Obuka za higijenu pružena je osoblju pomorskog prometa u Kocaeliju

održana je higijenska obuka osoblja pomorskog prometa u Kocaeli
održana je higijenska obuka osoblja pomorskog prometa u Kocaeli

Gradska uprava Kocaeli pružila je higijensku obuku osoblju pomorskog prevoza, čija su putovanja započela s punim opsegom u okviru mjera koronavirusne epidemije koje pogađaju cijeli svijet.

POKRENUTA VREMENA


Turska zbog posljedica izbijanja koronavirusa na dijelu koji je započeo 21. marta zaustavljen pomorski promet nastavljen je od danas, do punog radnog vremena. Osoblje pomorskog prometa, čija se gustoća putnika očekuje za početak, obučilo je Odjel za zdravstvo i socijalne usluge o korištenju maski, čišćenju kontaktnih područja i higijeni.

KORIŠTENJE MASKA I ČIŠĆENJE

Osoblje koje je radilo na trajektu i pristaništu koji su pridruženi Direkciji za pomorski transport dobili su informacije o tome kako nositi masku, kako je skinuti i kada koristiti, o pravilima koja se trebaju pridržavati prilikom upotrebe rukavica, kako ukloniti rukavice. Pored toga, održana je detaljna obuka o tome kako dezinficirati izbjeljivačem. Vlasti su navele da bi građani trebali više pažnje posvetiti pomorskom prijevozu, jer Covid-19 pruža mogućnost putovanja na otvorenom u javnom prijevozu kako bi se smanjio rizik od epidemija.

HIGIJENSKO OBRAZOVANJE

Medicinske sestre, koje su objašnjavale kako radno okruženje treba biti higijensko, primjenjuju se na osoblje za čišćenje, navode da zatvorene prostore treba često ventilirati, ručke na vratima i prozorima s kojima građani kontaktiraju, unutarnji pod, stepenice i rukohvati, a stolovi se trebaju očistiti razrijeđenim izbjeljivačem. Vlasti su navele da se toaleti moraju čistiti i razrijeđenim izbjeljivačem najmanje dva puta dnevno.


Budite prvi koji će komentirati

Komentari