Obuka na radnom mestu za 85 procenata nastavnika u struci

Obuka na radnom mestu za 85 procenata nastavnika u struci
Obuka na radnom mestu za 85 procenata profesora strukovnog obrazovanja

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja pripremilo je sveobuhvatan paket o stručnom usavršavanju svojih nastavnika na radnom mjestu i profesionalnom razvoju koji imaju važno mjesto u osiguranju održivosti koraka poduzetih u posljednje dvije godine u stručnom i tehničkom srednjem obrazovanju i praćenju najnovijih dostignuća u profesionalnim oblastima.


U okviru paketa obuke, 2019 hiljada nastavnika u radionicama i laboratorijama prošlo je obuku na radnom mestu i stručno usavršavanje u 18. godini, dok je taj broj u januaru-avgustu ove godine dostigao 25. Tako je približno 26 posto nastavnika na terenu i u radionicama koji rade na stručnom osposobljavanju dobilo obuku na radnom mjestu i profesionalni razvoj za otprilike dvije godine. Cilj je da 85 posto nastavnika u strukovnim školama pohađa stručno usavršavanje do kraja godine. Zamjenik ministra nacionalnog obrazovanja Mahmut Özer, u svojoj izjavi na tu temu, rekao je da su postigli značajan uspjeh u praksi podrške obrazovanju terenskih nastavnika, što je novi model u strukovnim i tehničkim anadolskim srednjim školama.

"Postignuto je povećanje od 2018 puta na obukama za profesionalni razvoj u odnosu na 10,6. godinu"

Navodeći da se s novopotpisanim protokolima o saradnji, broj nastavnika koji su prošli obuku na radnom mjestu i stručno usavršavanje za 2019. godinu povećao za 7,5 puta u odnosu na prethodnu godinu, Özer je nastavio: `Da bi naši nastavnici u stručnom osposobljavanju i radionicama prošli obuku na radnom mjestu i profesionalni razvoj 2019 ' U 2019. godini 18 hiljada nastavnika prošlo je obuku u okviru paketa obuke koji smo započeli. Zahvaljujući tome, broj nastavnika koji prolaze obuku povećao se za 2018 puta u odnosu na 7,5. godinu. Ove godine smo kontinuirano nastavili isti paket treninga. U strukovnim i tehničkim anadolskim srednjim školama obuka u radu i profesionalnom razvoju 25 nastavnika radionica i laboratorijskih tečajeva završena je obukom u periodu januar-avgust. Dakle, prema planu obuke koji smo započeli 26. godine, pružili smo usluge osposobljavanja na radnom mjestu i stručnom usavršavanju za 2019 posto naših nastavnika na terenu i u radionicama u strukovnom obrazovanju, a postigli smo 85 puta veći rast obuke nastavnika na radnom mjestu i profesionalnog razvoja u odnosu na 2018. godinu Broj nastavnika koji pohađaju obuku na radnom mjestu i stručno usavršavanje do kraja godine doseći će 10,6 hiljade, a 33 posto naših nastavnika na terenu i u radionicama završit će obuku na poslu i profesionalni razvoj u okviru paketa obuke.

Navodeći da raspored obuke napreduje kako je planirano, Özer je naglasio da će ova obuka biti pružena svim nastavnicima stručnih i tehničkih oblasti i radionica za dvije godine. Özer je izjavio da su zbog epidemije novog tipa koronavirusa (Kovid-19) u aprilu koristili i opciju obrazovanja na daljinu na obuci za profesionalni razvoj.

"Prešli smo istorijski prag u obrazovanju učitelja"

Izrazivši da nastavljaju ubirati plodove snažne suradnje koju su uspostavili sa sektorima na svim poljima, Özer je rekao: „Ova saradnja je dala značajan doprinos završetku obuke naših nastavnika na radnom mjestu i profesionalnom razvoju. Za kratko vrijeme, poput dvije godine, prešli smo povijesni prag u obrazovanju učitelja. Do kraja 2020. godine u našim srednjim stručnim školama neće ostati nastavnici koji nisu prošli obuku na radnom mjestu i profesionalni razvoj. Tako će naše stručno i tehničko obrazovanje biti dalje ojačano. Zahvalio bih se našem Generalnom direktoratu za stručno i tehničko obrazovanje, mojim kolegama, predstavnicima sektora i nastavnicima koji su doprinijeli ovom procesu. "Sohbet


Budite prvi koji će komentirati

Komentari