Propisi o mašinskim vlakovima

upravljanje inženjerstvom
upravljanje inženjerstvom

REGULACIJA VLAKNOG STROJA


1. POGLAVLJE

Svrha i područje primjene, osnove i definicije

Svrha i opseg

ARTICLE 1 - (1) svrha ove Uredbe; Odrediti postupke i načela koja se tiču ​​minimalne stručne spreme, zdravstvenih uvjeta, radnog vremena i dokumenata koje trener treba imati da bi sigurno obavljao svoju dužnost.

(2) Ova Uredba odnosi se na mašinske vozače koji obavljaju vuču i upravljanje vučnim vozilima na nacionalnoj mreži željezničke infrastrukture.

(3) Ova Uredba;

a) Osobe koje obavljaju prijevoz vlakovima i upravu u gradskim javnim željezničkim sistemima javnog prijevoza, kao što su prigradski, metro i tramvaj, neovisni o nacionalnoj mreži željezničke infrastrukture,

b) Osobe koje su neovisne od nacionalne mreže željezničke infrastrukture i koje upravljaju vlakom i upravljaju vlakovima na željezničkoj infrastrukturi uspostavljenoj da zadovolje unutrašnje potrebe za prevoz tereta određenog preduzeća ili institucije,

c) Osobe koje upravljaju i upravljaju vlakovima za zabavni park, muzejsku izložbu, demonstracije i slične svrhe nezavisno od nacionalne mreže željezničke infrastrukture,

To ne pokriva.

podrška

ARTICLE 2 - (1) Ova Uredba; Pripremljen je na temelju podstavaka (a) i (d) prvog stavka članka 26. Uredbe o organizaciji i dužnosti Ministarstva prometa, pomorstva i veza br. 9 od 2011.

definicije

ARTICLE 3 - (1) U ovoj Uredbi;

a) Ministar: Ministar saobraćaja, pomorstva i komunikacija,

b) Ministarstvo: Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i komunikacija,

c) Sertifikacija: Aktivnost osoblja koju treba da utvrdi i dokumentuje nezavisna institucija ili organizacija u pisanoj formi, u skladu sa posebnim standardom ili tehničkim propisom,

ç) Vučno vozilo: bilo koja vrsta lokomotive ili automobila, vlakovi koji se kreću s pogonskom snagom koju motor na njemu stvara,

d) Teška nesreća: uslijed nesreće vlaka, slijetanja vlaka, smrti najmanje jedne osobe, teške ozljede pet ili više ljudi, teške štete na vozilima, na putu, ostalim objektima i / ili okolišu najmanje šest miliona TL. nezgode koje se otvaraju, slične nesreće koje jasno utječu na upravljanje sigurnošću ili sigurnosna pravila,

e) Operator željezničke infrastrukture: Javna pravna lica i kompanije ovlaštene od Ministarstva za upravljanje željezničkom infrastrukturom na siguran način i nudeći ih uslugama željezničkih željezničkih operatera,

f) Generalna direkcija za regulatorne poslove u željezničkom saobraćaju: Služba Ministarstva koja je odgovorna za izvođenje radova i operacija koje će obavljati Ministarstvo u okviru ove Uredbe,

g) Željeznički centar za obuku i ispite: Ustanova ili organizacija u kojoj se primjenjuju obuke i pregledi koje je ovlastilo Ministarstvo i koji obavljaju kritične dužnosti u obavljanju poslova u željezničkom prevoznom prometu i provodi se certificiranje,

ğ) Željeznički željeznički prijevoznik: javna pravna lica i kompanije ovlaštene od Ministarstva za obavljanje tereta i / ili prevoza putnika na nacionalnoj mreži željezničke infrastrukture,

h) Sistem upravljanja sigurnošću: Organizaciona struktura koja će osigurati siguran rad svih operatera, sustavno određivanje mjera za smanjenje opasnosti i nesreća, smanjenje rizika i, u skladu s tim, revizija pravila, uputstava i procesa,

ı) Lokomotiva: Vozilo željezničkog sustava koje se kreće s pogonskom snagom koju motor na njemu pokreće i tim kretanjem vuče vozila povezana na prednju ili stražnju stranu,

i) Kopija ovjerene dozvole za vozača vlaka: Dokument izdat od strane željezničkog željezničkog prijevoznika ili operatera infrastrukture, u kojem su informacije sadržane u znački strojovođe u običnom tekstu,

j) Automobilski: Vozilo željezničkog sustava koje se kreće s pogonskom snagom koju proizvodi motor na njemu, a koje je po potrebi pričvršćeno na stražnju i prednju stranu vozila, pomiče vučena vozila i / ili također omogućuje prevoz putnika i tereta na njemu,

k) Lijekovi i stimulansi: svaka supstanca koja pokaže svoj učinak na centralni nervni sistem i uzrokuje privremene ili trajne promjene u percepciji, raspoloženju, svijesti i ponašanju mijenjanjem funkcija mozga,

l) Psihotehničko ocjenjivanje: metoda ispitivanja i evaluacije namijenjena mjerenju fizičkih i mentalnih karakteristika pojedinca pomoću testova, kako bi se utvrdilo je li pojedinac prikladan za određeni posao kako bi se otkrilo kompetentnost pojedinca za određeni posao,

m) Psihotehnički centar za evaluaciju: Centar za psihotehničku evaluaciju licenciran od Ministarstva zdravlja,

n) Izveštaj zdravstvenog odbora: izveštaji odbora koje su primile punopravne državne bolnice i sveučilišne bolnice u državnom vlasništvu, kao i izveštaji odbora izdati od strane drugih pružalaca zdravstvenih usluga u slučaju hitne bolesti ili na osnovu operacije,

o) Sustavi javnog gradskog željezničkog prijevoza: podzemni, tramvajski, prigradski i slični željeznički sustavi koji se nude radi zadovoljavanja potreba prijevoza između središta grada ili urbaniziranog pokrajinskog provincije i okolnih područja koja nisu povezana s nacionalnom željezničkom mrežom,

d) TCDD: Glavna uprava državne uprave za željeznice Republike Turske,

p) Državne željeznice Republike Turske TCDD Transportation Inc .: Transport Inc.,

r) Vlak: serija koju primi jedno ili više vučnih vozila i jedno ili više vučnih vozila ili jedno ili više vučnih vozila,

s) Vlak mašinovođa: Unutar radnog vremena i pravila rada utvrđenih zakonima, sigurno, udobno i ekonomično, zdravlje i sigurnost na radu, okoliš i standardi kvaliteta i propisa, radna uputstva, vučna vozila koja voze voze sa vučnim vozilima pripremljena, dostavljena i otpremljena. kvalifikovana tehnička osoba,

ş) Dozvola za vozača vlaka: dokument koji dokazuje da je vozač vlaka ovlašten voziti voz na kojim željezničkim linijama i koja vučna vozila upravljaju i upravljaju,

t) vozačka dozvola: dokument koji dokazuje da vozač vlaka ima zdravstvene uslove, psihotehničku i profesionalnu kvalifikaciju potrebne za siguran posao,

u) Set vlaka: Svaki putnički voz koji se sastoji od jednog ili više vozila, fiksnih ili unaprijed određenih,

ii) nacionalne mreže željezničke infrastrukture: pokrajinski i okružni centri nalaze se na teritoriju Turske i drugim mjestima sa lukama, zračnim lukama, organiziranim industrijskim zonama, logističkim i teretnim centrima, povezujući integriranu željezničku infrastrukturnu mrežu koja pripada javnosti ili kompaniji,

izražava

Drugi dio

Potvrda mašinovođa vlaka

Opća razmatranja

ARTICLE 4 - (1) Da bi mašinovođa vlaka obavljao vuču i upravljanje vučnim vozilom, mora imati dozvolu mašinovođa i licencu mašinovođa vlaka.

(2) Dok mašinovođa vlaka obavlja i obavlja vučno vozilo, mašinski vozač dužan je čuvati vozačku dozvolu i značku.

(3) Željeznički željeznički prijevoznici i infrastrukturni operatori odgovorni su za nadgledanje i uspostavljanje sustava registracije za vozača vlaka kojega zapošljava ili radi po ugovoru o usluzi, kao i da ima dozvolu za vozača vlaka i vozačku dozvolu.

TREĆI DIO

Vozačka dozvola

Minimalni uslovi za sticanje vozačke dozvole

ARTICLE 5 - (1) Kvalifikacije potrebne za podnosioce zahtjeva za sticanje vozačke dozvole su sljedeće:

a) da je na dan prijave navršio dvadeset godina,

b) Omogućiti barem jedan od sljedećih formalnih uvjeta obrazovanja:

1) da diplomiram iz područja tehnologije željezničkih sistema električne elektronike željezničkih sistema, elektrotehnike, mašina za željezničke sisteme, mehatronike za željezničke sisteme srednjoškolskih ustanova koje pružaju stručno i tehničko obrazovanje,

2) dvogodišnje stručne škole; električna i elektronska tehnologija željezničkih sustava, tehnologija strojeva željezničkih sustava, tehnologija cestovnih željeznica, mehanika šinskih sustava, upravljanje željezničkim sistemima, strojevi, motor, električna, električna i elektronička diplomiranje,

3) Da biste diplomirali na četverogodišnjem inženjerskom, željezničkom sistemu ili tehničkom preddiplomskom dodiplomskom programu univerziteta.

c) da se sledeća dokumenta uzimaju iz bolnica najmanje šezdeset dana pre datuma za dobijanje dozvole za vozača voza:

1) Izveštaj zdravstvene komisije koji potvrđuje da ispunjava zdravstvene uslove navedene u Aneksu-1,

2) Izveštaj dobijen od laboratorija koje je odobrilo Ministarstvo zdravlja u vezi sa tim da je dobio „negativan“ rezultat na testu na lekove i stimulanse,

3) Izvještaj o psihotehničkoj procjeni dobiven od centra za psihotehničku evaluaciju licenciranog od Ministarstva zdravstva u skladu s postupcima i načelima iz Priloga-2,

ç) da je uspješno završio program osnovne obuke mašinovođa, organiziran u skladu s pitanjima navedenim u Prilogu-3, ​​iz željezničkog centra za obuku i ispit, te da je dobio potvrdu o sudjelovanju,

d) Da biste dobili najmanje 100 (sedamdeset) bodova od 70 (sto) sa ispita stručnog znanja prijavljenog u željezničkom centru za obuku i ispit ovlaštenom od Ministarstva ili Ministarstva, najviše dvanaest mjeseci prije datuma prijave.

Ugovaranje vozačke dozvole

ARTICLE 6 - (1) Ovlaštenje za organiziranje vozačke dozvole vlaka pripada Ministarstvu.

(2) Vozačka dozvola za vozača uređena je za stvarne ljude. Vlasništvo pripada stvarnoj osobi kojoj je uređeno. Organizacija u kojoj mehaničar vlaka radi nema ovlaštenja štedjeti na vozačkoj dozvoli.

(3) Prijave za uređenje dozvole za vozača vlaka mogu podnijeti pojedinačno ili pravno lice u ime te osobe.

(4) Ministarstvo zaključuje postupke u pogledu aranžmana vozačke dozvole najkasnije u roku od trideset radnih dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Ministarstvo podatke o izdatim, obnavljanim, obustavljenim ili poništenim licencama čuva u vlastitom sustavu registracije.

Valjanost vozačke dozvole i povremena obaveštenja

ARTICLE 7 - (1) Dozvola za strojovođe vrijedi deset godina ako se periodične obavijesti iz ovog članka podnose Ministarstvu.

(2) Periodične obavijesti vozač vlaka primio je u dobi od četrdeset pet, pet, četrdeset pet i pedeset pet, tri, i nakon pedeset i pet, svake dvije godine od strane njega ili njegove institucije, u posljednjih šezdeset dana, u Prilogu-1. Sastavljaju se originali navedenih zdravstvenih i psihotehničkih izvještaja o procjeni navedenih u Prilogu-2.

(3) Željeznička infrastruktura ili željeznički željeznički prijevoznici osiguravaju da mehaničari vlakova kojima upravljaju prolaze obuku za obnovu u intervalima navedenim u sustavu upravljanja sigurnošću poduzeća. Ovi treninzi su evidentirani u kompanijskom sistemu upravljanja sigurnošću. Valjanost dozvole provjerava Ministarstvo prema tim evidencijama.

Ukidanje i otkazivanje vozačke dozvole vozača

ARTICLE 8 - (1) U slučaju da se periodične obavijesti iz članka 7. i / ili u razmacima utvrđenim u sustavu upravljanja sigurnošću poduzeća utvrde u inspekcijama koje provodi Ministarstvo, obnavljanje obnove ne provodi se na vrijeme, započinje sljedeći postupak:

a) Ministarstvo će suspendovati rok važenja licence na neodređeno vreme tako što će pismenim putem prijaviti ovu situaciju vlasniku dozvole i instituciji u kojoj nosilac licence radi, zajedno sa svojim obrazloženjem,

b) Strojovođa vlaka, čija je licenca suspendirana, ne može mu dodijeliti dužnost pošiljke i uprave od strane institucije za koju radi,

c) Ako se vrše periodične obavijesti navedene u članku 7 i / ili se obnavljaju obnavljanja, ukida se status suspenzije licence.

(2) Dozvolu mašinovođe poništava ministarstvo na dvije godine u slučaju da izazove tešku nesreću, pod uvjetom da je pravosudnim tijelima dokumentira da je u potpunosti neispravna. U ovom se slučaju uzima u obzir vrijeme od posta nakon incidenta.

Obnavljanje vozačke dozvole

ARTICLE 9 - (1) Dozvolu vozača vlaka Ministarstvo obnavlja u sljedećim slučajevima:

a) Prošlo je deset godina od datuma izdavanja,

b) izgubljena ili ukradena licenca,

c) oštećenja vozačke dozvole,

ç) Promjena podataka o vozačkoj dozvoli,

d) Otkazivanje vozačke dozvole.

(2) Ministarstvo zaključuje postupke koji se odnose na obnovu vozačke dozvole vozača u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Dokumenti potrebni za obnovu vozačke dozvole su:

a) Zahtev za prijavu,

b) validan izveštaj lekarske komisije i izveštaj o psihotehničkoj proceni,

c) original vozačke dozvole ako nije izgubljen,

ç) dvije fotografije,

d) Dokument koji pokazuje da je plaćena taksa za vozačku dozvolu vozača.

Naknada za vozačku dozvolu vozača

ČLAN 10 - (1) Za svaku dozvolu za vozača vlaka koju Ministarstvo organizuje i obnavlja, naplaćuju se pristojbe navedene u Prilogu 4.

(2) Naknade za vozačke dozvole za vozača primjenjuju se povećanjem stope revalorizacije utvrđene u skladu sa Zakonom o poreznom postupku od 4/1/1961 i broj 213 za tu godinu, koja vrijedi od početka svake kalendarske godine.

(3) Naknada za vozačku dozvolu vozača polaže se na račun Ministarstva obračunskog fonda za knjigovodstvo preduzeća.

POGLAVLJE ČETIRI

Trenirajte mašinsku značku

Općenito o značci vozača vlaka

ARTICLE 11 - (1) Značku mašinovođa vlaka uređuje infrastrukturni operator ili željeznički prijevoznik u kojem vlakić vlaka radi, u skladu s načelima utvrđenima u ovoj uredbi.

(2) Operatori željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici stvaraju i objavljuju patente mašinskih mašinovođa u svom sustavu upravljanja sigurnošću i objavljuju ih na vlastitim web stranicama.

(3) Značka vozača vlaka daje se mašinovođaju kao jedna originalna.

(4) Vlasništvo dozvole za strojovođe pripada instituciji ili organizaciji u kojoj vozač vlaka radi značku.

(5) Operatori željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici uspostavljaju sustav evidencije u registru u koji se pohranjuju informacije o značama mašinovođa vlaka.

(6) Operatori željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici dostavljaju sve podatke u vezi s dozvolom za vozača vlaka izdate Ministarstvu najkasnije u roku od pet radnih dana na zahtjev.

Izuzetne situacije

ARTICLE 12 - (1) U sledećim izuzetnim slučajevima; Nije potrebno da mašinovođa vlaka ima značku mehaničara vlaka za infrastrukturu i vučno vozilo za prijevoz i upravljanje maksimalnom brzinom kojom odredi operator infrastrukture.

a) zbog kvara koji otkrije operator željezničke infrastrukture, u promijenjenom putu vozova ili na linijama koje se održavaju i popravljaju,

b) prilikom uvođenja, testiranja ili isporuke novog voza ili lokomotive,

c) Na nacionalnoj mreži željezničke infrastrukture, u izložbenim, turističkim i sličnim svrhama vozova od historijske vrijednosti,

ç) U slučaju da najmanje jedan mašinovođa prati vozačku dozvolu za relevantnu infrastrukturu i vučno vozilo, u slučaju da praktičnu obuku i / ili ispite obavi onima koji žele postati vozač vlaka

d) Kada se stavi u pogon nova linija, kada će se vozilo koristiti pod nadzorom službenika proizvođača pruge i službenika iz odgovarajuće infrastrukturne kompanije, zajedno s mehaničarima koji će liniju prvi koristiti.

(2) Kada se željeznički željeznički prijevoznici susreću sa situacijom navedenom u prvom stavku ovoga članka, obavještavaju nadležnog operatora infrastrukture o situaciji i odluci koju su donijeli.

(3) Operator željezničke infrastrukture nema ovlasti utjecati na odluku željezničkog željezničkog prijevoznika u pogledu situacija navedenih u prvom stavku ovoga članka.

(4) U slučaju najmanje jednog vozača vlaka koji ima dozvolu za vozača vlaka za odgovarajuću infrastrukturu i / ili vučno vozilo u kabini vozača vlaka, situacije navedene u prvom stavku ne smatraju se izuzetnim slučajevima.

Minimalni uslovi za uređivanje značke strojovođa

ARTICLE 13 - (1) Osobe kojima će se izdati značku vozača vlaka moraju imati sljedeće uvjete:

a) imati valjanu vozačku dozvolu,

b) biti zaposlenik željezničkog infrastrukturnog operatera, željezničkog prijevoznika ili firme koja pruža usluge ugovora tim operaterima,

c) biti uspješan u ispitivanju koje mjeri profesionalne kompetencije u vezi sa željezničkom infrastrukturom koja se koristi i / ili vučnim vozilom kojim će se upravljati vozom navedenim u Prilogu 5 koji primjenjuje željeznički centar za obuku i ispite ovlašten od Ministarstva,

ç) Biti osposobljen i dokumentirati dijelove sustava upravljanja sigurnošću koji koristi operator željezničke infrastrukture ili željeznički prijevoznik za koji radi, a koji se tiču ​​mašinovođa vlaka.

Vlak kategorije autorizacije vozačkih dozvola

ARTICLE 14 - (1) Značka mašinovođa vlaka organizirana je u dvije kategorije koje označavaju opseg odobrenja strojovođa:

a) Kategorija A: Putnici i / ili teretni vozovi

b) Kategorija B: Oni koji voze željeznička vozila osim onih koji koriste putničke i / ili teretne vozove.

(2) Operatori željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici i vozilo, koje privlače kategorije navedene u prvom stavku ovog članka, kreiraju kategorije autorizacije prema linijskom segmentu i potrebama.

(3) Strojovođa vlaka može biti ovlašten za jednu ili više kategorija ili podkategorija iz prvog stavka ovog članka, ako ispunjava potrebne uvjete.

(4) Ako strojovođa vlaka stekne nove kvalifikacije vezane za infrastrukturu i vučna vozila kao rezultat obuke i ispita, stečene kvalifikacije upravljač željezničke infrastrukture ili željeznički prijevoznici obrađuju najkasnije u roku od pet radnih dana do dozvole mašinovođa.

Vlak mehaničkog formata značke

ARTICLE 15 - (1) Format značke vozača vlaka uređen je prema kriterijima navedenim u Prilogu 6.

Važnost značke vozača vozača

ARTICLE 16 - (1) Da bi dozvola za vozača vlaka i dalje bila valjana, vozač vlaka mora biti uspješan na ispitima koji se održavaju u sljedećim vremenskim intervalima:

a) Podaci o vučnom vozilu: svake tri godine,

b) Informacije o infrastrukturi, uključujući pravac rute i pravila rada: Svake tri godine ili nakon bilo kakvog prelaska relevantne rute duže od osamnaest mjeseci.

(2) Ako su ispunjeni uvjeti iz prvog stava ovog člana, ova se situacija upisuje u evidenciju registra i na značku strojovođe.

(3) Operatori željezničke infrastrukture ili željeznički prijevoznici, mašinovođa vlaka koji rade u svom tijelu; Ako utvrdi da ne može ispuniti uvjete profesionalne kvalifikacije navedene u ovoj uredbi, poduzima sljedeće mjere:

a) suspendovati značku odnosne osobe na neodređeno vrijeme u nedogled,

b) Ne daje vozača vlaka vlaku i upravlja sve dok se ponovo ne dokumentiraju minimalni uvjeti.

(4) U slučaju da strojovođa smatra da to predstavlja prepreku za sigurno obavljanje svoje dužnosti u pogledu zdravlja i / ili psihotehnike:

a) Obavještava ovu situaciju operateru željezničke infrastrukture ili željezničkom prijevozniku u kojem radi,

b) Operater željezničke infrastrukture ili željeznički prijevoznik koji prima takve informacije osigurava da ovaj mehaničar prođe zdravstvene i psihotičke tehničke procjene iz Priloga 1.

(5) Značku vozača vlaka, za čije se sumnja u zdravstveno stanje, suspenduje operator željezničke infrastrukture ili željeznički prijevoznik. Dužnosti isporuke i administracije vlaka ne daju se mašinovođaju bez prikupljanja izvještaja medicinske komisije i izvještaja psihotehničke procjene.

(6) U slučaju da rad mehaničara vlaka iz bilo kojeg razloga prestane, istječe važnost značke strojovođa.

(7) Ako osobe koje treniraju trenere prema ugovoru o uslugama ne upravljaju bilo kojim vlakom osamnaest mjeseci, valjanost vozačke dozvole istječe čak i ako se ugovor o uslugama nastavi.

Prekid ugovora o radu mašinovođe

ARTICLE 17 - (1) Operateri željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici dužni su pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od pet radnih dana od zasnivanja željezničkog vozača koji je u njima zaposlen ili radi u svoje ime u okviru ugovora o uslugama.

(2) Ako prestane ugovor o radu mašinovođa, preduzeće u kojem mašinovođa radi izdaje se osobi čiji se ugovor o radu raskida uređivanjem sledećih dokumenata:

a) Kopija ovjerene značke vozača vlaka definirana u članku 18.

b) Kopija svih dokumenata koji dokumentiraju sve obuke, kompetencije i iskustvo vožnje vlaka koje je mašinovođa završio tokom svog zaposlenja.

(3) Željeznički željeznički prijevoznik ili operator infrastrukture može poduzeti mjere kako bi osigurao da drugi željeznički željeznički prijevoznik ili operator infrastrukture ne koristi nepravedno u slučaju da vozač dobrovoljno prepusti svoje investicije da osposobi vozača.

Ovjerena kopija vozača vlaka

ARTICLE 18 - (1) Uslovi formatiranja koje će ispunjavati željeznički infrastrukturni operateri ili željeznički prijevoznici prilikom uređenja preslike odobrenog primjerka mehaničara vlaka dati su u Prilogu 6.

(2) Mehaničar vlaka može zatražiti odobrenje strojovođe mašinovođe u ustanovi u kojoj radi za vrijeme obavljanja dužnosti. Operatori željezničke infrastrukture ili željeznički željeznički prijevoznici dužni su izdati ovjerenu kopiju vlaka i dostaviti je mašinovođaju najkasnije pet radnih dana od datuma zahtjeva.

(3) Kopija autorskog prava zaštićenog vozača vlaka pripada stvarnoj osobi.

(4) Odobrena kopija strojovođa vlaka ne ovlašćuje mehaničara vlaka da koristi odgovarajuću infrastrukturu niti da upućuje i upravlja vlakom.

(5) Kopija odobrene oznake mašinovođe za vlakove ne može se koristiti umjesto originala značke strojovođe u provjerama dokumenata koje provodi Ministarstvo.

(6) Ako je mašinovođa vlaka kojem je istekao ugovor o radu u radnom odnosu kod drugog operatera željezničke infrastrukture ili željezničkog prijevoznika, njegov novi poslodavac uzima u obzir podatke u obliku ovjerene značke mašinovođa vlaka.

ODJELJAK PET

Profesionalne kompetencije

Stjecanje i praćenje profesionalnih kompetencija

ARTICLE 19 - (1) Operatori željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici odgovorni su za stjecanje stručne kvalifikacije utvrđene ovom Uredbom i nadgledanje stanja tih kvalifikacija za vozača vlakova koje zapošljavaju ili rade po ugovoru o uslugama.

(2) Operatori željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici uspostavljaju sustav registracije u sustavu upravljanja sigurnošću kako bi zadržali profesionalne kompetencije koje je stekao vozač vlaka, obuku koju dobivaju i podatke o ispitima koje unose.

Centar za obuku i ispitivanje željeznice

ARTICLE 20 - (1) Vozačku dozvolu i / ili obuku vozača vlaka daje željezničko-ispitni centar ovlašten od Ministarstva.

(2) Ispit za vozačku dozvolu vozača upravlja Ministarstvo i / ili željeznički ispitni centar koji je ovlastio Ministarstvo.

(3) Ispit za značku vozača vlaka upravlja željezničkim centrom za obuku i ispite ovlaštenim od Ministarstva.

(4) Postupke i načela kvalifikacije željezničkog centra za obuku i ispite utvrđuje Ministarstvo.

Radno vrijeme vozača vlaka

ČLAN 21- (1) Operateri željezničke infrastrukture, željeznički željeznički prijevoznici i željeznički inženjeri od 22. 5. 2003. i Zakon o radu br. 4857 i / ili Uredba Vlade br. 22 od 1. 1990. 399. i određeni članci Uredbe br. 233 U skladu je sa sljedećim principima rada, pod uslovom da nije u suprotnosti s propisima uredbe o ukidanju uredbe:

a) Vlak mehanike; Može se koristiti najviše 9 sati istovremeno, praktički pomoću vučnog vozila, isključujući vrijeme isporuke i vrijeme isporuke. Može se raditi najviše 11 sati u slučaju toksina iz vlaka, osim zbog sigurnosti, nesreća, degradacije, kvara, zatvaranja puta i prirodnih katastrofa,

b) Inženjeri vlaka imaju najmanje 8 sati odmora na kraju maksimalnog radnog vremena u isto vrijeme,

c) Radno vrijeme mašinovođe raspoređeno je na način da se kontinuirano odmiri 24 sata na tjedan pauze u roku od sedam dana.

POGLAVLJE ŠEST

Revizija, administrativne i krivične sankcije

revizija

ARTICLE 22 - (1) Ministarstvo nadzire vozače vlaka, operatere željezničke infrastrukture i željezničke operatere u skladu s načelima navedenim u ovoj Uredbi.

(2) Inženjeri vlaka, operateri željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici dužni su predočiti sve podatke i dokumente koji se odnose na dozvolu za vozača vlaka, vozačku dozvolu vozača, zdravlje i obuku potrebnu tijekom inspekcijskog postupka.

Administrativne i krivične sankcije

ARTICLE 23 - (1) Ako strojovođa vlaka ne može predočiti vozačku dozvolu i originale biroa strojovođe za vrijeme inspekcija, Glavnu upravu za željezničke propise ili osoblje koje ovlasti regulatorno tijelo za željeznice u okviru zakona br. 655 vlaka, Izdato je 28 (pet hiljada) zapisnika o upravnim kaznama za tursku liru.

(2) Izuzev situacije navedene u prvom stavku ovoga članka, u slučaju kršenja pitanja navedenih u ovoj Uredbi, operator infrastrukture ili željeznički željeznički prijevoznik, za svaku reviziju, u okviru članka 655. Uredbe o zakonu br. 28, upravljaču infrastrukture ili operatoru željezničkog željezničkog prometa za svaku reviziju. 10.000 (deset hiljada) zapisnika o administrativnoj kazni za tursku liru izdaje generalni direktor propisa ili ovlašteno osoblje.

(3) Novčane kazne predviđene ovom Uredbom ne sprječavaju primjenu administrativnih sankcija poput suspenzije i otkazivanja reguliranih ovom Uredbom.

POGLAVLJE SEDAM

Razne i završne odredbe

Usklađenost sa zakonodavstvom Evropske unije

ARTICLE 24 - (1) Pri pripremi ove Uredbe Europski parlament i Direktiva Vijeća uzeti su u obzir o certificiranju vozača vlakova koji upravljaju lokomotivama i vlakovima u željezničkom sustavu u Zajednici pod brojem 23/10 / EZ od 2007. 2007. 59..

Ažuriranje novčanih vrijednosti i iznosa administrativne kazne

ARTICLE 25 - (1) Novčani iznosi i administrativne novčane kazne spomenute u ovoj Uredbi primjenjuju se povećanjem revalorizacijske stope utvrđene i najavljene u skladu sa Zakonom o poreznom postupku od 4/1/1961 i broje 213 u odnosu na prethodnu godinu.

Dozvola za vozača strojovođe vozača mašinovođe koji radi u TCDD

PROVISIONAL ARTICLE 1 - (1) Prije stupanja na snagu ove Uredbe, TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş. Dozvola za vozača vlaka uređuje se besplatno ako se podnese prijava Ministarstvu dokumentirajući da su zdravstvena i psihotehnička ispitivanja navedena u Prilogu-7 prošla unutar valjanih razdoblja iz drugog stavka članka 1. ili onih koji rade kao mašinovođa vlaka ili umirovljenika u smislu drugog stavka članka 2. .

Oznaka mašinskog mehaničara vlaka koji radi u TCDD

PROVISIONAL ARTICLE 2 - (1) Prije stupanja na snagu ove Uredbe, TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş. a treneri koji rade u tijelu drugih željezničkih prijevoznika uzimaju u obzir iskustvo koje su stekli, obuku koju su stekli, ispite na kojima su uspješno prošli i ispite na kojima su bili uspješni te institucije na kojima rade u uređivanju potvrde strojovođa navedene u ovoj Uredbi.

Način primjene do odobrenja centara za zdravlje i psihotehničku procjenu

PROVISIONAL ARTICLE 3 - (1) Do odobrenja TCDD i zdravstvenih i psihotehničkih evaluacijskih centara željezničkih željezničkih pruga zdravstvena i psihotehnička procjena mašinovođa provode se u skladu s postojećim zakonodavstvom TCDD ili TCDD Taşımacılık A.Ş.

sila

ARTICLE 26 - (1) Ova Uredba stupa na snagu na dan objavljivanja.

izvršni

ARTICLE 27 - (1) Ministar prometa, pomorstva i veza izvršava odredbe ove Uredbe.

Uslovi za sticanje vozačke dozvole

UREDBA O IZMJENAMA IZMJENE MEHANISTIČKE UREDBE (18. maja 2019.)

ARTICLE 1 - Članak 31. Uredbe o mašinskim vlakovima objavljen u Službenom listu od 12. I broj 2016 mijenja se i dopunjava na sljedeći način.

"ARTICLE 2 - (1) Ova Uredba; Stavci (a) i (d) članka 10., prvi stavak, Odluke predsjednika br. 7, objavljeni u Službenom listu od 2018. I brojevi 30474, i neki koji se odnose na područje prometa i infrastrukture, br. 1 od 478. Pripremljen je na osnovu člana 26. uredbe o propisima. "

ARTICLE 2 - Stavci (a), (b) i (o) prvog stavka članka 3. iste Uredbe izmijenjeni su kako slijedi, a fraza "raditi" u (n) promijenjena je u "u profesiju".

„A) Ministar: Ministar saobraćaja i infrastrukture,“

„B) Ministarstvo: Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture,“

„O) Centar za psihotehničku evaluaciju: Centar za psihotehničku evaluaciju ovlašćen od Ministarstva zdravlja u skladu sa principima iz Aneksa-2,“

ARTICLE 3 - Treći paragraf člana 4 istog pravilnika je izmenjen na sledeći način i sledeći paragrafi su dodani istom članu.

„(3) Željezničarski željeznički prijevoznici i infrastrukturni operateri odgovorni su za praćenje željezničkog vozača kojeg zapošljavaju ili rade po ugovoru o pružanju usluga, kreirajući sistem evidencije u vezi s tim i uspostavljajući sustav za razmjenu podataka s Ministarstvom.“

„(4) Dozvola vozača vlaka zamjenjuje i ličnu sigurnosnu potvrdu. Ne treba izdavati osobno sigurnosno uvjerenje strojovođi. Međutim, obuci i potvrdama koje se uzimaju u okviru ličnog sigurnosnog dokumenta dodaju se certifikat.

(5) Od osoblja koje radi kao inženjeri vlaka, oni koji prevoze opasne materije moraju imati certifikat u skladu s pitanjima koja su navedena u Direktivi o obuci za prijevoz opasne robe željeznicom.

ARTICLE 4 - Član 5 iste Uredbe izmijenjen je naslovom kako slijedi.

"Minimalni zahtjevi i dokumenti potrebni za dobivanje vozačke dozvole

ARTICLE 5 - (1) Uslovi koje moraju zadovoljiti prvi putnici da bi dobili vozačku dozvolu su sljedeći:

a) da je navršio dvadeset godina na datum podnošenja prijave.

b) Dvije biometrijske fotografije posljednjih šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva.

c) Izvještaj liječničke komisije koji dokumentira da ispunjava zdravstvene uvjete navedene u Aneksu-1.

ç) Izvještaj zaprimljen od laboratorija ovlaštenog od Ministarstva zdravlja da je dobio "negativan" rezultat na ispitivanju lijeka i stimulansa.

d) Izvještaj o psihotehničkoj evaluaciji preuzet od centra za psihotehničku procjenu koji je ovlastilo Ministarstvo zdravlja u skladu s postupcima i principima iz Priloga-2.

e) Dokument koji pokazuje da se vozačka dozvola plaća.

f) Da poseduje VQA sertifikat o profesionalnoj kvalifikaciji koji važi u nacionalnoj kvalifikaciji inženjera za vozove u slučaju ovlašćenog sertifikacionog tijela.

g) u nedostatku ovlašćenog organa za sertifikaciju; Željeznički ispit ovlašten od strane Ministarstva ili Ministarstva, iz željezničkog centra za obuku ovlaštenog od strane Ministarstva, nakon što je uspješno završio program osnovnog osposobljavanja strojovođa, organiziran prema pitanjima navedenim u nacionalnim kvalifikacijskim i profesionalnim standardima mašinovođa, a najkasnije dvanaest mjeseci prije datuma prijave. Da biste dobili najmanje 100 (sedamdeset) bodova od 70 (sto) od ispita stručnosti koji se daje u centru. "

ARTICLE 5 - U drugom stavku članka 6. iste Uredbe izraza „vlasnik certifikata o stručnoj spremi koji vrijedi u nadležnosti trenera u nacionalnoj nadležnosti“ promijenjena je u „u skladu s načelima ove Uredbe“, a peti stavak je promijenjen na sljedeći način.

„(5) Ministarstvo; čuva sve podatke o izdanim, obnovljenim, obustavljenim ili poništenim licencama u vlastitom sustavu registracije. Uspostavlja sustav razmjene podataka između infrastrukture i željezničkih željezničkih operatera. "

ARTICLE 6 - Član 7 iste Uredbe mijenja se kako slijedi.

"ARTICLE 7 - (1) Vozačka dozvola važi deset godina ako se originalnim dokumentima koji dokazuju da su ispunjeni sljedeći uslovi dostavljaju Ministarstvu:

a) Sertifikat majstora i / ili diplome za one koji su oslobođeni VQA sertifikata o profesionalnoj kvalifikaciji u okviru drugog stava Privremenog člana 1.

b) VQA potvrda o profesionalnoj kvalifikaciji od onih koji nisu izuzeti od VQA certifikata o profesionalnoj kvalifikaciji.

c) Izvještaj liječničke komisije snimljen u skladu s razdobljima navedenim u Prilogu-1.

ç) Izvještaj o psihotehničkoj ocjeni snimljen u skladu s razdobljima navedenim u Prilogu-2.

(2) Potvrda o stručnoj osposobljenosti VQA dobijena u okviru podstavka (b) prvog stavka u skladu sa propisima VQA obnavlja se u roku važenja dozvole za vozača vlaka. "

ARTICLE 7 - Član 8 iste Uredbe mijenja se kako slijedi.

"ARTICLE 8 - (1) U slučaju da Ministarstvo utvrdi da uslovi navedeni u paragrafima (b), (c) i (ç) prvog stava člana 7 nisu ispunjeni i / ili obuke za obnavljanje nisu izvršene na vrijeme u intervalima određenim u sistemu upravljanja sigurnošću, pokreće se sljedeći postupak:

a) Ministarstvo suspenduje valjanost vozačke dozvole na neodređeno vreme obaveštavanjem vlasnika vozačke dozvole i ustanove u kojoj vozačka dozvola radi zajedno sa opravdanjem.

b) Vozač voza čija je dozvola suspendovana ne može se dodijeliti upravljanju i upravljanju vučnim vozilom od strane institucije za koju radi. Ako uslovi navedeni u ovom paragrafu potiču od poslodavca, materijalni gubici nastali tokom suspenzije vozačke dozvole snosi poslodavac.

(2) Ako se ponovno uspostave uvjeti iz prvog stavka, ukida se oduzimanje vozačke dozvole.

(3) Dozvolu mašinovođe poništava ministarstvo na dvije godine u slučaju da izazove tešku nesreću, pod uvjetom da je pravosudnim tijelima dokumentira da je u potpunosti neispravna. U ovom se slučaju uzima u obzir vrijeme od posta nakon incidenta. Međutim, strojar kojem je licenca poništena mora obnoviti točke iz stavaka (b), (c) i (ç) prvog stavka članka 7. od kraja razdoblja otkazivanja. "

ARTICLE 8 - Stav (a) prvog stava člana 9 i stav (b) trećeg paragrafa iste Uredbe izmjenjuju se kako slijedi.

„A) Prošlo je deset godina od datuma izdavanja“,

"B) Dokumenti koji su istekli iz periodičnih dokumenata navedenih u članu 7,"

ARTICLE 9 - Paragrafi (d) i (d) prvog stava člana 12 iste Uredbe izmjenjuju se kako slijedi.

"Ç) U slučaju da najmanje jedan mašinovođa prati vozačku dozvolu za odgovarajuću infrastrukturu i vučno vozilo, u slučaju praktične obuke i / ili ispita pod kontrolom centra za obuku i ispit ovlašteno od Ministarstva za one koji žele postati vozač mašinovođe",

"D) Kada će se staviti u promet nova linija, kada će se vozilo koristiti pod nadzorom službenika proizvođača pruge i službenika iz odgovarajuće infrastrukturne kompanije, zajedno s prvim inženjerima koji će upotrijebiti tu liniju u kontroli centra za obuku i ispit ovlaštenog od Ministarstva."

ARTICLE 10 - Stavci (a) i (b) prvog stavka članka 16. iste Uredbe izmijenjeni su kako slijedi.

"A) Podaci o vučnim vozilima: svakih pet godina ili svako novo vozilo se stavi u upotrebu."

„B) Informacije o infrastrukturi, uključujući pravac rute i pravila rada: Svakih pet godina ili kada se otvori nova linija ili nakon bilo kakvog probijanja određene rute duže od osamnaest mjeseci.“

ARTICLE 11 - Drugi stav člana 22 iste Uredbe mijenja se kako slijedi.

„(2) Inženjeri vlaka, operateri željezničke infrastrukture i željeznički prijevoznici dužni su predstaviti sve informacije i dokumente koji se odnose na dozvolu za vozača vlaka, vozačku dozvolu i obuku potrebnu tokom inspekcijskog postupka.“

ARTICLE 12 - Prvi stav članka 23 iste Uredbe mijenja se kako slijedi.

„(1) Ako mašinovođa vlakom ne može predočiti vozačku dozvolu i original vozačke dozvole za vrijeme pregleda, Generalna direkcija za željezničke propise, Generalna direkcija za željezničke propise, prema članku 655. Uredbe br. 28, željezničkom prijevozniku. izdato je pet hiljada) turskih lira, zapisnika o upravnim kaznama. "

ARTICLE 13 - Privremeni članak 1 iste Uredbe izmijenjen je kako slijedi.

"PROVISIONAL ARTICLE 1 - (1) Prije stupanja na snagu ove Uredbe, TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş. i drugi željeznički operateri unutar tijela trenera ili penzionera, prvi stavak članka 5 (b) i prvi stavak članka 7 (c) i (c) podstavci važećeg izvještaja zdravstvene komisije i izvještaji o psihotehničkoj procjeni navedeni u izvornom imenu Ministarstvu. Vozačka dozvola se izdaje besplatno. Izvještaj medicinske komisije i izvještaji o psihotehničkoj procjeni, koji su primljeni prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe i čiji se period važenja nastavlja, također su prihvaćeni.

(2) TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş. prije objavljivanja priopćenja o obvezi certifikata o strukovnoj kvalifikaciji institucije za strukovnu kvalifikaciju (Oznaka br: 26/9) koju je VQA objavila u Službenom listu od 2017. I brojem 30192. . Diplomiraju oni koji rade kao mašinovođa vlaka ili se penzioniraju iz drugih željezničkih operatera i drugih željezničkih operatera, škole strukovnog i tehničkog obrazovanja pri Ministarstvu za nacionalno obrazovanje, te univerziteti za stručno i tehničko obrazovanje i odjeli univerziteta koji su pri Ministarstvu za nacionalno obrazovanje. Potvrda o stručnoj kvalifikaciji od kandidata za VQA nije potrebna. Međutim, podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti dokumente iz stavaka (ç) i (e) prvog stavka člana 2017. “

ARTICLE 14 - Ista Uredba izmijenjena je privremenim naslovom članka 2 kako slijedi.

"Vozačka dozvola

PROVISIONAL ARTICLE 2 - (1) TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş., koji se iz bilo kojeg razloga nisu prekidali osamnaest mjeseci prije stupanja na snagu ove Uredbe. i voz mašinovođa vlakova koji rade s drugim željezničkim operaterima i potvrda o vučnom vozilu koje kompanija koristi za jednokratnu liniju, pod uvjetom da se steknu iskustvo, stečena obuka i položeni ispiti dokumentiraju. "

ARTICLE 15 - Privremeni članak 3 iste Uredbe izmijenjen je naslovom kako slijedi.

"Psihotehničke kontrole vozača

PROVISIONAL ARTICLE 3 - (1) TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş. i psihotehničke procjene mehaničara vlakova koji rade ili će raditi u željezničkim željezničkim prijevoznicima; TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş. pet godina do odobrenja centara za psihotehničku evaluaciju. i druge željezničke operatere u skladu sa važećim zakonodavstvom. "

ARTICLE 16 - Član 26 iste Uredbe izmijenjen je kako slijedi.

"ARTICLE 26 - (1) Ova Uredba koju su zajedno pripremili Ministarstvo prometa i infrastrukture i Ministarstvo zdravlja stupa na snagu danom objave. “

ARTICLE 17 - Član 27 iste Uredbe mijenja se kako slijedi.

"ARTICLE 27 - (1) Odredbe ove Uredbe izvršava ministar saobraćaja i infrastrukture

ARTICLE 18 - Prilog 1. i Prilog 2. iste uredbe mijenjaju se i dopunjuju.

ARTICLE 19 - Ova Uredba, koju zajednički pripremaju Ministarstvo transporta i infrastrukture i Ministarstvo zdravlja, stupa na snagu danom objavljivanja.

ARTICLE 20 - Odredbe ove Uredbe izvršava ministar saobraćaja i infrastrukture.

Uslovi za sticanje vozačke dozvole (18. maja 2019.)


Budite prvi koji će komentirati

Komentari