principima i postupcima u vezi sa zapošljavanjem ugovornog informatičkog osoblja u velikim jedinicama za obradu informacija javnih ustanova i organizacija, Sedamdeset posto (2020%) rezultata (KPSSP3) postignutog na ispitu za odabir javnog osoblja (B) u godini godine Javni ispit za izbor osoblja (KPSSP70) i rezultatu dobijenom na ispitu za poznavanje stranog jezika (YDS) na engleskom jeziku i periodu važenja ispita ili drugih ispita iz stranog jezika na ovom jeziku. Prema rangiranju na osnovu zbroja od trideset posto (30%) YDS ekvivalentne ocjene, koju prihvaća Odbor i čiji se rok važenja nastavlja, počev od kandidata s najvišom ocjenom za svako radno mjesto, 5 puta veći broj objavljenih slobodnih mjesta, počevši od rezultata usmenog / praktičnog ispita 15 (petnaest) "Ugovorni IT osoblje" bit će angažirano u ovom nalogu. Kamion.

Ministarstvo omladine i sporta zaposliće ugovoreno osoblje
Ministarstvo omladine i sporta zaposliće ugovoreno osoblje

OPŠTI USLOVI

 • a) da ispuni uslove navedene u članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48,
 • b) Da biste diplomirali na četvorogodišnjem odjelu računarskog inženjerstva, softverskog inženjerstva, elektrotehnike, elektronskog inženjerstva, elektro-inženjerstva i industrijskog inženjerstva na fakultetima ili visokoškolskim ustanovama čiju je ekvivalenciju prihvatilo Vijeće za visoko obrazovanje,
 • c) Inženjerski odsjeci fakulteta koji pružaju četverogodišnje obrazovanje, osim onih navedenih u podstavku (b), odsjeci za nauku-književnost, obrazovanje i obrazovne nauke, odjeli za računarsku i tehnološku nastavu, odsjeci za statistiku, matematiku i fiziku ili domovi čiju je ekvivalentnost prihvatilo Vijeće visokog obrazovanja (Diplomci odsjeka spomenutih u ovom odjeljku mogu se prijaviti samo za radna mjesta koja su dva puta veća od mjesečne bruto gornje naknade za ugovor.)
 • d) Imati najmanje 3 (tri) godine profesionalnog iskustva u softveru, dizajniranju i razvoju softvera i upravljanju ovim procesom, ili u instalaciji i upravljanju velikim mrežnim sistemima, za one koji neće premašiti dvostruku gornju taksu, i najmanje 5 (pet) godina za ostale, (Pri utvrđivanju profesionalnog iskustva; IT osoblje u privatnom sektoru podložno članu 657 (B) člana 4 istog zakona i ugovorni status podložan Zakonu br. Uzimaju se u obzir periodi službe dokumentirani kao prolaz.)
 • e) da dokumentuje da zna najmanje dva trenutna programska jezika, pod uslovom da imaju znanje o hardveru računarske periferne opreme i uspostavljenom upravljanju mrežom i sigurnosti,
 • f) nema bolest koja sprečava kontinuirano obavljanje dužnosti i nema prepreka za rad sa punim radnim vremenom,
 • g) S kvalifikacijama koje zahtijeva služba, prosudba, zastupanje, praćenje novih tehnologija, učenje i istraživanje, brzo učenje i samorazvoj, analitičko razmišljanje, sklonost timskom radu i visoke komunikacijske vještine, praćenje užurbanog i stresnog tempa rada i dokumentacije (dokumentacija) imati dokumentacijske sposobnosti davanjem značaja.

OBRAZAC PRIJAVE, MJESTO I DATUM

 1. Kandidati će svoje prijave podnijeti elektroničkim putem na basvuru.gsb.gov.tr ​​između 21. i 28. decembra 2020. (17:00).
 2. Kandidati će dokumente navedene u III-POTREBNIM DOKUMENTIMA ZA PRIJAVU, za zahtjeve za radno mjesto na koje su se prijavili, prenijeti na mjesta navedena u aplikacijskom sistemu kao fotografije u .jpeg formatu.
 3. Nakon što kandidati popune svoje prijave, popunit će svoje prijave pomoću gumba "Spremi prijavu".
 4. Kandidati će se moći prijaviti samo za jedno od različitih naslovnih mjesta za koja ispunjavaju zahtjeve za prijavu.
 5. Prijave poslane faksom ili poštom koje nisu u skladu sa principima navedenim u ovoj najavi neće se prihvatiti.
 6. Kandidat će biti odgovoran za to da se postupci za prijavu izvrše tačno, u potpunosti i u skladu sa pitanjima navedenim u najavi.
 7. Kandidati moraju ispunjavati uslove od zadnjeg dana prijave.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Armin

sohbet

  Budite prvi koji će komentirati

  Komentari