Obrazovni program za lice pripremljen je za učenike sa posebnim potrebama

Obrazovni program za lice pripremljen je za učenike sa posebnim potrebama
Obrazovni program za lice pripremljen je za učenike sa posebnim potrebama

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja donijelo je razne aranžmane za osobnu obuku učenika sa posebnim potrebama. U skladu s tim, grupe će se formirati uzimajući u obzir fizičke uslove u školi i gustoću učenika. Prva od ovih grupa predavat će licem u lice ponedjeljkom i utorkom, a druga četvrtkom i petkom.


Generalna direkcija za specijalno obrazovanje i smjernice Ministarstva za nacionalno obrazovanje poslala je pismo pokrajinskim direkcijama za nacionalno obrazovanje, u kojem se nalaze tehnički detalji u vezi sa aplikacijom za osobnu obuku koja će započeti 21. septembra.

Prema pismu upućenom s potpisom Mehmeta Nezira Güla, generalnog direktora za specijalno obrazovanje i savjetodavne usluge, akademska godina 19. - 2020. nastavit će se korištenjem mogućnosti "obrazovanja licem u lice i na daljinu" u službenim i privatnim obrazovnim institucijama povezanim s Ministarstvom nacionalnog obrazovanja zbog izbijanja Kovid-2021.

Budući da će neki od učenika s posebnim obrazovnim potrebama nastaviti svoje obrazovanje putem cjelodnevne integracije, dječjih vrtića, dječjih vrtića, škola za specijalnu edukaciju, onih koji su upisani u 1. razred na 1. nivou, te u okviru specijalnih škola osnovnih i drugih osnovnih škola. Oni koji su upisani u prvi razred na časove specijalnog obrazovanja u kojima se primjenjuje kombinovana učionica, nastavit će svoje obrazovanje u ponedjeljak, 1. septembra, licem u lice i na daljinu / uživo, te na daljinu / uživo na drugim nivoima.

Međutim, u obrazovanju licem u lice prednost će se uzeti roditeljima kao osnova za osiguravanje pohađanja učenika u školi. U slučaju da se roditelji izgovore da djecu ne pošalju na obrazovanje licem u lice, učenici će nastaviti obrazovanje na daljinu / uživo.

Studenti koji će proći obuku licem u lice nastavit će svoje obrazovanje jedan dan u adaptacijskoj sedmici i dva dana u sedmici u narednim sedmicama. U ovom procesu edukacija licem u lice bit će podržana nastavom na daljinu / uživo.

Vreme predavanja trajat će 30 minuta

Tokom tjedna integracije, formirat će se grupe od učenika koji su u podružnici u obrazovnoj aktivnosti licem u lice, uzimajući u obzir fizičke uvjete u školi i gustinu učenika. Vreme predavanja smanjit će se na 30 minuta, a učenicima će biti dopušteno da napuste školu najkasnije u 12.30. Pored toga, u okviru borbe protiv Kovid-19, ručak će biti obustavljen u školama.

Tokom tjedna adaptacije, oni koji su upisani u prvi razred u specijalnim obrazovnim vrtićima, dječjim vrtićima, školama za specijalnu edukaciju i oni koji su upisani u prvi razred u specijalnim obrazovnim osnovnim školama i drugim osnovnim školama, prema gustini učenika Grupa učenika / studenata formirana iz ogranka učestvovat će u integracijskim aktivnostima ove sedmice samo jedan dan u sedmici, u različite dane. Na ostalim nivoima nastavnici će aktivnosti na sedmici integracije održavati na isti način kao i lekciju na daljinu / uživo.

Između 21. i 25. septembra 2020. godine, provodit će se aktivnosti prilagođavanja i studije procjene i utvrđivanja uspješnosti koje će biti osnova individualnih obrazovnih programa učenika (BEP). Grupni i individualni raspored kurseva izravno u lice i na daljinu / uživo, koji će biti kreiran prema individualnim karakteristikama učenika, podijelit će se s roditeljima. Neophodne mjere za daljinski pristup / pristup lekcijama poduzet će školska uprava.

Prilagođavanje školi izvršiće se upotrebom knjige "Aktivnosti adaptacije za specijalne učenike", koja će biti objavljena na veb stranici Generalne direkcije za specijalno obrazovanje i vođenje. Nastavnici će biti u stanju da identifikuju i implementiraju različite aktivnosti za obrazovanje licem u lice i različite aktivnosti za obrazovanje na daljinu / uživo iz knjige aktivnosti.

Dezinfekcija će se vršiti srijedom

Dezinfekcija će se obavljati srijedom, kada se obustavi trening licem u lice. Aktivnost obrazovanja na daljinu / uživo nastavnika nastavit će se ovih dana, uključujući i integracijsku sedmicu.

Tokom provođenja adaptacionih aktivnosti, nastavnici grana i područja kao što su vjerska kultura i moralno znanje, vizuelne umjetnosti, muzika, tjelesni odgoj i informatika bit će dodijeljeni školskoj upravi. Potrebnu koordinaciju izvršit će školska uprava kako nastavnici ne bi patili od dodatnih časova tokom tjedna integracije i svih narednih perioda.

U sedmicama nakon 28. septembra, u odjeljenjima koja prolaze licem u lice, obrazovanje će se nastaviti u dvije grupe smanjenjem vremena nastave na 30 minuta i osiguravanjem da učenici napuste školu najkasnije u 12.30. Profesori razredne nastave koji vježbaju kombinirane učionice formiraće grupu učenika / učenika u 1. razredu i dva dana će vježbati licem u lice. Pružit će obrazovanje uživo / na daljinu svojim učenicima na drugim nivoima.

Prva od studentskih grupa koja se obrazuje licem u lice predavat će licem u lice u ponedjeljak-utorak, a druga u četvrtak-petak. Druga grupa, koja tog dana nije prošla obuku licem u lice, moći će daljinski / uživo učestvovati u predavanju grupe, koje nastavnik održava licem u lice pod koordinacijom školske uprave. Obje grupe će moći srijedom nastaviti obrazovanje na daljinu / uživo.

Nakon 28. septembra nastavnici će izvoditi nastavu na daljinu / uživo u skladu sa sedmičnim rasporedom kurseva za sve učenike ostalih razreda. Planiranje nastave na daljinu / uživo izvodit će se u grupama ili pojedinačno, uzimajući u obzir individualne razlike učenika. Vremena nastave će se skratiti i maksimalno će se paziti da se dopre do svih učenika.

Učitelji će roditelje obavijestiti o planiranju predavanja na daljinu / uživo i omogućit će praćenje roditelja. Pokrajinske i okružne državne direkcije za obrazovanje i školske direkcije dužne su osigurati da učenici svih grupa sa invaliditetom imaju koristi od obrazovnih aktivnosti na najbolji mogući način, u okviru lokalnih sredstava.

Praksa u školama za specijalno obrazovanje / strukovne satove održavat će se daljinski / uživo na digitalnim platformama koje pripadaju Ministarstvu nacionalnog obrazovanja s vrlo bogatom aplikacijom i uzorcima video zapisa. Ovi se tečajevi mogu ubuduće održavati licem u lice u skladu s uputama Ministarstva nacionalnog obrazovanja.

Nastavnici će biti dodijeljeni studentima koji studiraju kod kuće ili u bolnici

Prilagodbe u specijalnoobrazovnim srednjim stručnim školama (srednje strukovne škole za osobe sa oštećenim sluhom i tjelesnim invaliditetom) odvijat će se daljinski / uživo prema uzorku rasporeda kurseva u sedmici adaptacije. Nakon 28. septembra, lekcije će se održavati na daljinu / uživo, u skladu sa nedeljnim rasporedom kursa Anadolskog strukovnog programa, koji je prihvaćen u skladu s odlukom Odbora za obrazovanje i disciplinu i implementiran u ovim školama.

Situacije učenika koji studiraju kod kuće ili u bolnici bit će u potpunosti obrađeni u Informacijskom sistemu upravljanja e-školom i dodijelit će se programi tečaja tih učenika i nastavnika. Obrazovanje u lice pružit će se učenicima koji se odluče za kućno obrazovanje u vrtiću / učionici i 1. razredu. Uslovi obrazovanja licem u lice primjenjivat će se na isti način za učenike koji pohađaju školovanje u kući na ovim časovima. Učenici koji se školuju u kući na drugim nivoima pohađaće sopstveni program obrazovanja na daljinu na nivou učionice pod nadzorom učitelja u koji su upisani.

Generalna direkcija za usluge specijalnog obrazovanja i vođenja, "www.orgm.meb.gov.tr", "tid.meb.gov.tr", EBA i mobilne aplikacije i viTube A sadržaj pripremljen na digitalnim platformama poput Instragrama može se koristiti kao resurs. Pored toga, u programe će se uključiti i videozapisi s predavanja za učenike specijalnih škola, pripremljeni za EBA TV i planirani kao 20 predavanja tjedno, obavještavanjem roditelja u skladu s individualnim potrebama učenika od strane nastavnika.

Pripremljeni program psihosocijalne podrške provodit će svi nastavnici kroz obrazovanje licem u lice ili obrazovanje na daljinu, a usluge psihosocijalne podrške pružit će se učenicima i roditeljima. Pored toga, biće dostupne i roditeljske aktivnosti u knjizi „Prilagođavanje za posebne učenike“.

Radovi i postupci na osiguranju uslova potrebnih za higijenu u školama provest će se u skladu sa "Poboljšanjem higijenskih uslova i Vodičem za kontrolu prevencije infekcija u obrazovnim institucijama" i "Vodičem za upravljanje i proučavanje epidemije Kovid-19" koji je objavilo Ministarstvo zdravlja u okviru borbe protiv Kovid-19. Pored toga, sadržaj "Vodiča za informacije o učenicima, Vodiča za roditelje i Vodiča za administratore i nastavnike" koji je pripremilo Ministarstvo nacionalnog obrazovanja podijelit će se sa relevantnim ljudima i stvorit će se svijest.

Sve škole i ustanove specijalnog obrazovanja povezane sa Generalnom direkcijom za specijalno obrazovanje i vođenje obavljaće aktivnosti u okviru programa sertifikacije "Moja škola je čista" i dovršiće svoje napore na dobijanju predmetnog sertifikata.

S obzirom na to da neki učenici kojima je potrebno specijalno obrazovanje mogu imati problema sa nošenjem maski i poštivanjem socijalne distance u obrazovanju licem u lice, nastavnici će pokušati steći ovu naviku.

Problemi u vezi s informacijskim sustavom za upravljanje e-školama, u kojem se obavljaju poslovi sa studentima i transakcije, poput registracije, prijenosa, nadogradnje ocjena, nadogradnje ocjena, rješavat će se prvenstveno putem pokrajinskih i okružnih državnih uprava za obrazovanje, a ako ih bude bilo, neriješene situacije će se putem guvernera dostavljati Ministarstvu za mir.

Sjedala učenika koji će nastaviti školovanje licem u lice u vozilima školskog autobusa bit će uređena na način da se održi socijalna distanca i spriječi međusobni kontakt učenika. Pored toga, roditeljima će biti zabranjeno da uđu u školski autobus, kada treba da uđu u školski autobus zbog više sile, bit će osigurano da nose masku i ne sjede na drugom sjedalu osim navedenog sjedala. Prateće usluge prevoza vozilima školskih autobusa vršit će nacionalne direkcije za obrazovanje.

Stvorit će se odjel za roditelje koji su dužni biti u školi zbog situacije učenika koji nastavlja školovanje licem u lice, gdje ne mogu kontaktirati učenike. Roditelji će obavezno nositi maske za vrijeme školovanja. Od roditelja će se tražiti da budu pažljivi u pogledu poštivanja higijenskih pravila.Sohbet


Budite prvi koji će komentirati

Komentari