300 učenika muškog pola regrutirano je za žandarmeriju i obalni stražarski fakultet Yapilack

Muškarci se mogu zaposliti na žandarmerijskom i obalnom fakultetu sigurnosti.
Muškarci se mogu zaposliti na žandarmerijskom i obalnom fakultetu sigurnosti.

Kako bi se zadovoljile redovne potrebe časnika Glavne zapovjedništva žandarmerije, 300 studenata bit će primljeno na Fakultet žandarmerije i obalne straže (JSGF).


Prijave se podnose od 03. srpnja do 03. kolovoza 2020. u svrhu ispunjavanja potreba aktivnih oficira Generalne komande žandarmerije. Vrijeme početka i završetka aplikacije, uvjeti isporuke i drugi detalji; www.jandarma.gov.t je ve www.jsga.edu.t je Navodi se u Vodiču za studentsku primjenu žandarmerijskog i obalnog straža (JSGF) 2020.

USLOVI PRIJAVE

 • a. Prijave su samo https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Ulaz će se vršiti putem portala e-Vlade putem internetskih adresa, putem sustava za opskrbu kadrovima Akademije žandarmerije i obalske straže. Prijave podnesene putem pošte ili lično izvan internetskog okruženja neće se razmatrati.
 • b. Podnosioci prijava moraju se prijaviti nakon ispunjavanja potpunih „Smjernica za aplikante“.
 • c. Prijave počinju 03. jula 2020. i završavaju se 03. avgusta 2020. u 17 sati.
 • d. U sustav za regrutovanje kadrova za žandarmeriju i obalnu stražu ući će se putem prolaza za e-Vladu s lozinkom za e-vladu, mobilnim potpisom, e-potpisom, turskom ličnom karticom ili mogućnostima Internet bankarstva.

MJESTO PRIJAVE, VRIJEME I NAČIN METODE

 • a. reference https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Pristup se može pristupiti sa internetskih adresa
  E-uprava predsjedništva žandarmerije i obalske straže putem sustava za opskrbu osoblju
  Lozinka za e-vladu, mobilni potpis, e-potpis, TC osobna karta ili internetsko bankarstvo kroz kapiju
  Jedna od opcija ući će između 03. jula i 03. avgusta 2020. godine.
 • b. Spisak kandidata čija prijava je prihvaćena i imaju pravo na polaganje izbornih ispita i ispita
  relevantni principi prakse, ispitni centar, datum ispita i sve ostale najave
  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Ulaz će biti najavljen sa internetskih adresa.
 • c. Prijave se ne smiju podnositi na Internetu bez čitanja vodiča za aplikaciju. Primjena
  Zbog netačnih kodova i lažnih izjava koje mogu biti dane u toku najava,
  Kandidat je odgovoran za negativne posljedice.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


Budite prvi koji će komentirati

Komentari