Otprilike 8,9 miliona putnika zrakoplovom je opsluženo u oktobru

Gotovo milion putnika opsluženo je avionom u oktobru
Gotovo milion putnika opsluženo je avionom u oktobru

Zahvaljujući preduzetim koracima i mjerama koje je preduzelo Ministarstvo prometa i infrastrukture, došlo je do porasta domaćeg i međunarodnog putničkog prometa u zračnoj luci.


Ministarstvo prometa i infrastrukture Republike Turske objavilo je avio-statistiku aviona, putnika i tereta za oktobar 2020. godine.

Turska je izjavila da je domaći putnički promet na aerodromima koji mjesečno opslužuju preko 5 miliona 149 hiljada 446 međunarodnog putničkog prometa iznosio 3 miliona 723 hiljade 645. Tako je ukupan putnički promet, uključujući direktne tranzitne putnike, u ovom periodu iznosio 8 miliona 874 hiljada 609.

OSOBLJENO JE 8 MILIONA 874 HILJADA 609 PUTNIKA

Dok su negativni efekti epidemije COVID-19 uzrokovali stagnaciju u vazduhoplovnoj industriji širom svijeta, zahvaljujući koracima i mjerama koje je poduzelo Ministarstvo prometa i infrastrukture, mobilnost putnika doživjela se na očekivanom nivou na domaćim i međunarodnim linijama.

Broj slijetanja i polijetanja zrakoplova na aerodromima; 61 hiljadu 364 na domaćim linijama i 31 hiljadu 15 na međunarodnim letovima; Uključujući nadvožnjake, ukupan promet opsluženih aviona iznosio je 108.

U određenom mjesecu, Turska je opsluživala domaći putnički promet na aerodromima preko 5 miliona 149 hiljada 446 međunarodnog putničkog prometa, 3 miliona 723 hiljada 645. Dakle, ukupan putnički promet, uključujući direktne tranzitne putnike, iznosio je 8 miliona 874 hiljada 609 u predmetnom mjesecu.

Zračni prijevoz tereta (tereta, pošte i prtljage); U oktobru je 55 hiljada 752 tone na domaćim linijama i 191 hiljadu 119 tona na međunarodnim linijama iznosilo 246 hiljada 871 tonu.

2 MILIONA PUTNIKA KORISTI ZRAČNU LISTU ISTANBUL U LISTOPADU

Promet slijetanja i polijetanja zrakoplova na aerodromu u Istanbulu u oktobru bio je ukupno 5 hiljada 283, na domaćim letovima 10 hiljada 442 i na međunarodnim letovima 15 hiljada 725. Ukupno je putnički promet iznosio 626 milion 731 hiljade 1, na domaćim linijama 305 hiljada 751 i na međunarodnim linijama milion 1 hiljada 932.

70 MILIONA PUTNIKA PRIMILO USLUGU IZMEĐU SIJEČNJA-LISTOPADA

U prvih 2020 mjeseci 10. godine, slijetanje i polijetanje zrakoplova na aerodromima bilo je 482 hiljade 249 na domaćim linijama i 239 hiljada 835 na međunarodnim letovima. Tako je opsluženo ukupno 893 hiljade 359 aviona, uključujući nadvožnjake. Turski generalni aerodromi domaći putnički promet od 42 miliona 566 hiljada 243, 28 miliona 28 hiljada 138, da je u ovom periodu međunarodnog putničkog prometa ukupan putnički promet sa direktnim tranzitnim putnicima iznosio 70 miliona 639 hiljada 342. Promet tereta (tereta, pošte i prtljaga) na aerodromima u navedenom periodu; Ukupno je dostigao milion 414 hiljada 264 tona, sa 1 hiljada 551 tone na domaćim linijama i milion 344 hiljadu 1 tone na međunarodnim linijama. U prvih deset mjeseci istanbulskog aerodroma ostvareno je 965 hiljada 608 aviona i 155 miliona 296 hiljada 19 putničkog prometa. Na aerodromu Atatürk u Istanbulu, gdje se nastavljaju opšte vazduhoplovne aktivnosti i prijevoz tereta, u prvih deset mjeseci 990. godine ostvaren je promet od 713 hiljada 2020 zrakoplova. Tako se u ova dva aerodroma u istom periodu dogodilo ukupno 30 hiljada 696 prometa aviona.

POSLJEDNJA SITUACIJA NA LETALICAMA U TURISTIČKIM CENTRIMA

Prema realizacijama iz prvih deset mjeseci (januar-oktobar), broj putnika ugošćenih na aerodromima u turističkim centrima iznosio je približno 17 miliona. Na tim aerodromima ukupno je opsluženo 8 miliona 391 hiljada 675 putnika, 8 miliona 547 hiljada 166 na domaćim letovima i 16 miliona 938 hiljada 841 na međunarodnim letovima. Ostvaren je ukupno 80 saobraćaja aviona, uključujući 634 hiljada 60 na domaćim letovima i 770 hiljada 141 na međunarodnim letovima.

Avionski i putnički saobraćaj na ovim aerodromima u prvih 2020 mjeseci 10. bio je sljedeći:

- Na aerodromu İzmir Adnan Menderes odvijalo se ukupno 30 hiljada 420 zrakoplovnih prometa, 8 hiljada 912 na domaćim linijama i 39 hiljada 332 na međunarodnim letovima.

Opsluženo je ukupno 3 miliona 834 hiljada 760 putnika, uključujući 933 miliona 106 hiljade 4 putnika na domaćim linijama i 767 hiljade 866 na međunarodnim letovima.

- Na aerodromu u Antaliji odvijao se ukupno 24 hiljade 321 avionskih saobraćaja, 38 hiljade 139 na domaćim letovima i 62 hiljada 460 na međunarodnim letovima.

Ukupno je opsluženo 2 miliona 731 hiljada 480 putnika, uključujući 6 miliona 257 hiljada 595 na domaćim linijama i 8 miliona 989 hiljada 75 na međunarodnim letovima.

- Na aerodromu Muğla Dalaman ostvareno je ukupno 13 hiljada 567 avionskog prometa, 7 hiljada 150 na domaćim letovima i 20 hiljada 717 na međunarodnim letovima.

Opsluženo je ukupno 716 milion 84 hiljada 829 putnika, uključujući 330 hiljada 1 putnika na domaćim linijama i 545 hiljada 414 na međunarodnim letovima.

- Na aerodromu Muğla Milas-Bodrum ostvareno je ukupno 10 hiljada 536 prometa aviona, uključujući 6 hiljada 138 na domaćim i 16 hiljada 674 na međunarodnim letovima.

Ukupno je opsluženo 923 milion 384 hiljadu 478 putnika, od čega 8 hiljade 1 na domaćim linijama i 401 hiljada 392 na međunarodnim letovima.

- Na aerodromu Gazipaşa Alanya ostvaren je ukupno 790 hiljade 431 zrakoplovni promet, 2 na domaćim linijama i 221 na međunarodnim letovima.

Ukupno je opsluženo 185 hiljada 967 putnika, uključujući 49 hiljada 127 na domaćim letovima i 235 hiljada 94 na međunarodnim letovima.


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi