Zahtjev za diplomom pravnog fakulteta da biste postali sudija! Kako postati sudija?

Uklonjena diploma za pravni fakultet da biste postali sudija
Uklonjena diploma za pravni fakultet da biste postali sudija

Zahtjev za diplomom pravnog fakulteta da biste postali sudija! Kako postati sudija? ; Mnoge promjene na polju obrazovanja objavljene su i ukazom br. 703, koji je potpisao predsjednik Erdoğan. Sudija Köse, službenik za štampu Sindikata sudija, dao je informaciju da će "novom uredbom diplomci univerziteta moći suditi".

Upravni sudija sa četvorogodišnjom dodiplomskom diplomom


Mnoge promjene na polju obrazovanja objavljene su i ukazom br. 703, koji je potpisao predsjednik Erdoğan. Sudija Köse, službenik za štampu Sindikata sudija, dao je informaciju da će "s novom uredbom diplomci univerziteta moći suditi".

Uredbom br. 703 objavljenom u Službenom glasniku promijenjeni su uslovi za upravnog sudiju.

Sudac Köse rekao je: "Ukinuta je zakonska prepreka diplomcima najmanje četverogodišnjih odjela kao što su fizikalna terapija, veterina, francuski jezik, klimatski inženjering, teologija, sumerologija i medicina da postanu upravni suci. Promjenom u obliku posjedovanja najmanje četverogodišnje univerzitetske diplome u drugim oblastima koje će ministarstvu trebati, ministarstvo je dobilo ovlaštenje da one koji imaju četverogodišnju dodiplomsku školu iz bilo koje oblasti stave na upravni sudski ispit.Sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari