Prvi korak je poduzet u UZMAR-ovom autonomnom projektu nazvanom AUTOPLAN

Prvi korak je poduzet u UZMAR-ovom autonomnom projektu nazvanom AUTOPLAN
Prvi korak je poduzet u UZMAR-ovom autonomnom projektu nazvanom AUTOPLAN

Početni sastanak projekta AUTOPLAN (Autonomni sistem za pomoć u plovidbi za klizne i poluklizne čamce) održan je 10. septembra 2020. godine uz učešće projektnih partnera i konsultanata. Na sastanak; Brodogradilište Exp (koordinator projekta - Turska), Tehničko sveučilište u Berlinu (Njemačka), Friendship Systems AG (Njemačka), OES-Offshore Engineering Solutions Inc. (Turska), Univerzitet Mersin (savjetnik - Turska), SVA Potsdam (Njemačka) i univerzitet Piri Reis (savjetnik - Turska).


Kao rezultat međusobnih pozitivnih pregovora prihvaćen je plan rada pripremljen za dizajn i proizvodnju mnogo efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg čamca. Ovaj ekološki čamac s malom potrošnjom goriva također će moći postizati velike brzine. Razvit će se autonomni navigacijski pomoćnik (INA) kako bi klizni čamac predvidio kritične situacije koje se mogu dogoditi tijekom operacija i povećao operativnu sigurnost. Autonomni sustavi koji će smanjiti utjecaj ljudskih faktora u pomorskim nesrećama i povećati sigurnost i udobnost bit će integrirani u optimizirani dizajn broda u okviru projekta. Nakon testova modela za numeričke simulacije i verifikaciju, provest će se sveobuhvatna ispitivanja mora u potpunosti optimiziranog prototipa autonomnog broda.

Projekt AUTOPL, njemačkog Ministarstva ekonomije i energetike i TUBITAK-a iz Turske, ERA-NET Cofund je Europska unija koja je podržana programom Horizon 2020 za istraživanje i inovacije, a koji se odnosi na (Pomorska i morska tehnologija za novu eru) koji se financiraju u okviru.

Sastanak MarTERA 2019 održan je 15. septembra putem mrežne videokonferencije, zbog ograničenja COVID-19, uz učešće jedanaest zemalja, uključujući MarTERA partnere i koordinatore dvanaest finansiranih projekata. Na sastanku, na kojem su koordinatori projekata naglasili ciljeve i ideje svojih projekata, UZMAR je kao koordinator projekta predstavio viziju projekta AUTOPLAN. Sastankom na kojem su uspješno preneseni ciljevi i prezentacije, projektni partneri su ojačali svoju komunikaciju u vezi sa budućom suradnjom.Sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari