Količina tereta u lukama u septembru bila je 42 miliona 558 hiljada 947 tona.

Količina tereta u lukama u septembru bila je 42 miliona 558 hiljada 947 tona.
Količina tereta u lukama u septembru bila je 42 miliona 558 hiljada 947 tona.

Prema podacima Ministarstva saobraćaja i infrastrukture, količina rukovanja teretom u lukama u septembru je bila 42 miliona 558 hiljada 947 tona.


U periodu januar-septembar 2020. godine, količina tereta u našim lukama porasla je za 2,8% u odnosu na isti period prethodne godine, dostigavši ​​367 miliona 642 hiljade 663 tone. Turska u prethodnoj godini, izvoz za utovarne količine ostvaren u našoj luci u septembru 2020. porastao je za 13.6% u odnosu na isti mjesec od 12 miliona 151 hiljadu 593 tone uvoza za iznos ispuštanja iz prethodne godine, što je porast od 3% u odnosu na isti mjesec 19 miliona 25 hiljada 862 tone održan. Dok je Italija u septembru bila zemlja s najvećim izvozom tereta, Rusija je zauzela prvo mjesto među zemljama u kojima se rukovanje teretom obavljalo za potrebe uvoza.

Ministarstvo prometa i infrastrukture kako bi procijenilo investicije u Turskoj s bogatim potencijalom morskih uspona i dalje pronalazi novac svakog semestra. Svi razlozi izbijanja epidemija u svjetskom pomorskom transportu i trgovini slučajno postaju vrlo važni i cjelokupna svjetska ekonomija, pokazuje rane socijalne i logističke poteškoće, Turski potezi nacionalnog razvoja i Master plan logistike Ministarstva saobraćaja i infrastrukture u skladu s tim nastavljaju rasti i jačati.

Turska ima vrlo važne prednosti u pomorskoj trgovini s pravim koracima u periodu izbijanja

Ministarstvo prometa i infrastrukture brodova s ​​pomorcima u epidemijskom procesu i brodskih kompanija sa vremenskim potvrdama sa produženjem i mjerama preduzetim epidemijskim postupcima, rasponi kontinuiteta inspekcije brodova u vitalnoj pomorskoj trgovini Turskoj bili su od velike prednosti. Prema podacima objavljenim od Ministarstva saobraćaja i infrastrukture, vanjska trgovina u grafikonu porasta vremena koji je Turska imala u prethodnoj godini, izvoz za utovarne količine ostvaren u našoj luci u septembru 2020. porastao je za 13.6% u odnosu na isti mjesec od 12 miliona 151 hiljadu 593 tone uvoza za ispuštanje Količina je porasla za 3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i dostigla je 19 miliona 25 hiljada 862 tone. Ukupna količina tereta koji je rukovan u pomorskom saobraćaju za potrebe spoljne trgovine u periodu januar-septembar 2020. godine iznosila je 4 miliona 270 hiljadu 571 tonu, što je porast od 661% u odnosu na isti period prethodne godine.

Italija u izvozu, Rusija u uvozu

Prema Ministarstvu informacija, koje obavlja veliki dio izvoza i uvoza pomorskim putem u Evropu, Turska je u septembru 2020. napravila šemu maksimalnog izvoza tereta u Italiju. U septembru je pretočio 1 milion 91 hiljadu 268 tona tereta u Italiju. Rusija je zauzela prvo mjesto u uvozu. U septembru 2020. godine, najveća količina tereta koji se prevozi u pomorskom prometu ostvarena je u pošiljkama iz Rusije sa 5 miliona 219 hiljada 694 tone.

S druge strane, u rujnu je u spoljnotrgovinskoj razmjeni najviše tereta prerađivana sirova nafta sa 2 miliona 389 hiljada 597 tona, dok je vrsta tereta koja je najviše izvožena morem bila Klinker sa 982 hiljade 260 tona.

U periodu januar-septembar 2020. godine, količina tereta koju prevoze turska plovila pod zastavom porasla je za 2% u odnosu na isti period prethodne godine sa 762 miliona 185 hiljade 27,2 tona. Količina tereta koji su prevezli brodovi sa stranom zastavom u periodu januar-septembar 2020. povećala se za 28% u odnosu na isti period prethodne godine sa 415 miliona 270 hiljada 5.3 tona.Sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari