Najavljeni detalji ispitne prakse u školama

Najavljeni detalji ispitne prakse u školama
Najavljeni detalji ispitne prakse u školama

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja podijelilo je sve detalje o načinu održavanja ispita u školama u pismu upućenom na broj 81. U članku koji je najavljen na početku akademske godine da će studenti biti odgovorni za cjelokupan kurikulum, najavljeno je da će se praksa mjerenja i ocjenjivanja provoditi u prvom periodu akademske godine 2020.-2021. U osnovnim, srednjim i srednjim školama u skladu s mjerama Kovid-19.


Potpisom ministra za nacionalno obrazovanje Zije Selcuka, poslao je provinciji dva odvojena pisma u vezi sa licem u lice obrazovanjem i ispitima u osnovnim i srednjim školama i srednjim školama.

Prema poslanom postu, dosadašnja praksa ocjenjivanja i ocjenjivanja u srednjim školama bit će valjana. Raspored prijave ispita utvrdit će upravni odbor obrazovne ustanove, a uprava obrazovne institucije na vrijeme će ga objaviti svim studentima. Ispiti će se primijeniti davanjem jednog predavanja za svaki ispit, uključujući subote, ako je potrebno, a ispitna pitanja će se pripremiti u skladu s tim rokom.

Pored toga, u srednjim školama će se vježbati ispiti fizičkog vaspitanja i sporta, nastave vizuelne umetnosti i muzike.

U prijavama za ispit, raspored sjedenja učenika provest će se na način da se zaštiti fizička udaljenost, uzimajući u obzir upotrebu maski i higijenska pravila. Mjere povezane sa izbijanjem Kovid-19 u svim praksama mjerenja i ocjenjivanja provest će se u potpunosti i na vrijeme u skladu sa Razvojem higijenskih uslova u obrazovnim institucijama, Vodičem za prevenciju i kontrolu zaraze.

Studenti kojima je potreban smještaj tokom ispitnog postupka moći će imati koristi od školskih domova u skladu sa odredbama relevantnog zakonodavstva, sa ili bez plaće, u skladu sa njihovim uslovima.

Studenti koji imaju kroničnu bolest u sebi ili sa bilo kojim članom porodice s kojim borave i oni koji su u karantinu zbog hvatanja ili kontakta s Kovidom 19 ili bilo kojim od članova njihove porodice, pa stoga ne mogu prisustvovati ispitima u obrazovnoj ustanovi u odgovarajuće vrijeme i Ispit će se polagati u izolovanom okruženju uz primjenu potrebnih mjera predostrožnosti.

Principi prijave ispita u osnovnim i srednjim školama

S druge strane, aktivnosti obrazovanja na daljinu bit će uključene u opseg mjerenja i procjene, zajedno sa obrazovnim aktivnostima u javnim i privatnim osnovnim školama, srednjim školama i srednjim školama imam hatip.

U skladu s odlukama koje su donijele pokrajinske i okružne direkcije za nacionalno obrazovanje u saradnji sa sanitarnim odborima, praksa mjerenja i ocjenjivanja provodiće se kao i prije epidemije u skladu s odredbama odgovarajućih propisa u školama za neposrednu edukaciju 5 dana u sedmici.

Ispiti će se održavati u školskom okruženju, ali učenik koji ima kroničnu bolest u sebi ili nekom od članova svoje porodice ili je bolestan ili je u kontaktu zbog epidemije Kovid-19, ispit će polagati u odgovarajuće vrijeme i u izoliranom okruženju.

Studenti koji iz bilo kojeg razloga ne mogu sudjelovati na ispitima i čije izgovore školska uprava smatra primjerenima, odvest će se na ispit u vrijeme koje odredi nastavnik predmeta i uz prethodnu najavu studentu.

Na ispitima koji će se održati u školama, poštovat će se principi mjerenja i ocjenjivanja u nastavnom programu, a o datumima ispita odlučivat će odbor predsjednika razrednih i terenskih grupa u školama.

Trajanje ispita za svaki kurs koji će se ispitati planira se u trajanju od jednog sata i ispit će biti pripremljen u skladu s tim rokom. Ako se smatra potrebnim, moći će se održavati ispiti u školama subotom. Datumi ispita bit će objavljeni studentima najmanje tjedan dana unaprijed i zabilježeni u sustavu e-škole.

Studenti koji su upisani u regionalne internate i koji proces obrazovanja i obuke prate kroz obrazovanje na daljinu moći će boraviti u hostelu na dane datuma polaganja, uzimajući u obzir kapacitet internata, uslove prijevoza i higijenske uvjete.

Poeni za sudjelovanje dodijelit će se aktivnostima na kursu

Prema učešću učenika u obrazovanju licem u lice, časovima uživo ili praćenju i aktivnostima EBA TV-a, svaka lekcija će dobiti 2 sata predavanja sedmično, a studenti koji imaju više od 2 sata sedmično dobit će 2 lekcije.

Neće se održavati ispiti iz vizuelnih umjetnosti, muzike, fizičkog vaspitanja i igara, fizičkog vaspitanja i sporta, sigurnosti prometa, ljudskih prava, građanstva i demokratije, tehnologije i dizajna, informacionih tehnologija i softvera, Prorokovog života, osnovnih vjerskih znanja i izbornih predmeta. Terminski bodovi ovih kurseva stvorit će se pomoću bodova za sudjelovanje u aktivnostima tečaja i projektnih bodova, ako ih ima.

Osiguraće se da se prijave za projektne aktivnosti i aktivnosti kursa mogu predstaviti licem u lice ili predavanjem uživo, te u drugim mrežnim okruženjima (poput e-pošte), ovisno o prirodi kursa.

U prvom semestru akademske godine 2020.-2021., Ako je do sada proveden ispit ili ispit, oni će biti valjani i bit će obrađeni u sistem e-škole.

U svim praksama mjerenja i procjene, sve mjere za izbijanje Kovid-19 bit će poduzete u potpunosti i na vrijeme.


sohbet

feza.net

Budite prvi koji će komentirati

Komentari