Ministarstvo trgovine regrutuje 60 pomoćnika trgovinskih stručnjaka

Ministarstvo trgovine
Ministarstvo trgovine

Kako bi bili imenovani u kadrove 8. i 9. stepena u klasi opštih administrativnih usluga pri Ministarstvu trgovine, stručnjaci za trgovinu regrutovaće se u sljedećim oblastima i brojevima sa prijemnim ispitom.


Prijemni ispit će se održati u 2 faze, pismeni i usmeni.

Za pismeni ispit pozvat će se kandidati do 20 puta veći od kvote prema redoslijedu uspjeha iz KPSS vrste bodova naznačene za svaki odjeljak naveden u nastavku. Svi kandidati koji imaju jednake bodove sa posljednjim kandidatom bit će pozvani na pismeni ispit.

Ministarstvo trgovine regrutovaće pomoćnike trgovinske stručnjake

Datum i način prijave ispita

Prijave za ispit izvršavat će se na korporativnoj web stranici našeg Ministarstva (www.ticaret.gov.tr) u periodu od 18. Do 12., A prijave koje se ne izvrše elektronskim putem u roku navedenom u najavi neće se uzimati u razmatranje. Kandidati će se moći prijaviti samo za jedan od ovih odjela.

ii. Datum i mjesto ispita

Pismeni ispit će se održati u Ankari 31. januara 2021. godine, a mjesto i vrijeme ispita bit će navedeni u pristupnim dokumentima kandidata. Kandidati moraju biti prisutni na mjestu gdje će polagati ispit najmanje jedan sat prije vremena ispita i sa sobom imati važeći lični dokument (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš).

Usmeni ispit će se održati u Ankari, a datum i mjesto usmenog ispita bit će objavljeni na korporativnoj web stranici našeg ministarstva (www.ticaret.gov.tr), zajedno sa rezultatima pismenog ispita.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi