Izmjene i dopune Uredbe o postupcima i principima sjednica Generalne skupštine dioničkih društava

Izmjene i dopune Uredbe o postupcima i principima sjednica Generalne skupštine dioničkih društava
Izmjene i dopune Uredbe o postupcima i principima sjednica Generalne skupštine dioničkih društava

Izmijenjene su i dopunjene Uredbom o procedurama i principima sjednica Generalne skupštine dioničkih društava i predstavnika Ministarstva carine i trgovine koji će prisustvovati tim sastancima. Osnivač i direktor advokatske kancelarije Kırçıl koji je dao izjavu na tu temu Lov. Burcu KırçılRekao je da je konačni tekst posla koji je obavilo Ministarstvo trgovine objavljen u Službenom glasniku od 9. oktobra 2020. godine i pod brojem 31269.


Izmjene i dopune uvedene su u Uredbu o postupcima i principima sjednica Generalne skupštine dioničkih društava i predstavnika Ministarstva carine i trgovine koji će prisustvovati tim sastancima, objavljene u Službenom glasniku od 28. I pod brojem 11. Navodeći da je naziv relevantne uredbe takođe obnovljen kao "Uredba o postupcima i principima skupština Generalne skupštine akcionarskih društava i predstavnika Ministarstva koji će prisustvovati tim sastancima" Lov. Burcu Kırçılizjavio je da su izvršene promjene donijele novine u pogledu funkcionisanja skupština akcionarskog društva.

Lov. Burcu Kırçıl Izmjene propisa objasnio je na sljedeći način:

  • Izmjenama i dopunama 14. člana Uredbe više nije obvezno uspostaviti predsjedavanje sastankom na skupštinama skupština dioničkih društava s jednim udjelom i pripremiti listu (spisak prisutnih) koji mogu prisustvovati sjednici glavne skupštine.
  • Izmjenama i dopunama 18. člana Uredbe, nametnuto je da punomoć izdata za zastupanje na skupštini nejavnih dioničkih društava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Ovjereno punomoćje je potrebno da zastupa i vlasnike registrovanih vlasnika i vlasnike certifikata na dionice na donosioca od strane njihovih predstavnika imenovanih na glavnoj skupštini kompanije. Zbog pomenutog amandmana, prestala je i prijava za podnošenje izjave o potpisu pripremljene kod javnog beležnika u punomoćju koje nije overeno.
  • Izmjenom i dopunom člana 32. Uredbe uklonjen je zahtjev da se na skupštinama skupština dioničkih društava s jednom dionicom ima predstavnika Ministarstva. U novoj uredbi izuzeta su akcionarska društva za čije je osnivanje i statut potrebno odobrenje Ministarstva.
  • U skladu s izmjenom i dopunom iz člana 35. Uredbe, zahtjevi za imenovanje predstavnika ministarstva na skupštini generalne skupštine kompanije; To se može učiniti fizički ili elektronički putem MERSIS-a (Centralni sistem registra).
  • Pored svih ovih pitanja, ažurirani su i neki dokumenti poput popisa prisutnih u aneksu Uredbe, uzorka punomoći generalne skupštine, uzorka interne direktive generalne skupštine. Na ove primjere odavde ili putem odgovarajuće Uredbe.

Naglašavajući da su Uredbom od 9. oktobra 2020. godine uvedene mnoge novine u vezi sa funkcionisanjem skupština generalnih skupština akcionarskih društava. Lov. Burcu KırçılDodao je da je važno razmotriti relevantnu uredbu i uzorke dokumenata u njenom aneksu prije održavanja sjednica glavne skupštine u kapitalnim kompanijama.

Lov. Ko je Burcu Kırçıl?

Lov. Burcu KIRÇIL započeo je profesionalnu djelatnost 2002. godine, kada je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ankari. U skladu sa svojim iskustvom iz prakse, Av. Kırçıl je 2007. godine pojedinačno ovlašten „callact“ je kompanija za pozivne centre osnivanjem slučaja vodećih turskih banaka i klijenata koji posluju u mnogim različitim oblastima, uključujući kompanije, koje posluju u savjetovanju i provođenju zakona. Pored advokatske profesije koju obavlja više od 2015 godina, djeluje i kao „specijalni posrednik“.


sohbet

feza.net

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi