Institucija sudske medicine za zapošljavanje 60 osoblja

Institucija sudske medicine za zapošljavanje 60 osoblja
Institucija sudske medicine za zapošljavanje 60 osoblja

Iz Ministarstva pravde, Instituta za sudsku medicinu


1) radi zapošljavanja u centralnim i pokrajinskim organizacijama Instituta za sudsku medicinu, u skladu sa članom 657 / A Zakona o državnim službenicima br. 4;

Osoblje će biti zaposleno za 1 operatera za pripremu i kontrolu podataka, 24 kemičara, 4 laboranata, 9 zdravstvenih tehničara, 18 tehničara i 3 kuhara, čija su lokacija, naziv i kvalifikacije utvrđeni u Prilogu-2, prema rezultatima usmenog ispitivanja koji će održati Zavod za sudsku medicinu.

2) Kandidati koji su ušli u KPSS za 2018. godinu i osvojili najmanje 70 bodova od vrste rezultata potrebnog za osoblje moći će da se prijave za usmene ispite koje će održati Predsedništvo Instituta za sudsku medicinu. Oni koji će se prijaviti moraju ispuniti uslove navedene u petom i šestom članu Ministarstva pravde o ispitivanju, imenovanju i premještaju državnih službenika i uslove navedene u četvrtom članu ove najave.

3) Kandidati će biti pozvani na usmene ispite, 10 puta veći od broja objavljenih radnih mjesta za svako osoblje, počevši od najvišeg broja bodova, na osnovu bodova dobijenih na centralnom ispitu.

4) Oni koji se prijave moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete utvrđene u Prilogu-1.

Opći uvjeti:

a) biti državljanin Republike Turske,

b) Da se ispune starosni zahtjevi navedeni u članku 18. Zakona br. 2020 657. rujna 40., što je rok za podnošenje zahtjeva, a ne da navrše 35 godina od prvog dana siječnja u godini u kojoj se održava središnji ispit. (Oni koji su rođeni 01. januara 1983. i nakon nje moći će se prijaviti.)

c) Nema interesa za vojnu službu ili nije navršio starosnu dob za odsluženje vojnog roka, odslužio je aktivnu vojnu službu ili je odložen ili premješten u rezervni razred,

ç) da ne bude osuđen za krivična djela navedena u izmijenjenoj klauzuli 657/48-A / 1 Zakona br. 5,

d) Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 657. Zakona br. 53, koji nema mentalnu bolest koja bi ga mogla sprečiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost,

e) Ne oduzimanje javnih prava,

f) Osigurati kvalifikaciju koja je potrebna za osoblje koje će biti imenovano u roku za prijavu.

5) Mesto i način prijave:

Prijave Instituta za sudsku medicinu http://www.atk.gov.tr bit će napravljen na službenoj web stranici na adresi. Nakon prijave na web mjestu neće se slati dokumenti poštom ili drugim komunikacijskim kanalima. Kandidati moraju imati pripremljen PDF ili format slike ovih dokumenata, jer se fotografija i KPSS dokument sa rezultatima i diploma ili privremeni diplomski dokument moraju učitati u sistem tokom prijave. Registracijski broj prijave sustav će automatski dati kandidatima koji pravilno završe proces prijave.

6) Datumi prijave:

Prijave počinju u ponedjeljak, 7. septembra 2020. u 10.00:18, a završavaju se u petak, 2020. septembra 17.00. u XNUMX:XNUMX.

7) Evaluacija prijava:

Prema obrazovnom nivou kandidata koji su se prijavili i čije su prijave prihvaćene, rangiranje će se vršiti prema najnižem rezultatu počevši od najvišeg rezultata na osnovu rezultata KPSS P3 i KPSS P93. Kao rezultat ovog rangiranja kandidat koji bude 10 puta viši od najavljenog broja osoblja ima pravo na usmeni ispit.

Prijave kandidata koji su utvrđeni da su tijekom prijave i postupaka dali lažne izjave ili predali nedostajuće dokumente neće se uvažavati i bit će poništene čak i ako se imenuju za njih. Protiv kandidata u ovoj situaciji poduzimat će se pravni postupak prema općim odredbama.

Rezultati prijave i rezultati ispita bit će objavljeni na web stranici Zavoda za sudsku medicinu. Budući da će najave, najave i obavijesti koje će biti objavljene biti u obliku obavijesti, kandidatima se neće dati dodatna obavijest.

8) Mesto, datum i vreme usmenog ispita:

Usmeni ispiti za sve najavljeno osoblje održat će se u sjedištu Instituta za sudsku medicinu u Istanbulu, Bahçelievler, Istanbul, a datumi usmenog ispita bit će naknadno objavljeni.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJESohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari