Utvrđuju se pitanja koja se odnose na podršku investicijama zasnovanim na poljoprivredi

Utvrđena su pitanja u vezi sa podržavanjem poljoprivrednih investicija
Utvrđena su pitanja u vezi sa podržavanjem poljoprivrednih investicija

Utvrđeni su detalji bespovratne podrške koja se daje za preradu poljoprivrednih proizvoda, izgradnju novih objekata, završetak djelomično izvršenih investicija, povećanje kapaciteta postojećih objekata i obnavljanje ili modernizaciju tehnologije.


Komunikacija Ministarstva poljoprivrede i šumarstva o podršci ekonomskim ulaganjima zasnovanim na poljoprivredi u okviru obima podrške ruralnom razvoju objavljena je u Službenom glasniku.

Saopštenje, između 1. januara 2021. i 31. decembra 2025. godine, za ulaganja stvarnih i pravnih osoba, prvenstveno žena i mladih preduzetnika, u njihove poljoprivredne ekonomske aktivnosti u cilju osiguranja ekonomskog i socijalnog razvoja u ruralnim područjima, poboljšanja poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zapošljavanja, povećanja i diferencijacije dohotka. Uključuje pitanja vezana za isplate bespovratnih sredstava koja treba izvršiti.

U skladu s tim, procena, prerada, sušenje, zamrzavanje, pakovanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, izgradnja novih objekata, završetak delimično izvršenih investicija, povećanje kapaciteta postojećih postrojenja i obnavljanje tehnologije ili modernizacija biće ocenjivani u okviru grant podrške.

U fiksnim investicijskim pitanjima za poljoprivrednu proizvodnju, izgradnja objekata koji proizvode toplinu ili električnu energiju iz geotermalne energije i bioplina iz obnovljivih izvora energije i postrojenja koja proizvode električnu energiju iz solarne i energije vjetra također će biti uključena u potporu.

U okviru programa, sva ili neka od navedenih investicijskih pitanja u 81 provinciji utvrdit će Ministarstvo prema sektorskim prioritetima pokrajina, a bit će objavljeni prije prijave s prijavom i ažuriranim vodičem za prijavu koji će se objaviti u oktobru svake godine. Prijave će se primati u okviru grant podrške.

ZNAČAJKE KOJE TREBA TRAŽITI PODNOSITELJE

Podnosioci zahteva za stvarna i pravna lica moraju biti registrovani u sistemu registracije poljoprivrednika (ÇKS) ili drugim sistemima registracije koje je uspostavilo Ministarstvo pre isteka roka.

Pravna lica koja se prijavljuju za sva projektna pitanja za sve investicije bit će administrativno i financijski neovisna od javnosti i podnijet će pismo obaveze u kojem će naznačiti da su nezavisna.

STOPA PODRŠKE UKUPNIH IZNOSA NA OSNOVU DATUMA

U pitanjima ekonomskih ulaganja, osnovni iznos projekta za bespovratna sredstva, ako su podnosioci zahtjeva stvarne osobe, poljoprivredne zadruge i sindikati ili pravna lica, u navedenim izdanjima ulaganja, 3 miliona lira za prijave s novim investicijskim kvalitetama, 2 miliona lira za prijave s investicijskim kvalifikacijama, kapacitet kvaliteta ulaganja U aplikacijama sa porastom, obnavljanjem tehnologije ili modernizacijom, neće prelaziti 1,5 miliona lira.

Donja granica osnovnog iznosa projekta za bespovratna sredstva utvrđena je na 250 hiljada TL. Ako se prijave prihvate, podrška za bespovratna sredstva dodijelit će se u iznosu od 50 posto osnovnog iznosa projekta za grant.

Ministarstvo će pregledati sve transakcije izvršene u okviru programa. Sve informacije i dokumente tražene u vezi sa transakcijama obavljenim tokom ovih inspekcija predstavit će im pokrajinska uprava.


sohbet

feza.net

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi