Gradska opština Mugla kupiti 70 vatrogasaca

Gradska opština Mugla kupiti 70 vatrogasaca
Gradska opština Mugla kupiti 70 vatrogasaca

Iz gradske općine Muğla:


NAJAVA O NAKUPU VATRE

Da bi se zaposlili u gradskoj opštini Muğla, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima br. 657; Prema odredbama Opštinske uredbe o vatrogasnim jedinicama, javni službenici će se na navedena radna mjesta regrutovati otvorenim imenovanjem, pod uslovom da imaju zvanje, razred, razred, broj, kvalifikacije, tip KPSS, osnovni rezultat KPSS i druge uslove.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI: Opšti i posebni uslovi koje treba slijediti u prijavama za upražnjene vatrogasne kadrove općine Muğla Metropolitan su sljedeći.

1. OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Kandidati koji će se prijaviti za imenovanje u najavljene vatrogasne kadrove moraju imati sledeće opšte uslove navedene u podtački (A) prvog stava člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48.

Budući da je turski državljanin,

Da ne bude lišena javnih prava,

Čak i ako su prošla razdoblja navedena u članu 53 turskog kaznenog zakona; Zločini protiv sigurnosti države, čak i ako je zatvorska kazna ili pomilovanje godinu dana ili više za namerno počinjeno krivično delo, zločini protiv ustavnog poretka i njegovog funkcionisanja, pronevera, iznuda, primanje mita, krađa, prevara, prevara, zloupotreba poverenja, prevara da ne bude osuđen za krivična djela stečaja, nameštanje tendera, nameštanje izvršenja dela, pranje imovine proistekle iz krivičnog dela ili šverc,

Za muške kandidate koji nemaju nikakve veze sa vojnom službom ili nisu navršili staž vojnog roka ili su završili aktivno ili odgodili vojni rok ili prešli u rezervni razred,

Nema duševne bolesti ili fizičke onesposobljenosti koje ga mogu spriječiti da stalno obavlja svoju dužnost,

Kako bi ispunili ostale zahtjeve za prijavu za objavljene pozicije,

2. POSEBNI USLOVI ZA PRIJAVU:

Za najavljene vatrogasne kadrove, da ispune obrazovni zahtjev u odnosu na školu koju su završili i da imaju minimalni KPSS rezultat iz vrsta bodova koji će biti regrutovani na Javnom ispitu za izbor osoblja (KPSS) za ovo obrazovanje,

Vaganje i mjerenje treba biti najmanje 1.67 metara za muškarce, najmanje 1.60 metara za žene na prazan želudac, na prazan želudac i najmanje 1 metara za žene, a ne postoji razlika veća od 10 kilograma (+, -) između dijela s visinom većom od 30 metra i težinom i XNUMX biti maloljetan. Određivanje visine i težine vršiće naša opština,

U zdravstvenom smislu moraju se pridržavati uvjeta rada vatrogasne službe, pod uvjetom da nemaju fobiju poput zatvorenog prostora, uskog prostora i visine,

Imajući najmanje vozačku dozvolu klase B ili C datu odredbama Zakona o saobraćaju od 13.10.1983 i pod brojem 2918 i navedenu u kvalifikacionom delu tabele,

Ne izbacivanje iz javnih institucija i organizacija u kojima su ranije radili iz nediscipline ili moralnih razloga,

3. DOKUMENTI TRAŽENI OD KANDIDATA TOKOM PRIJAVE:

Tokom prijave;

Obrazac prijave iz naše institucije ili opštine http://www.mugla.bel.tr Dostupno će biti s internet adrese.

Sljedeći dokumenti će biti priloženi uz obrazac prijave.

Original ili fotokopija lične karte ili lične karte,

Original ili overena kopija diplome ili uverenja o diplomiranju (kopije može overiti naša opština pod uslovom da se preda original),

Original ili overena kopija Potvrde o ekvivalenciji diplomaca stranih škola (kopije može overiti naša opština pod uslovom da se dostavi original),

Original ili overena kopija vozačke dozvole (kopije može overiti naša opština pod uslovom da se preda original),

Kompjuterski ispis KPSS rezultata sa verifikacionim kodom preuzet sa lokacije OSYM,

Pismena izjava o nevojnoj službi za muške kandidate,

Izjava da ne postoji prepreka da kontinuirano obavlja svoju dužnost,

2 fotografije snimljene u posljednjih šest mjeseci (od kojih će 1 biti zalijepljena u obrazac),

4. LOKACIJA PRIJAVE, DATUM, NAČIN I TRAJANJE:

Kandidati, za polaganje usmenog i praktičnog ispita;

Od 12.10.2020 do kraja radnog vremena do 16.10.2020, Odjel za ljudske resurse i obuku smješten u Vatrogasnoj službi u Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA za mjerenje visine i težine pod nadzorom zdravstvenog osoblja, zajedno sa gore navedenim dokumentima. Postupak prijave dovršit će ličnim prijavljivanjem na prijavnom pultu koji pripada Direkciji podružnice.

Prijave se podnose lično. Prijave podnesene poštom ili na drugi način neće biti prihvaćene.

Prijave podnesene s nepotpunim informacijama i dokumentima ili bez kvalifikacija neće se vrednovati.

5. OCJENA PRIJAVA - NAJAVA PRIHVATLJENE PRIJAVE

1-Provjerom kompatibilnosti TR ID broja i OSYM zapisa, kandidati će biti rangirani prema njihovim KPSS ocjenama, počevši od kandidata s najvišom ocjenom, kandidat će biti pozvan na usmeni i prijavljeni ispit po stopi od pet puta veći broj slobodnih mjesta koja treba imenovati,

2-Ostali kandidati koji imaju isti rezultat kao i posljednji kandidat koji je pozvan na ispit bit će pozvani na ispit.

3 kandidata koji ispunjavaju uslove da polažu ispit dobiće svoje KPSS ocene na veb lokaciji naše opštine 23/10/2020. http://www.mugla.bel.tr Kandidati će moći pristupiti dokumentima za prijavu na ovu adresu.

4-Ovaj dokument će biti predstavljen na ulazu u ispit. Kandidati koji se ne kvalifikuju za ispit neće biti obaviješteni.

6. LOKACIJA, VRIJEME I PREDMETI ISPITA:

Usmeni i praktični ispit će se održati između 02.11.2020 - 11.11.2020 u vatrogasnom kampusu opštine Muğla u Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi br: 3 Menteşe / MUĞLA. Ispiti započinju u 09.00:XNUMX.

Ako se usmeni i praktični ispit ne mogu završiti istog dana, nastavit će se sutradan.

Kandidati koji ne pristupe ispitu najavljenog datuma ispita i / ili ne mogu prisustvovati izgovoru, smatrat će se izgubljenim pravom polaganja.

Usmeni ispit;

1. Ustav Turske,

2. Atatürkovi principi i istorija turske revolucije,

3. Zakon o državnim službenicima br. 657,

4. Osnovno zakonodavstvo o lokalnoj upravi,

Obuhvaća teme.

Praktični ispit;

Izvršit će se na način da uključuje mjerenje profesionalnog znanja i sposobnosti povezanih sa zvanjem osoblja i mjerenje karakteristika kao što su vožnja i sportska izdržljivost.

7. OCJENA ISPITA - PREDMET REZULTATIMA:

Ocjenjivanje na ispitu za vatrogasce;

Usmeni ispit; Ustav Turske, Ataturkovi principi i istorija revolucije, 657 zakona, osnovni zakon koji se odnosi na lokalnu samoupravu sastoji se od ukupno 25 bodova, uključujući 100 bodova i ocjenjuje članove ispitnog odbora u posebno usvojenom izvještaju.

Praktični ispit; Ostvaruje se preko 100 punih bodova, a bodovi koje su dodijelili članovi ispitnog odbora bilježe se u odvojenim zapisnicima.

Ocjenjivanje na ispitu; Rezultat ispita izračunava se polaganjem 40% usmenog dijela ispita i 60% prijavljenog dijela, a ocjene članova ispitnog odbora bilježe se u zasebnom izvještaju. Da biste se smatrali uspješnim na ispitu, potrebno je osvojiti najmanje 60 bodova.

Ocena uspeha kandidata za imenovanje utvrđuje se uzimajući aritmetički prosek ocene ispita koju je napravila opština i ocena KPSS-a i objavljena na veb stranici naše opštine.

Ako su ocjene uspjeha kandidata iste, prioritet će imati viši KPSS rezultat. Polazeći od najviše ocjene uspjeha, određivat će se broj stalnih kandidata i rezervnih kandidata, kao i broj stvarnih kandidata. Glavna i zamjenska lista kandidata bit će objavljene na web stranici opštine i pismeno će se obavijestiti one koji se nalaze na listi.

Ispitni odbor; ima pravo položiti neke ili nijednu od onih objavljenih u najavi za ispit ako bodove postignute nizak ili nedovoljan od kadrova najavljenih za zapošljavanje na kraju ispita.

Tokom prijava i postupaka, ispitivanja onih za koje se utvrdi da daju lažne izjave ili na bilo koji način sakrivaju istinu smatraju se nevaljanima i njihovi zadaci se ne obavljaju. Čak i ako su imenovanja takvih slučajeva određena, njihova se imenovanja otkazuju. Ove osobe ne mogu zahtijevati nikakva prava i bit će podnijeta krivična prijava glavnom javnom tužiocu.

Na rezultate ispita se može uložiti žalba u pisanom obliku u roku od sedam dana od objavljivanja liste uspjeha na web stranici opštine. Prigovore zaključuje ispitna komisija u roku od sedam dana i o tome se pismeno obavještava odgovarajuća osoba.Sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari