Generalni direktorat sigurnosti regrutovao 400 čuvara

Generalni direktorat sigurnosti regrutovao 400 čuvara
Generalni direktorat sigurnosti regrutovao 400 čuvara

Ukupno će biti regrutovano 400 muškaraca koji su završili najmanje srednju školu i odgovarajuću školu da bi bili zaposleni u istanbulskoj policijskoj upravi.


Kandidati su između 19. septembra i 02. oktobra 2020 www.pa.edu.tr Moći će predati svoje prijave prijavljivanjem putem lozinke e-uprave.

Uvjeti za ulaz za navedenu kupovinu navedeni su u nastavku. Raspored polaganja za kupovinu nalazi se na službenoj web stranici Policijske akademije (www.pa.edu.tr), biće saopšteno.

Važno je zanemariti izjave dane iz drugih izvora.

2020/1. ZAHTEVI ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA SE PRIJAVE U BAZARSKI I SUSJEDSKI RAZDOBLJ

 • a) biti državljanin Republike Turske,
 • b) da je diplomirao najmanje srednju školu ili njen ekvivalent,
 • c) da bude visok najmanje 167 cm,
 • d) Indeks tjelesne mase između 18 (uključujući) i 27 (uključujući).
 • e) boraviti u provincijskim granicama Istanbula najmanje godinu dana,
 • f) nakon odsluženja vojnog roka,
 • g) sa navršenih 18 godina (rođenih 18 ili pre) i mlađih od 19.09.2002 godina (rođenih 31 i posle), pod uslovom da se starost pre korekcije uzima u obzir u ispravkama starosti izvršenim posle 19.09.1990 godine,
 • h) da ne budu osuđeni na kaznu zatvora zbog teškog zatvora ili zatvora zbog pronevjere, pobune, korupcije, primanja mita, krađe, prevare, krivotvorenja, zloupotrebe vjere, lažnog bankrota ili bilo kojeg drugog sramotnog djela, čak i ako su bili u zatvoru duže od šest mjeseci,
 • i) Neprepoznat kao ozloglašen prema uvjerenjima turskog društva,
 • j) da ne bude lišen javnih prava, da ne bude osuđen zbog lišenja javnih usluga,
 • k) nema nikakve prepreke za državnu službu,
 • l) nema zakonske prepreke za nošenje oružja ili obavljanje oružanih dužnosti,
 • m) Ispunjavanje uslova navedenih u Uredbi o zdravstvenim uslovima policijske organizacije,
 • n) sam kandidat i, ako je oženjen, supružnik; Radio je u javnim kućama, spajanjima, zakazivanjima i sličnim mjestima na kojima se prostitucija provodi samostalno ili nije bio uključen u posrednička djela i obavljanje poslova, proizvodeći i prodavajući sve vrste pisanih, audio i video djela koja su u suprotnosti sa opštim moralom i pristojnošću, bez obzira na snimljeni materijal ili kockanje, drogu ili Ne nastavljanje bilo kakve sudske ili upravne istrage ili gonjenja zbog supstance upozorenja, ne izricanje upravnih sankcija ili neosuđivanje zbog ovih djela
 • o) ako se ne liječi zbog alkohola, droga ili stimulativnih supstanci ili se ne liječi,
 • p) Ne izbacivanje iz policijskih institucija iz bilo kog razloga, osim odredbi zdravstvenih propisa,
 • q) da nisu učestvovali, podržavali ili učestvovali u akcijama, sastancima, marševima i mitinzima terorističkih organizacija i njihovom legalnom ili ilegalnom produženju,
 • r) u vrijeme podnošenja zahtjeva nije bio član nijedne političke stranke ili podružnica političkih stranaka,
 • s) Sigurnosna istraga i pretraga arhiva su pozitivni.

UPOZORENJE: NAKNADA ZA ISPIT NEĆE PLAĆATI NAKNADU ISPITA MUČENIKA ILI VAZIFIFIKOVANOG OSOBE, SUPRUGE ILI DJECE.

UPOZORENJE: Budući da će prijave kandidata sa statusom supružnika ili djece mučenika ili osoba s invaliditetom podnositi naša agencija, predstavke kandidata (ime, prezime, TR ID broj, adresa, provincija kvote, 2 kontakt broja, status diplome) i potvrda o mučeništvu ili invalidnosti koju je odobrila nadležna institucija Uzorak moraju poslati na broj faksa 0 312 462 87 29 između datuma prije prijave.

UPOZORENJE: 2020/1. Među kandidatima koji se prijavljuju za ispit Tržišna i susjedska straža;

 • Oni koji su platili naknadu za prijavu, ali ne mogu ili ne mogu izvršiti predbilježbu na mreži,
 • Oni koji se ne prijave lično iako su predali prijavu ili ne ispunjavaju nijedan od zahtjeva za prijavu, koji ne pristupe ispitu, ne mogu pristupiti ispitu, nisu pristupili ispitu, uklonjeni su sa ispita,
 • Nije uspio na ispitu za ocjenu i izbor kandidata,
 • Plaćanje naknade za transakciju koja ne zahtijeva naknadu ili polaganje više od jedne naknade za istu transakciju,
 • Kandidatima koji u njihovo ime ne plate naknadu za ispit neće biti vraćen novac na bilo koji način.

Kandidati znaju kada i gdje će se prijaviti i polagati ispit. www.pa.edu.tr Oni će učiti sa internet adrese. Pored toga, kandidati neće biti obaviješteni poštom ili drugim sredstvima komunikacije. Internet oglas je obavijest. Datumi polaganja kandidata ne mogu se mijenjati nakon što su završeni i objavljeni na mreži. Odgovornost koja proizlazi iz nemogućnosti ličnog prisustvovanja prijavama i ispitima zbog nepoštovanja internetske reklame pripada kandidatima.

UPOZORENJE: Kandidati koji osobno dođu u Centar za prijave i ispite; Zabranjeno je zadržavanje mobilnih telefona, audio, video zapisa, uređaja za snimanje ili druge slične elektronske opreme.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJESohbet


Budite prvi koji će komentirati

Komentari