Kontejneri kojima se rukuje u lukama povećani su za 8,8 posto

Kontejneri kojima se rukuje u lukama povećani su za 8,8 posto
Kontejneri kojima se rukuje u lukama povećani su za 8,8 posto

Ministarstvo prometa i infrastrukture objavilo je da se količina kontejnera kojima se rukuje u lukama u avgustu 2020. godine povećala za 8,8 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine i dostigla milion 1 hiljadu 31 TEU. Ministarstvo je navelo da su pošiljke kontejnera za izvoz u luke u avgustu porasle za 447 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosile su 5 TEU.


Ministarstvo transporta i infrastrukture objavilo je količinu tereta i kontejnera u lukama u avgustu. U izjavi je izviješteno da se količina kontejnera kojima se rukovalo u lukama u periodu januar-avgust 2020. godine smanjila za 2,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine i ostvarila je kao 7 miliona 410 hiljada 748 TEU. Pored toga, zabilježeno je da je količina obrađenog tereta bila 2,5 miliona 325 hiljada 66 tona, što je porast od 350 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U izjavi je istaknuto da je u kolovozu količina kontejnera koji se rukuje u lukama povećana za 8,8 posto u odnosu na avgust prethodne godine i ostvarena je kao 1 milion 31 hiljadu 447 TEU. Povećao se za 2020 i dostigao 1,9 miliona 40 hiljade 883 tona ”.

239 miliona 387 hiljada 441 tone vanjskotrgovinskog tereta prevezeno morem

Ministarstvo je izvijestilo da su pošiljke kontejnera za vanjsku trgovinu u avgustu porasle za 5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, iznoseći 775 TEU. Konstatovano je da su izvozno orijentisane pošiljke kontejnera izvršene u lukama u avgustu porasle za 519 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosile su 5 TEU, korištene su sljedeće izjave:

„Ispuštanje kontejnera za potrebe uvoza povećalo se za 6,5 ​​posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosilo je 369 TEU. Ukupna količina kontejnera kojima se rukuje u pomorskom transportu za potrebe spoljne trgovine u periodu januar-avgust 775. godine iznosila je 2020 miliona 2,4 hiljada 5 TEU sa smanjenjem od 830 posto u odnosu na isti period prethodne godine. "

Prema podacima Ministarstva saobraćaja i infrastrukture, količina utovara za izvoz u lukama u avgustu 2020. godine smanjena je za 2,5 posto na 10 miliona 727 hiljada 545 tona u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a količina istovara za uvoz bila je 4,9 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Izvijestio je da je porastao za 18 do 766 miliona 397 hiljada XNUMX tona.

U saopštenju je zabeleženo da je ukupna količina tereta koji je prevožen u pomorskom saobraćaju za spoljnotrgovinske svrhe u periodu januar-avgust 2020. godine iznosila 3,7 miliona 239 hiljada 387 tona, uz rast od 441 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Upravljanje tranzitom povećano za 28 procenata

Konstatovano je da se količina tranzitnih kontejnera kojima se rukovalo u lukama u avgustu 2020. godine povećala za 28 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine i iznosila je 190 hiljada 168 TEU, dok je količina tereta porasla za 4,2 posto na 6 miliona 391 hiljadu 765 tona. U izjavi je navedeno da je najviše rukovanja kontejnerom izvršeno u administrativnom području lučke uprave Ambarlı, a u kolovozu je u navedenoj lučkoj upravi obrađeno 257 hiljada 587 TEU kontejnera. Na osnovu tereta, izviješteno je da je najviše rukovanja obavljeno u administrativnom području lučke uprave Kocaeli i obrađeno je ukupno 6 miliona 143 hiljade 163 tone tereta.

Većina kontejnera izvozi u Španiju

U izjavi Ministarstva zabilježeno je da je najveći pomorski utovar u lukama u avgustu 2020. godine iznosio 42 TEU, a najveći izvozni teret ostvaren je u Španiju sa 816 tona. Podijeljeno je da su Grčka i Belgija slijedile Španiju.

U izjavi je navedeno da su kontejneri koji su dolazili iz Grčke sa 71 hiljadu 22 TEU predstavljali najveću količinu istovara kontejnera za potrebe uvoza. Pošiljke kontejnera iz Egipta sa 96,9 hiljadu 68 TEU i iz Izraela sa 816 hiljade 51 TEU slijedile su Grčku. U pisanoj izjavi takođe je zabeleženo da je u avgustu 187. godine najviše rukovanja teretom u spoljnoj trgovini morem ostvareno u prevozu sa Rusijom sa 44 miliona 285 hiljadu 2020 tona. Ministarstvo je također podvuklo da 4 posto kontejnera koji se prevoze u vanjskoj trgovini prevoze brodovi s turskom zastavom.

Najviše se rukovalo u ugalju

Ministarstvo prometa i infrastrukture, sa 2 miliona 214 hiljada 46 tona, izjavilo je da je najveći broj tereta kojim se rukuje u lukama u spoljnoj trgovini kameni ugalj. Slijedilo je staro željezo sa 2 miliona 141 hiljadu 43 tone i sirova nafta sa 1 milion 891 hiljada 309 tona.Sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari