IoT uređaji povećavaju rizik od cyber napada za 300 procenata

IoT uređaji povećavaju rizik od cyber napada za 300 procenata
IoT uređaji povećavaju rizik od cyber napada za 300 procenata

IoT uređaji koji povećavaju efikasnost kompanija, s druge strane, povećavaju rizik od cyber napada za 300 posto. Zaštita od mrežnih prijetnji i rizika koji proizlaze iz neupravljanih uređaja moguća je izborom pravog sistema kibernetičke sigurnosti.


Kibernetska sigurnost danas je važna potreba za kompanije u gotovo svim sektorima. IoT (Internet of Things) i ICS (Industrial Control Systems) uređaji uzrokuju sigurnosne ranjivosti kao i brojne prednosti.

U prošlosti su ulaganja u kibernetsku sigurnost, uglavnom u IT mreže, digitalizacija i napori da se dođe do velikih podataka učinili OT mreže dijelom vlastitih mreža kompanija.

Pored IT sigurnosti, kompanije imaju koristi od specijalnih rješenja za cyber sigurnost za mreže OT (Operational Technologies).

VISOKA VIDLJIVOST NA SVIM NEUPRAVLJANIM UREĐAJIMA U NJEM I OT

Pružajući visoku vidljivost na svim IoT i ICS uređajima kojima se ne upravlja ni u IT-u ni u OT-u, CyberX štiti industrijske kontrolne sisteme od cyber napada.

Nudeći kontinuirano praćenje i upravljanje ranjivostima cyber sigurnosti na operativnim mrežama, CyberX jasno otkriva kako uređaji u cijeloj mreži komuniciraju i rizike cyber sigurnosti svojom detaljnom arhitekturom inventara.

Pruža visoku vidljivost na milionima neupravljanih i ugroženih IoT uređaja kao što su poslovne kamere, bežični senzori, štampači, pametni televizori i pametni uređaji za izgradnju.

CyberX, koji izdvaja cijelu topologiju OT mreže, identificira sve vrste rizika i ranjivosti i osigurava kontinuirano praćenje. Takođe se lako može integrisati sa SOC sistemima IT odeljenja kompanije.

CyberX je u vlasništvu Microsoftove kompanije, distributera u Turskoj, kompanije Ida, koja prati proces. Za detaljne informacije o CyberX-u i za online demonstraciju, možete doći na IDA Proses: idaas.com.trSohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari